Riadené vetranie s rekuperáciou zmení každú nehnuteľnosť. Tam, kde funguje správne, ho spoznáte podľa sviežeho ovzdušia, dobrého spánku a nízkeho účtu za energie. V mnohých domácnostiach je naviac spoľahlivým a trvalým riešením neústavného boja so zvýšenou vlhkosťou a plesňami, či faktorom, ktorý filtráciou vzduchu pomáha zmierniť prejavy alergií či astmy.

 

Táto technológia prináša nehnuteľnostiam viaceré jednotlivé výhody, ktoré v konečnom dôsledku vytvárajú synergiu v podobe podstatného zlepšenia zdravotných podmienok bývania, celkového pohodlia a výraznej úspory. Nezanedbateľným faktorom je aj celkové zlepšenie stavu nehnuteľnosti, najmä kvôli zníženej miere neželanej vlhkosti a prašnosti.

 

comair rekuperacia nutene riadene vetranie stavebnictvo byvanie

Foto: Ing.Arch.Martin Boleš

 

 

Tieto benefity sú spoločným menovateľom požiadaviek modernej výstavby, no dominujú už aj medzi očakávaniami pri rekonštrukciách historických budov, realizácií komerčných projektov, či bytovej výstavbe, čo potvrdzuje aj Rastislav Petrus, zástupca COMAIR Slovensko. „Prístup investorov k novostavbe, ale aj rekonštrukcii sa z dlhodobého hľadiska mení. Zdravé bývanie a pohodlie spojené s neustálym prívodom vzduchu sa pomaly stáva súčasťou základného balíka technologickej výbavy nehnuteľností. Uvedomujú si, že technologický pokrok v stavebníctve už neumožňuje kombináciu nových stavebných materiálov a izolácií s klasickým spôsobom vetrania bez toho, aby to kvalitu bývania a stav nehnuteľnosti negatívne neovplyvnilo.“

 

V zdravom dome zdravý vzduch

 

Vzduch sa rýchlo znehodnocuje. Až 30 % súčasnej výstavby patrí do skupiny tzv. nezdravých budov, pričom väčšina z nich práve z dôvodu nedostatočného vetrania. Dôvodom je najmä vonkajšia izolácia a tesné okná, ktoré neumožňujú prúdenie vzduchu z exteriéru do interiéru ako to bolo v starších domoch. Výsledkom je zadržiavanie znehodnoteného vzduchu v interiéri, zvyšovanie vlhkosti nad zdravú hranicu, výskyt plesní a pod. Najznámejším znakom znehodnoteného vzduchu je pocit „ťažkého, vydýchaného“ vzduchu, ktorým človek reaguje na zvýšenú mieru CO2 vo vzduchu.

 

Z krátkodobého hľadiska sa prejavuje pocitom malátnosti, bolesťami hlavy, ťažším sústredením sa. V prípade pobytu v priestoroch, v ktorých dochádza k častému prekračovaniu hodnoty CO2 je preukázateľné zníženie kvality spánku, znížená schopnosť sústredenia sa a celkového výkonu, zvýšená únava. Pre zachovanie vhodných podmienok je potrebné otvoriť okno v miestnosti, v ktorej sa zdržiavame každú hodinu aspoň na 5 minút. Najmä pre osoby s citlivými dýchacími cestami a nehnuteľnosti, kde je zvýšená miera emisií však vetranie oknami nedokáže zabezpečiť zdravé podmienky.

 

 comair rekuperacia riadene nutene vetranie stavebnictvo byvanie

 

 

Dôležitá je kvalita vonkajšieho vzduchu. Rozhodujúcimi faktormi kvality vzduchu je nielen priemyselná a poľnohospodárska činnosť, ale predovšetkým celková prítomnosti drobných častíc v ovzduší. Ich prítomnosť je citlivá najmä dýchacia a srdcovo-cievna sústava, do ktorej môžu priamo prenikať prostredníctvom pľúc. Medzi drobné častice patria najmä sadze, spaliny motorov, popolček, drobný prach, smog. Pri krátkom vystavení spôsobujú podráždenie slizníc, dlhodobý pobyt má preukázateľný negatívne ovplyvňuje celkový zdravotný stav, znižuje funkciu pľúc a skracuje celkovú dĺžku života.

 

Pri centrálnom riadenom vetraní prebieha súčasne viacero procesov. Prvým je cirkulácia vzduchu, teda neustály prívod čerstvého vzduchu a odsávanie znehodnoteného vzduchu z kuchyne, kúpeľne, toalety a pod. Druhým je filtrácia privádzaného vzduchu, ktorý je zbavený všetkých nečistôt a prachu. Tretí je samotný proces rekuperácie, teda zachovanie energie zo znehodnoteného vzduchu a jej využitie na ohriatie (chladenie) privádzaného čerstvého vzduchu.

