Pin It

 

Únava, bolesti pohybového aparátu, neschopnosť sústrediť sa či stres a depresia. Nasledujú rapídny pokles pracovnej výkonnosti, vymeškávanie, častejšia práceneschopnosť, vleklé a opakované choroby... Našli ste sa? Pritom až 80 % týchto neduhov je možné predchádzať prevenciou a zabezpečením kvalitných podmienok pre prácu.

 

 

Náklady na rôzne zdravotné neduhy sú ekonomicky vyčísliteľné. Na Slovensku dáta v tejto oblasti sú skôr len náznakové, ale z prieskumov zo zahraničia jednoznačne vyplýva, že ide o mimoriadne vysoké straty. Napríklad celková strata na HDP v dôsledku liečebných výdavkov ročne predstavuje v ČR takmer 150 miliárd českých korún.Svetová rada pre zelené budovy uvádza, že v Austrálii sú náklady na tzv. „prezentizmus“, teda čas, kedy je zamestnanec síce v kancelárii, ale nepracuje efektívne,odhadované na úrovni 26 miliárd dolárov! Existuje niekoľko ďalších britských štúdií, ktoré popisujú aktívnu neangažovanosť, teda stav, kedy si zamestnanci prichádzajú do kancelárie zámerne odsedieť pracovnú dobu bez toho, aby podali nejaký výkon. Poberajú plat a nič nevytvárajú. Agentúra Gallup uvádza, že náklady na aktívne neangažovaných zamestnancov sa v USA v roku 2001 pohybovali medzi 292 a 335 miliardami dolárov ročne, vo Veľkej Británii medzi 37 a 38,9 miliardami libier a v Nemecku vygenerovali okolo 260 miliárd eur!

 

 dizajn pracovneho prostredia pracovisko casopis sab stavebnictvo byvanie

 

 

Netýka sa to len vekovo starších ľudí a tých, ktorí sú vo firme mnoho rokov. Podľa portálu Mashable až o 20% miléniálov trpí depresiami, čo sa prejavuje napríklad absenciami a nízkym pracovným výkonom. Tieto sú často nesprávne zamieňané za lenivosť alebo laxný prístup k dochádzke a pracovným úlohám.

Z ďalších aktuálnych dát vyplýva, že až 57 % dospelej populácie trpí nadváhou. Pritom až 25 % dní vymeškaných z dôvodu choroby alebo zdravotných ťažkostí vzniká v dôsledku ochorenia pohybového aparátu, z ktorých je 20% spôsobené zlou ergonómiou pracovného miesta. Firmy sa preto orientujú na aktivity a opatrenia smerujúce k podpore zdravého životného štýlu a dizajnu pracovného prostredia.

 

 

Zdravé pracovné prostredie

 

Čas strávený v práci by už nemal byť časom, ktorý „predáme“ firme, alebo obdobím dňa, počas ktorého si sústavne a opakovane ničíme pohybový aparát a psychiku.Pre celkové zdravie zamestnancov je okrem fyzickej zložky podstatná aj duševná a sociálnej pohoda. Z empirických skúseností aj zo štúdií vyplýva, že pracovné prostredie sa podpisuje na výkone zamestnancov takmer 30 percentami. Kvalitné prostredie je preto ďalšou z požiadaviek na vytvorenie vhodných podmienok pre prácu.

 

Prvým kritériom je samotná kvalita budovy z pohľadu materiálov a realizácie. Nežiaduci je obsah organických prchavých látok či olova. Určite vám prídu na myseľ niektoré administratívne budovy z čias socializmu, ktoré museli byť práve z dôvodu nevyhovujúceho materiálu vysťahované. 

 

Zamestnávatelia by pri zariaďovaní moderných kancelárií mali prioritizovať koncepčné riešenie priestorov z hľadiska ergonómie, akustiky, vetrania, tepelných a svetelných podmienok. Stále častejšie sú súčasťou budovy pokročilé „smart“ technológie, ako automatizované tienenie alebo vzduchotechnika. Je známe, že pri nadmernej koncentrácii CO2 dramatickým spôsobom klesá pracovná aktivita a výkonnosť zamestnancov. Štúdia Svetovej rady pre šetrné budovy uvádza až 10 % pokles produktivity v dôsledku nízkej kvality vnútorného ovzdušia.

