vzduchotechnika logo

Hlavnou témou 21. ročníka vedecko-odbornej konferencie Vzduchotechnika 2022 budú hybridné zdroje energie pre vetranie a klimatizáciu.

 

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB a Slovenská komora stavebných inžinierov pozýva na konferenciu, ktorá sa uskutoční 9. - 10. júna 2022 v Grand Hoteli Permon Podbanské

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov a priniesť im nové poznatky v týchto tematických okruhoch:

▪ Legislatíva vo Vzduchotechnike 
▪ Vzduchotechnika v budovách občianskej vybavenosti
▪ Priemyselná vzduchotechnika
▪ Vzduchotechnika v budovách bytovej výstavby a rodinných domoch
▪ Zdroje chladu a tepla pre Vzduchotechniku

Na konferencii sa stretnú odborníci, ktorí pôsobia pri príprave, realizácii a prevádzke vetracej a klimatizačnej techniky. Pozvanie je určené aj pracovníkom z výskumu, štátnej správy a školstva, ktorí spolupracujú pri tvorbe vnútornej klímy budov. Odborný program doplnia firemné prednášky a prezentácie výrobcov a predajcov vetracej a klimatizačnej techniky.

Viac informácií a podrobný program nájdete na stránke SSTP.

 

SSTP logo

 

 

 

Pin It