vzduchotechnika

Ilustračná snímka: Unsplash

 

V poradí už 20. ročník vedecko-odbornej konferencie Vzduchotechnika 2021 sa uskutoční 25.-26. októbra. 

 

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave organizuje ďalší ročník obnovenej medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie VZDUCHOTECHNIKA 2021. Konferencia nadväzuje na predchádzajúce ročníky konferencie VETRANIE a KLIMATIZÁCIA. 

 

vzduCHOTECHNIKA LOGO

 

Dvadsiaty ročník nesie podtext „Dobrý vzduch si uvedomíme až vtedy, keď ho nemáme...“ a bude sa konať 25. - 26. októbra 2021 v Grand Hoteli PERMON****, Podbanské.

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov a priniesť im nové poznatky v týchto tematických okruhoch: 

▪ Legislatíva vo Vzduchotechnike 

Vzduchotechnika v budovách občianskej vybavenosti 

▪ Priemyselná vzduchotechnika 

Vzduchotechnika v budovách bytovej výstavby a rodinných domoch 

Zdroje chladu a tepla pre Vzduchotechniku 

Oraganizátori avizujú, že aj dvadsiaty ročník bude príležitosťou na stretnutie odborníkov, ktorí pôsobia pri príprave, realizácii a prevádzke vetracej a klimatizačnej techniky. Vítaní sú aj kolegovia z výskumu, štátnej správy a školstva, ktorí spolupracujú pri tvorbe vnútornej klímy budov. 

Odborný program doplnia firemné prednášky a prezentácie výrobcov a predajcov vetracej a klimatizačnej techniky. 

Viac informácií a detailný program konferencie nájdete na www.sstp.sk.

sstp logo

 

Pin It