Vykurovanie 2022

Od 14. - 18. februára 2022 sa uskutoční vedecko-odborná konferencia venovaná najaktuálnejším témam z oblasti vykurovania.

 

Okrúhly 30. ročník konferencie pod taktovkou Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia, Stavebnej fakulty STU v Bratislave, katedry TZB a Slovenskej komory stavebných inžinierov je pripravený a aktuálne prebieha registrácia účastníkov. Podtitul konferencie nie: Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu. Konať sa bude 14. - 18. februára v BELLEVUE**** Grand Hotel, Horný Smokovec.

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

• Energetika budov

• Progresívna výroba tepla

• Alternatívne zdroje energie

• Automatizácia vo vykurovaní

• Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných sekcii, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 30 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie. Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.  

 

SSTP logo

 

Viac informácií a detailný program konferencie nájdete na www.sstp.sk.

 

Pin It