konferencia OZE

Eva Kuzmová, zástupkyňa vydavateľstva MEDIA/ST s profesorom Dušanom Petrášom, odborným garantom konferencie. Foto: redakcia

 

V dňoch 16. – 17. mája sa v Novom Smokovci koná odborná konferencia o obnoviteľných zdrojoch energie. SaB je pri tom.

 

Hlavnou témou 20. ročníka tohto odborného podujatia je znižovanie emisií skleníkových plynov. Konferenciu zastrešuje Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, hlavným garantom je profesor Dušan Petráš. „Problematika nízkoteplotných systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna tak pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, rovnako aj pri príprave teplej vody, ohreve bazénov a v neposlednom rade tiež pre poľnohospodárske účely,“ uvádzajú organizátori.

Vydavateľstvo MEDIA/ST je mediálnym partnerom podujatia a získavame pre vás tie najdôležitejšie informácie, ktoré už čoskoro prinesieme na našich portáloch a v printových tituloch.

 

konferencia OZE casopisy

Tituly a zástupcovia vydavateľstva MEDIA/ST nechýbajú na odbornej konferencii vo Vysokých Tatrách. Foto: redakcia

 

Konferencia je rozdelená na 5 monotematických sekcií zameraných na jednotlivé druhy OZE (slnečná energia, geotermálna, energia, energia prostredia, biomasa), ale aj ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch zásobovania teplom.

Je určená pre architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Pin It