Vzduchotechnika2023

Budúcnosť vetrania, klimatizácie a chladenia je hlavnou témou blížiacej sa konferecie Vzduchotechnika 2023.

 

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave organizuje v tomto roku už 22. ročník vedecko-odbornej konferencie VZDUCHOTECHNIKA 2023. Konferencia nadväzuje na predchádzajúce ročníky konferencie VETRANIE a KLIMATIZÁCIA.

Dvadsiatydruhý ročník s podtextom „Budúcnosť vetrania, klimatizácie a chladenia“ sa uskutoční 8. - 9. júna 2023 v hoteli ATRIUM, Nový Smokovec.

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov a priniesť im nové poznatky v týchto tematických okruhoch: ▪ Legislatíva vo vzduchotechnike ▪ Vzduchotechnika v budovách bytovej výstavby a rodinných domoch ▪ Vzduchotechnika v budovách občianskej vybavenosti ▪ Zdroje chladu a tepla pre vzduchotechniku ▪ Meranie a regulácia vo vzduchotechnike Veríme, že tak ako predchádzajúce ročníky uskutočnené na mnohých miestach Vysokých Tatier a v Bratislave bude aj tento dvadsiatydruhý príležitosťou na stretnutie odborníkov, ktorí pôsobia pri príprave, realizácii a prevádzke vetracej a klimatizačnej techniky. Vítaní sú aj odbroníci z výskumu, štátnej správy a školstva, ktorí spolupracujú pri tvorbe vnútornej klímy budov. Odborný program doplnia firemné prednášky a prezentácie výrobcov a predajcov vetracej a klimatizačnej techniky.

Viac informácií nájdete na www.sstp.sk.

 

SSTP logo

Pin It