 

 „V súčasnosti je centrálne riadené vetranie s rekuperáciou energie technicky najvyspelejší systém zabezpečujúci výmenu vzduchu v objekte. Umožňuje aj pokročilú filtráciu častíc PM 2,5 alebo filtráciu dymu, zápachu a toxických látok. V spojení s jednoduchosťou zariadenia a životnosťou sa jedná o dlhodobo veľmi húževnatú a životaschopnú technológiu na trhu,“ dopĺňa Rastislav Petrus z firmy COMAIR Slovensko.

 

comair ventilacne potrubie uniflex stavebnictvo byvanie

 

 

Bez nočného otvárania okna, prievanu a letného prehrievania

„Tento spôsob vetrania zabezpečuje neustály prívod čerstvého vzduchu bez prievanu či tepelnej nepohody. Pri návrhu je vždy zohľadnený pôdorys, počet osôb a všetky detaily, na ktoré aplikujeme príslušné hygienické normy pre výmenu vzduchu. Nezanedbateľnou súčasťou návrhu sú aj skúsenosti s realizáciou i bežným používaním, ktoré umožňujú vytvoriť vetrací systém s dlhou životnosťou, minimálnou obsluhou a maximálnym komfortom,“ pokračuje Petrus. Riadené vetranie môže byť regulované na základe časového harmonogramu, alebo dopytu, teda na základe hodnôt z jednotlivých senzorov CO2 alebo vlhkosti. Správne navrhnutý a realizovaný vetrací systém by mal byť maximálne nenápadný:

  • nie je ho počuť a až na interiérové vyústenia ani vidieť,
  • nevyžaduje priebežnú kontrolu nastavenia výkonu,
  • má nízku spotrebu energie a v žiadnom prípade negatívne neovplyvňuje vyúčtovanie za energie.

Zariadenia disponujú automatickou klapkou, letným by-passom, ktorý zabezpečí, aby sa vnútorný priestor neprehrieval. V prípade, že vonkajší senzor teploty zistí, že vonkajšia teplota je nižšia ako vnútorná, (napríklad večer, alebo pri prehriatí interiéru otvorenými dvermi, či oknami), začne do domu privádzať príjemný, chladnejší vzduch.

 

 

Novostavby, rekonštrukcie i historické budovy

Zdravé bývanie, čerstvý vzduch, pohodlie a energetická úspora patria medzi hlavné požiadavky súčasných investorov bez ohľadu nato, či realizujú novostavbu, alebo rekonštruujú historickú budovu. „V súčasnosti tvoria rekonštrukcie viac než 30 % našich realizácií. Z nich je približne 2 % naozaj špecifických, historických budov. Práve v zložitých realizáciách najviac využívame šírku portfólia COMAIR, kde disponujeme odolnými, plastovými ventilačnými potrubiami Uniflex s  najnižšou realizačnou výškou na trhu,“ vysvetľuje Petrus.

 

 

comair zemny vymennik tepla riadena nutena rekuperacia stavebnictvo byvanie

 

V porovnaní s inými potrubiami sú pevnejšie, absolútne bez kovových častí, čo umožňuje úplné zaliatie do poterov. „Po izolácii strechy a fasády je práve vetranie s rekuperáciou najefektívnejšou formou energetickej úspory. Narozdiel od vonkajšej izolácie ho nevidno, preto je overenou formou zníženia spotreby aj v historických budovách, pri ktorých má pôvodná fasáda výraznú historickú hodnotu. Interiér dokážeme zachovať najmä vďaka variabilite vyústení, kde vieme vytvoriť kombináciu podlahových, stropných i stenových vyústení a zachovať genius loci interiéru,“  dokončí.

 

 

O spoločnosti

Už 12 rokov navrhujeme a realizujeme systémy riadeného vetrania s rekuperáciou energie na Slovensku a sme oficiálnym distribútrom renomovaného holandskéhovýrobcu vzduchotechnických zariadení COMAIR. V súčasnosti naša spoločnosť dokáže ako jediná na trhu ponúknuť všetky komponenty pre zostavenie vetracieho systému s rekuperáciou výlučne z vlastného portfólia. Kvalitu produktov i poskytovaných služieb sme dokázali overiť prostredníctvom medzinárodnej certifikácie manažérstva kvality STN EN ISO 9001: 2015, ISO 9001:2016, čo  potvrdzuje, že spĺňame aj kvalitatívne požiadavky klientov nad rámec bežnej praxe v odvetví.

 

Viac informácií

www.comair.sk

 

 

Pin It