architecture 1448221 1280Ilustračné foto: Pixabay

 

Počas pandémie bolo len málo typov budov tak diskutovaných a medializovaných ako kancelárske nehnuteľnosti. Jednak boli spočiatku opustené a jednak boli nútené sa transformovať na novú kvalitatívnu úroveň. Ako budú vyzerať administratívne priestory po pandémii?

 

Pred výzvou, ako budú vyzerať kancelárie v období po pandémii, stojí aj spoločnosť Gensler, ktorá sa zaoberá architektúrou a ubanizmom. Po celom svete má vyše 50 kancelárií a zároveň je zodpovedná za návrhy desiatok administratívnych priestorov. Architekti v štúdiu navrhli kancelárie napríklad pre Facebook, Etsy alebo The Washington Post. Múdre hlavy v Gensleri teraz riešia, ako sa administratívne budovy vyvíjajú počas pandémie a ako budú vyzerať a fungovať po nej. Aktuálna prognóza trendov vo svete dizajnu s názvom „Design Forecast 2021 – Reconnect. Dizajnové stratégie pre postpandemický svet.“ ukazuje zaujímavé trendy.

 

„Jedno je isté. V sektore kancelárskych nehnuteľností natrvalo zostane tzv. hybridný model kancelárskej práce. Teda časť ľudí v jednej spoločnosti bude pracovať vo fyzickom priestore a časť z nich bude pracovať na diaľku“, tvrdí Janet Pogue McLaurin, šéfka výskumu pracovného prostredia v Gensleri a dodáva: „Musíme preto navrhnúť pracoviská tam, kde chcú byť ľudia, pretože ľudia teraz majú na výber a dokázali, že môžu plnohodnotne pracovať aj na diaľku.“

 

Tento trend nie je špecifický len pre Slovensko alebo Európu. Spoločnosť Gensler ho sleduje prostredníctvom prieskumov medzi zamestnancami aj v USA, Francúzsku, Veľkej Británii a Austrálii. Hoci spomínaný druh flexibility vyžaduje „iba“ polovica zamestnancov v USA, v Európe a Austrálii chcú hybridné pracoviská až dve tretiny pracovníkov. „Je to príležitosť, aby ste si znova predstavili, koľko miesta budú potrebovať, koľko ľudí bude reálne v kancelárii, prečo tam sú a ako im môžeme navrhnúť pracovné miesto, ktoré im umožní bezpečnú socializáciu a vytvorí ideálne podmienky pre prácu,“ uvádza J.P McLaurin.

 

Z pohľadu architektúry a dispozície priestoru sa tento trend premietne do vytvárania kancelárií, ktoré majú vysokú úroveň flexibility, s miestnosťami, ktoré možno ľahko rozdeliť alebo rozšíriť tak, aby vyhovovali rôznym možnostiam využitia. J.P McLaurin poukazuje na jednoduché úpravy, ako sú napríklad paravány, oddeľovače či zásteny. Hovorí aj o prepracovanejších zmenách v dizajne, ako sú pohyblivé steny, ktoré dokážu rozdeliť kancelársky priestor na miestnosti rôznych veľkostí pre väčšie súkromie alebo tímovú spoluprácu. Hovorí, že hybridný model núti firmy sa zamerať najmä na prácu na diaľku. „Niektorí klienti začínajú premýšľať, či by sa mali sústrediť iba na zabezpečenie práce na diaľku a navrhnúť fyzické kancelárie, ktoré by slúžili len na stretnutia tímov a schôdzky, pričom budú plné rôznych priestorov na sústredenie, relax alebo spoluprácu,“ uvádza J.P. McLaurin.

 

Zvyšuje sa tlak na dizajn a dispozíciu kancelárií, ktoré by v postpandemickom svete mali poskytovať priestor pre sociálne a interaktívne činnosti, ktoré pri práci na diaľku ľuďom najviac chýbajú. Znamená to tiež navrhnúť priestory, ktoré viac vyhovujú meniacim sa želaniam pracovníkov. Podľa prieskumov spoločnosti Gensler’s sa väčšina atribútov, ktoré pracovníci na svojom pracovisku vyžadujú, týka zdravia a pohody. Teda chcú od telocviční a vonkajších priestorov (terás, balkónov), cez zdravotné a lekárske služby na pracovisku, až po celodennú starostlivosť o deti. „Zistili sme, že akákoľvek skvelá skúsenosť s pracoviskom začína (a končí) na tom, ako majú firmy zabezpečenú hygienu, ochranu zdravia a komfort pre zamestnancov,“ upozorňuje J.P McLaurin.

