sanita hygiena unsplash

Ilustračná snímka: Unsplash

 

Od 18. do 19. októbra sa uskutoční vedecko-technická konferencia Sanhyga 2021. Dozviete sa novinky a podstatné informácie z oblasti zdravotnej techniky.

 

Jubilejný 25. ročník konferencie bude hostiť piešťanský hotel Esplanade. Akcia je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách.

Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti. Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí renomovaní odborníci z technických univerzít doma aj v zahraničí, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie. Konferencia je určená aj širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

Program tohtoročnej 25. medzinárodnej vedecko - technickej konferencie SANHYGA 2021 analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy :

  • hygiena a kvalita vody pre ľudskú spotrebu
  • zásobovanie budov vodou
  • kanalizačné systémy
  • vsakovanie a inovačné technológie
  • využitie zrážkovej a sivej vody
  • protipožiarne systémy
  • skúsenosti z realizácie a prevádzky ZTI
  • technologické zariadenia v zdravotnej technike

Viac informácií nájdete na www.sstp.sk

Pin It