 

Mnohé kancelárie doteraz nemajú správne ergonomické a akustické riešenie. Dôležité je priestorové členenie miestností a vzdialenosti medzi jednotlivými prvkami.Kvalitné akustické podmienky pritom môžu zlepšiť motiváciu zamestnancov vo vzťahu k pracovnej náplni o 66 %.Napokon po vyrušení trvá človeku až 25 minút než sa jeho koncentrácia vrátia na pôvodnú úroveň. Pomáhajú akustické obklady, podhľady, nástenné panely a živá zeleň, rastlinstvo.Je dokázané, že ak sa pozeráme na zeleň, máme tendenciu byť pokojnejší a prežívať menej stresu.

 

Z pohľadu architektúry a dizajnu kancelárskych priestorov firmy v súčasnosti inklinujú od masovej produkcie unifikovaného mobiliáru k individuálnym a často unikátnym dizajnovým riešeniam. Firmy sú dnes odvážnejšie v kombinovaní materiálov a farieb.

 

 

dizajn pracovného prostredia vestibul stavebnictvo byvanie

 

 

Certifikácie WELL a CDC Fitwel

 

Dnes už len s ťažkosťami nájsť novú kancelársku budovu, ktorá by neašpirovala na niektorý z certifikátov šetrných a udržateľných budov LEED alebo BREEAM. Novinkou j však certifikácia WELL, ktorá práve zohľadňuje aj vyššie uvedené ergonomické a zdravotné parametre. V centre jej záujmu je človek, používateľ budovy. Certifikácia WELL dopĺňa alebo je akousi nadstavbou LEED a BREEAM a hovorí o zdraviu prospešnom prostredí a komforte zamestnancov.

 

Menej známa je certifikácia Fitwel, ktorá sa zameriava hlavne na ľudské zdravie a pomáha zamestnávateľom vytvárať zdravšie pracoviská. Nastavené kritéria motivujú k zvyšovaniu pohody, komfortu, znižovaniu absentérstva (Absenteeism) na pracovisku. Plusové body získavajú spoločnosti, ktoré poskytujú možnosti zdravého stravovania, podporujú bezpečnosť a fyzickú aktivitu, napríklad dochádzanie na bicykli.

 

 

Kancelária ako konkurenčná výhoda

 

Kvalitná kancelária odovzdáva silné posolstvo navonok. Dnes, keď sa bojuje o každého kvalitného zamestnanca, je zdravé pracovné prostredie kľúčový „predajný argument“. Špičkové zázemie je neoddeliteľnou zložkou značky firmy a firemnej kultúry. Nie sú výnimkou firmy, kde ani vedenie nemá vlastné uzatvorené kancelárie a využívajú zdieľaný priestor. Je už skôr pravidlom ako výnimkou, že kancelárske budovy majú vybudované zázemie pre šport a relaxáciu, často disponujú materskou škôlkou, masérom či fyzioterapeutom.

 

Zamestnanci by mali mať možnosť prispôsobiť si prostredie svojim potrebám a využívať tie priestory, ktoré práve potrebujú, napr. kuchynku, odhlučnený priestor (silent box) na telefonovanie alebo hlbokú prácu či konferenčnú miestnosť.

 

Postupne sa cestou podpory zdravého životného štýlu vydajú všetky firmy. Motivujú a vedú aj zamestnancov k prevencii, eliminujú rizikové správanie, poskytujú možnosti zdravého stravovania a priestor pre pohybovú aktivitu. Niekedy pritom stačí len dobrý dizajn. Napríklad ak je na poschodí len jediný multifunkčný prístroj (tlačiareň + skener + kopírka) a tiež spoločné odpadkové koše, núti to ľudí z času na čas vstať od stola a prejsť sa.

 

 

 

Autor: Redakcia Kancelarie.sk

Pin It