Od roku 2008 do roku 2018 sa podiel moderných drevostavieb na odovzdaných nových rodinných bytových domoch na Slovensku zvýšil z 5% na viac ako 10%. Ročne sa na Slovensku postaví a odovzdá približne 700 nových rodinných domov, ktoré sú postavené z konštrukčného systému na báze dreva.

 

Sekcia drevostavieb ZSD SR (SD ZSD SR) si uvedomuje potenciál, ktorý sa v rozvoji stavieb na báze dreva skrýva. Do roku 2025 si SD ZSD SR dala za cieľ tento podiel zvýšiť na 30%. „Považujeme za nevyhnutné, aby sme na Slovensku šírili osvetu najmä medzi projektantmi a architektmi, ktorí postupne znovuobjavujú krásu a efektívnosť takého úžasného materiálu, akým drevo bezpochyby je. Dlhodobo sa nám osvedčila odborná spolupráca s predstaviteľmi akademickej obce.

 

 drevostavba roka m hlasovanie o vitaznu stavbu zvaz spracovatelov dreva nizkoenergeticke byvanie ekobyvanie stavebnictvo byvanie

 

 

Na Slovensku sa konečne podarilo novelizovať tzv. protipožiarnu normu, takže konečne môžeme stavať aj vyššie než len dvojpodlažné objekty. Rovnako dôležitou úlohou však zostáva, aby sme investorov ale aj individuálnych stavebníkov vo väčšej miere vrátili k drevu“,hovorí predseda sekcie, Ing. Róbert Lukáč z firmy WHC.

 

V roku 2012 Sekcia drevostavieb ZSD SR úspešne zaviedla vlastnú „Značku kvality“, ktorá ide nad rámec povinných certifikácií výrobkov a konštrukcií, a o pridelenie ktorej sa môžu uchádzať členovia ZSD SR. Tradične organizuje aj súťaž o „DREVOSTAVBU ROKA“, kde členské spoločnosti SD ZSD SR nominujú svoje hotové realizácie za uplynulý rok. V tomto roku bolo za rok 2018 nominovaných
12 stavieb.

 

S nominovanými stavbami sa môže verejnosť zoznámiť nielen v odborných časopisoch, ale aj na webovej stránke www.drevostavby-zsdsr.sk.

Súťaž bude – tak ako v predchádzajúcich rokoch – odborná i laická.

Každý, kto sa zapojí do internetového hlasovania, alebo odovzdá svoj hlas na lístku na výstavách, bude zaradený do žrebovania o hodnotné ceny. Laická verejnosť môže hlasovať nielen na internete, ale aj priamo na výstave Nábytok a bývanie 2019 v Nitre (5.3. – 10.3.2019) v pavilóne N. Hlasovanie bude možné aj na veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA – PASÍVNE DOMY – DREVOSTAVBY – VODA 2019 v dňoch 27.-30.3. 2019 v bratislavskej Inchebe.

 

 

Výsledky súťaže vyhlási odborná porota na výstave CONECO – RACIOENERGIA – PASÍVNE DOMY – DREVOSTAVBY – VODA 2019 v piatok 29.3.2019 o 12:00. Výsledky hlasovania laickej verejnosti vyhodnotí SD ZSD SR.  Prijmite pozvanie našej redakcie a spoznajte víťazov Drevostavby roka 2018 spolu s nami. Tešíme sa na vás v hale A1 a stánku 404

 

Pin It