Odkedy Dr. Wolfgang Feist a profesor Bo Adamson v roku 1988 počas vedeckého pobytu vo švédskom Lunde prvýkrát predstavili koncepciu energeticky pasívneho domu, zmenila sa doba a rovnako s ňou aj technológie. Túžba po lacnom bývaní však zostala. Projekt pasívneho domu pôvodne slúžil len na vedecké účely. Výsledky z praxe však potvrdili, že výpočty na papieri dosahujú rovnaké hodnoty, a tak sa začala cesta k bývaniu budúcnosti.

 

Nízkoenergetický dom (NED) od štandardného domu rozlíšite na prvý pohľad len veľmi ťažko. Líšia sa predovšetkým v tom, že spotreba energie NED je približne 10-krát nižšia ako spotreba klasického domu, maximálna hodnota spotreby tepla neprekračuje 70 kWh/m2  ročne. Takéto bývanie spĺňa vyššie nároky na tepelnú izoláciu a nepriedušnosť konštrukcie. Pri stavbe NED sa využívajú stavebné prvky, ktoré len minimálne prepúšťajú teplo a zároveň dokážu spracovať 90 % odpadovej energie, ktorej sa zbavujeme vetraním. Spojenie ekonomickej a ekologickej stránky, ktoré sa kedysi považovalo za nemožné, je dôsledkom využitia účinných technických postupov.


Krôčik od pasívneho
Zdokonalenie konceptu nízkoenergetického domu do takej miery, že energia sa z neho nestratí a nie je potrebné aktívne vykurovanie priestoru, viedlo k vytvoreniu pasívneho domu. Ročná spotreba na vykurovanie pasívneho domu je menšia ako 15 kWh/m2  ročne. Na pokrytie svojej tepelnej spotreby využíva energetické pasívne zdroje – slnečné teplo, vyžarovanie tepla zo spotrebičov, ba dokonca zo samotných obyvateľov domu. Pasívne a nízkoenergetické stavanie je trend, ktorý má perspektívu a svojím spôsobom je v našich podmienkach aj nevyhnutné. Pretože takáto stavba nevznikla ako výsledok žiadnej konkrétnej technológie, princípy NED možno v praxi realizovať ako drevostavbu, železobetónový skelet alebo aj oceľovú konštrukciu, s dôrazom na spôsob realizácie. Aj keď sa v zahraničnej literatúre uvádza často pojem nulový dom – dom s nulovou spotrebou energie, doplnkový zdroj tepla je vždy potrebný. Spotreba tepla na vykurovanie vďaka inštalácii fotavoltaických panelov v tomto prípade nepresahuje 5 kWh/m2  ročne.

Zásady nízkoenergetickej výstavby
Zmyslom nízkoenergetických rodinných a bytových domov je hlavne zníženie ich energetickej náročnosti spojené s kvalitou bývania. Každý NED musí spĺňať podmienky energetickej normy pre EU – Energiesparverordnung ENEV 2001. Aby sa stavba mohla zaradiť medzi nízkoenergetické,  musí spĺňať nasledujúce zásady:

 • vhodná orientácia pozemku na svetové strany a nasmerovanie budovy k optimálnemu využitiu slnečnej energie,
 • minimum okien a dverí orientovaných na sever,
 • kompaktný tvar budovy a optimálne presklenie,
 • nízke hodnoty priestupov tepla vo všetkých obvodových konštrukciách (steny, strecha, okná),
 • odstránenie tepelných mostov v stavebných konštrukciách a dôsledná tepelná izolácia,
 • vysoká vzduchotesnosť,
 • inštalácia riadeného vetrania s rekuperáciou tepla, kombinované s teplovzdušným kúrením a s využitím vnútorných tepelných ziskov,
 • inštalácia doplnkového zdroja tepla,
 • používanie energeticky úsporných spotrebičov v domácnosti.


Zlepšená tepelná izolácia znamená zníženie tepelných strát, vďaka čomu sa znižuje tendencia vody usadzovať sa na vnútorných plochách. Rovnako vzduchotesnosť znižuje pravdepodobnosť poškodenia stavby.

