Pin It

Kondominium_Bojnice_150x100Celková spotreba energie a hodnota emisií sklenníkových plynov za posledné desiatky rokov neúmerne rástla. Aj z toho dôvodu vydala Európska únia nariadenie, ktoré prikazuje majiteľom budov zabezpečiť si oficiálny energetický certifikát.

 

 

Koho sa povinnosť týka?
Zákon sa týka novo kolaudovaných, predávaných či prenajímaných budov, ktoré sa verejne využívajú a zaberajú plochu väčšiu než 250 metrov štvorcových. Pri absencii tohto dokumentu nemožno takúto nehnuteľnosť skolaudovať, či s ňou obchodovať.

 

Kondominium_Bojnice

 

Proenergy1

Zaradenie do energetických skupín
Certifikátu predchádza energetický audit budovy, vypracovaný špecializovanými spoločnosťami. Tie na základe výpočtov hospodárenia s energiou vynaloženou pri kúrení, ohreve vody, klimatizácii a vetraní zaradia budovu či konkrétne podlažie do energetickej skupiny od A po G. Pričom A je najvyššia a G najnižšia (najmenej šetrná) energetická skupina. Užitočný údaj opisujúci hospodárenie nehnuteľnosti pomôže užívateľovi či majiteľovi pri správe budovy či rekonštrukciách. Energetická certifikácia budov tak nie je len nezmyselný byrokratický výmysel Európskej únie.

 

 

 

 

 

Proenergy2

 

Finančná náročnosť energetického auditu
Náročnosť vypracovania energetických auditov sa, pochopiteľne, veľmi líši z dôvodu rôznorodosti analyzovaných budov. Každá nehnuteľnosť si totiž vyžaduje individuálny prístup, keďže ide o výpočty realizované presne na mieru.

 

Proenergy3
Dlhodobé riešenie energetickej spotreby

Ak zvážime hoci len ročnú finančnú náročnosť správy ktorejkoľvek budovy, ľahko zistíme, že energetickým auditom a následnými opatreniami môžeme predísť plytvaniu nákladov na prevádzku nehnuteľnosti až na obdobie niekoľkých nasledujúcich rokov. Treba si zároveň uvedomiť, že prebytočné míňanie energie neškodí len prírode, ale aj rozpočtom vyčleneným na fungovanie budov.

 

text: Proenergy
ilustračné foto: Proenergy, Kondomínium Bojnice


Pin It