veterna energia pixabay

Ilustračná snímka: Pixabay

 

Po úspešnej konferencii Vykurovanie, ktorej sa zúčastnilo takmer 500 odborníkov a záujemcov, chystá SSTP s partnermi podujatie zamerané na energetický manažment.

 

Medzinárodná konferencia Energetický manažment 2023 sa uskutoční 13. - 14. apríla 2023 v Grand hoteli Permon v Podbanskom.

Energetický manažment získal dôležité postavenie a má pevné miesto vo všetkých oblastiach energetického hospodárstva. Jeho dôležitosť sa prejavuje už pri návrhu projektov, nadväzne pri ich realizácii, ako aj pri prevádzke budov a technologických zariadení a riadení procesov.

Deviaty ročník konferencie neise podtitul Energetický manažment ako nástroj efektívneho využívania energie. Konferencia pozostáva z piatich sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívu a podporné nástroje pre energetických manažérov, zelenú energiu pre udržateľnú budúcnosť, garantované energetické služby, projekty energetického manažmentu a energetickú efektívnosť budov. Podujatie je určené pre architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy a výskumu, školstva a tiež laickú verejnosť.

Konferenciu organizuje Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, REHVA Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov SK AEE, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora a BIM asociácia Slovensko.

 

Prihášku na konferenciu nájdete na stránkach SSTP.

 

SSTP logo

Pin It