Active ImageSnívate o samostatnej pracovni, kde by ste sa mohli nerušene venovat iba svojim myšlienkam a realizovať tvorivé nápady? Ak práve premýšľate o tom, že by ste rozšírili obytný priestor svojho domu úpravou povalového priestoru na obytný, určite situujte pracovňu práve sem. Na prízemí získate priestor navyše a získate výhodu pokojného prostredia a krásneho výhľadu, či skôr nadhľadu do okolia.

Každú povalu možno od základu prebudovať a premeniť ju na atraktívny a útulný  obytný priestor. Aby však realizácia nápadu naozaj splnila vaše predstavy, vezmete si na pomoc architekta. V spolupráci s ním ľahšie vyriešite technické problémy a svoju  vysnenú predstavu zmeníte na skutočnosť.
V pracovni pod strechou získate pokoj a súkromie, lebo je dostatočne izolovaná od rušnejších priestorov domu. Pracovňa, resp. pracovný kút môže dokonca tvoriť jednu podkrovnú miestnosť, kde je tichšia a pokojnejšia časť určená na spanie a tá slnečnejšia, s väčšími oknami, zasa na prácu. Výška pracovne nemusí byť veľká, lebo pracovný stôl a zopár skriniek sa zmestia aj do nízkych zošikmení.Active ImageActive ImagePracovný stôl
Pracovný stôl nevyžaduje umiestnenie vo vysokom priestore, lebo výška pracovnej plochy sa pohybuje od 650 do 750 mm, celková výška sediacej osoby je asi 1 200 až 1 300 mm pri odporúčanej výške sedacej plochy cca 430 mm (pri práci, jedení) a pri priemernej výške temena hlavy človeka nad sedadlom do 880 mm. Pracovný stôl sa preto zmestí do priestoru so zošikmením pri výške nadmurovky od 1 100 do 1 300 mm a pri optimálnom sklone strechy 35o  - 45o. V pracovnom kúte sa budete cítiť veľmi príjemne, ak bude v jeho blízkosti zdroj prirodzeného denného svetla – strešné okno alebo vikier, najlepšie situovaný na jeho pravej strane, aby pracovný stôl nebránil prístupu k strešnému oknu či vikieru,  ktoré vám poskytnú dostatočné osvetlenie pracovného stola.

Odkladacie priestory
Priestor pod šikminami môžete veľmi účelne využiť na umiestnenie rozličného nábytku na odkladanie. V nižších častiach najlepšie využijete otvorené policové skrine, zásuvkové kontajnery, uzatvreté skrinky na kolieskach na odkladanie písomností, kníh či pracovných pomôcok. Nábytok sa musí prispôsobiť sklonu strechy, preto sa väčšinou vyrába na mieru. Pred výberom nábytku do pracovne si dôkladne premyslite, na aké účely ju bude využívať, či vnej budete len sedieť za počítačom, alebo tu budete mať aj agendu a rôzne hobby vybavenie. Najlepšie tento priestor využijete, ak skombinujete niekoľko druhov skriniek a zatvorené skrinky budte striedať s otvorenými policami.

Active ImagePriestor na prácu, podnikanie i oddych
Niektorí ľudia majú doma nielen pracovisko, ale doma i podnikajú a potrebujú pracovňu, ktorá by mala byť izolovaná od centra diania v dome. Podkrovie je na to priam ideálne, lebo jeho umiestnenie vytvára lepšie podmienky pre koncentráciu na prácu. Po skončení práce jednoducho zavrietedvere, zídete o pár schodov nižšie a odpútate sa od pracovného stresu. Pomôže aj inštalácia dvoch samostatných telefónnych liniek, pričom tá pracovná bude zvoniť len v pracovni. Pri takomto riešení vás nebudú večer obťažovať pracovné telefonáty a vy si ich budete môcť užívať večery v pokoji a súkromí.
V nízkom priestore pri obvode miestnosti s výškou nadmurovky 0 až 1 100 mm a sklonom strešných rovín menším ako 45o sa človek vysoký 18o cm môže postaviť do vzdialenosti až 2 m a viac od obvodovej steny. Minimálnu svetlú výšku 2 500 mm dosiahne vo vzdialenosti 2,6 m od obvodovej steny a minimálnu podchodnú výšku 2 100 mm dosiahne vo vzdialenosti 2,3 m od obvodovej steny.
Veľký obstavaný priestor, ktorý vznikne pri výške nadmurovky nad 1 300 mm a sklone strechy väčšom ako 45o, možno využiť aj iným zaujímavým spôsobom. V pracovni sa dá vytvoriť medzistrop, akási galéria so zábradlím a s podchodnou výškou aspoň 2100 mm. Toto medzipodlažie bude vlastne súčasťou priestoru a môže slúžiť ako pracovný kút oddelený medzistropom, ako relaxačný kútik – čitáreň s knižnicou alebo posilňovňa. Navyše, z pracovne situovanej priamo pod hrebeňom, v najvyššej polohe domu, môže byť nádherný výhľad do okolitej krajiny. Na zasklenie takéhoto priestoru možno použiť strešné okná, vikiere alebo aj zasklený hrebeň strechy.

TEXT Barbara Turčíková
FOTO Velux, Roto

Pin It