 

Realitno konzultačná spoločnosť CBRE hovorí, že najžiadanejšie budú tri dispozície. Pracovné prostredie založené na činnostiach (ABW, Activity-Based Work) je už dlhšie odpoveďou firiem na dopyt po vyváženejšom pracovnom štýle a väčšej flexibilite. Spoločnosti, ktoré sa predtým držali tradičných dispozícií, pravdepodobne budú naďalej platiť za nevyužitý priestor. Dizajn ABW je charakteristický podporou pracovných síl, ktoré využívajú kanceláriu na individuálne aj spoločné aktivity, ale nie na dennej báze. ABW je najlepšie implementovať bez vyhradených miest (tzv. free adress), teda zamestnanci si rezervujú miesto deň vopred podľa typu práce, ktorú potrebujú vykonávať. ABW je tým najlepším z oboch svetov, teda tradičných aj flexibilných (hybridných) kancelárií. “ Výhodou ABW je zdieľanie nápadov a informácií, lebo zamestnanci nemajú dedikované pracovné miesto a pohybujú sa voľne po ploche kancelárie.

 

Druhým typom je pracovný priestor založený na tímoch (Team-Based Work). Nájomcovia kancelárií uvádzajú, že práca na diaľku a home office si vyberajú daň v podobe chýbajúcej tímovej práce, výmeny informácií a nápadov, rozvoja inovácií a improvizácie. To je možné dosiahnuť najmä pri osobnom kontakte. Tímový koncept pracoviska umožňuje zamestnancom prísť do kancelárie, keď potrebujú pracovať so svojím tímom na konkrétnej úlohe alebo projekte.

 

Napokon tretím typom je pracovný priestor založený na podujatiach (Event-Based Work). Dispozícia umožňuje zamestnancom vykonávať väčšinu svojich individuálnych prác doma a prichádzať do kancelárie predovšetkým na plánované stretnutia a podujatia. Väčšinu času v kancelárii teda trávia v spoločenských priestoroch a priestoroch pre socializáciu. Inovácie v dizajne pracoviska pomôžu spoločnostiam uspokojiť potreby mobilnejšej pracovnej sily.

 

postpandemicke kancelarie

 

Podľa zistení spoločnosti Gensler sa začínajú akoby prelínať dva sektory: administratíva a starostlivosť o zdravie. Zdravotnícke zariadenia sa začínajú čoraz viac podobať na kancelárie a naopak kancelárie sa stávajú miestom, v ktorom je viac a viac prvkov starostlivosti o zdravie, relax, wellness a pohodu ľudí. Či to bude trend aj pre nasledujúce roky, sa len ukáže, ale v roku 2021 bude toto prelínanie veľmi výrazné. Pretváranie kancelárskeho priestoru so sebou prináša aj také funkcionality, ktoré nesúvisia priamo s výkonom práce. To vedie firmy k myšlienke uvoľnenia priestoru pre funkcie, ktoré budú prinášať zisk. Priestor, ktorý uvoľnia ľudia pracujúci na diaľku teda nebude „ležať ladom“, ale nájde iné využitie. Mnohé firmy napríklad prenajali časť svojich kancelárií rôznym coworkingom alebo start-upom.

 

Manažérov firiem však čaká ešte jedna neľahká úloha. Mať napríklad priestor (workplace) založený na tímoch ešte neznamená, že zamestnanci sa prispôsobia a začnú zo dňa na deň fungovať v tomto štýle (work). Bude to výzva pre manažment zmeny.

 

Zdroj: redakcia Kancelarie.sk

Offices and healthcare have been upended by the pandemic. Here's how t (fastcompany.com)

 

Pin It