Sample ImageNa pohľad obyčajný
Pokiaľ NED vyhovuje stanoveným parametrom, nezáleží na jeho tvare a nápaditosť sa neobmedzuje vonkajšou formou. Tepelným stratám môže brániť aj zemina, keď je dom zapustený do okolitého terénu. NED môže mať tvary klasického rodinného domu s červenou sedlovou strechou alebo aj avantgardnej vily so zatrávnenou strechou a veľkými oknami na juh. Ak by sa NED mal stavať podľa ideálneho tvaru s ohľadom na čo najmenšiu ochladzovaciu plochu stien a obvodového plášťa, vyzeral by ako guľa, ktorá má z geometrických tvarov najmenší povrch pri rovnakom objeme.

Zdroje energií
Elektrická energia je dnes dostupná prakticky všade, podobne ako plyn. Ak sú v dosahu domu lesy, môžeme uvažovať aj o kúrení drevom. Ak rozmýšľame nad tepelným čerpadlom, ktoré odoberá energiu z vody, treba mať v dosahu potok, rybník alebo využiteľné zásoby podzemnej vody. Tepelné čerpadlo môže pracovať aj s energiou zo zeme, získanou z kolektorov. Do tepelného systému začleňujeme aj akumulačnú nádrž ohrievanú kotlom, z ktorej sa teplo odvádza do ústredného kúrenia alebo do vetracej jednotky.  Akumulačnú nádrž môžeme nahrievať aj solárnym systémom. Prebytky energie, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na jar a na jeseň, sa dajú znova využiť. Ohrievanie vetracieho vzduchu spotrebuje približne jednu tretinu celkovej spotreby energie. Intenzita výmeny vzduchu môže byť v čase neprítomnosti osôb v dome znížená, prívod čerstvého vzduchu na osobu však musí zodpovedať hodnote 30 až 50 m3/h.

Tepelná pohoda
Koncept NED je založený na minimalizácii tepelných strát a čo najefektívnejšom využívaní slnečného tepla, stále je však potrebné pokrývať spotrebu zostatkového tepla, pretože dom nie je energeticky nulový. Do NED domu sa odporúča podlahové kúrenie, ktoré sa môže skombinovať aj sa radiátormi. Medzi jeho pozitívne vlastnosti patrí dobrá tepelná pohoda, daná veľkou vykurovacou plochou s nízkou povrchovou teplotou a rovnomerným rozložením tepla. To umožňuje vykurovať miestnosť o dva až tri stupe Celzia nižšie ako pri klasickom kúrení. Podlahovým kúrením sa získa rovnomerná teplota, jeho povrch môže tvoriť dlažba, linoleum, laminátová podlaha, prípadne koberec.

Pasívny a zdravý

Okrem úspory nákladov na vykurovanie patrí medzi výhody pasívnej stavby aj zdravotný aspekt spôsobený cielene vylepšenou mikroklímou. V zime prekvapí kvalita vzduchu a množstva kyslíka. Ľudia alergický na peľ v dome dýchajú bez problémov zdravý a čerstvý vzduch. Takisto dostatok slnečného svetla, zabezpečeného veľkými presklenými plochami, je dôležitý pre duševnú pohodu a tvorbu vitamínu D.

Len zopár nevýhod
Každý projekt má svoje pozitíva aj negatíva, ich vzájomný pomer pomáha pri konečnom bilancovaní a vyberaní vhodného riešenia. Dôkladná analýza pomôže napríklad aj pri voľbe konceptu NED a pri jeho uprednostnení pred klasickou stavbou. Nízkoenergetické stavby majú len niekoľko nevýhod:

 • náročnosť projektu, ktorý musí byť vypracovaný dôkladne, treba počítať so všetkými vplyvmi a ich vzájomným pôsobením,
 • stavba musí byť perfektná vo všetkých detailoch, aj menšia chyba ovplyvní celkový efekt,
 • stavba vyžaduje neustálu kontrolu majiteľa,
 • malý počet architektov a firiem, ktoré sa špecializujú na stavbu nízkoenergetických domov,
 • o 10 až 15 percent vyššia cena oproti stavbe klasického domu (čo je však pri ušetrených nákladoch zanedbateľná čiastka).


TEXT Sláva Štefancová
FOTO Ludvík Křenek, Kamil Mrva, Robert Freund

 

 

Pin It