Pin It

 Ak ste sa rozhodli postaviť nový dom alebo rekonštruovať vaše doterajšie bývanie, tak je dôležité vybrať si také kúrenie, ktoré je v prvom rade šetrné k vašej peňaženke a rovnako šetrné aj k životnému prostrediu vo vašom okolí. V súčasnosti najúčinnejším riešením je využitie tepelného čerpadla, ktoré nie je len výsadou pre novostavby.

 

Hlavné výhody tepelného čerpadla

• systém, ktorý využíva obnoviteľné zdroje
• účinnosť systému až 400%
• v zime kúri a v lete chladí
• vďaka nižšej sadzbe elektrickej energie ušetríte na chode domácnosti až 41%
• autonómny systém, o ktorý sa nemusíte starať
• ste oslobodený od poplatkov za tuhé palivá, revíziu komínov, plynovú prípojku atď.

Hlavný princíp, na ktorom tepelné čerpadlo funguje je, že odoberá teplo z vonkajšieho chladnejšieho prostredia a pri vyššej teplote ho odovzdáva do vykurovacieho systému. Najefektívnejšia premena nastane vtedy, ak je rozdiel vstupnej a výstupnej teploty vykurovacieho systému čo najmenší.

tepelne cerpadlo stavebnictvo byvanie

Tešia sa stále väčšiemu záujmu. Tepelné čerpadlá využívajú dostupné teplo zo vzduchu, zo zeme alebo z vody. Preto ich radíme k alternatívnym zdrojom vykurovania. Poznáme tri typy tepelných čerpadiel. Prvým je čerpadlo na princípe vzduch/voda s oddeleným výparníkom. Do tejto kategórie zaraďujeme aj kompaktné tepelné čerpadlá fungujúce na princípe vzduch/voda. Druhým typom sú tepelné čerpadlá typu voda/voda. K tretiemu typu patria čerpadlá zem/voda s plošnými zemnými kolektormi a tepelné čerpadlá typu zem/voda so suchými vrtmi. Špecifickou skupinou sú špeciálne tepelné čerpadlá – napríklad plynové, absorpčné, či solárne.

tepelne cerpadlo stavebnictvo byvanie.jpg

V našom článku sa budeme viac venovať najpoužívanejšími čerpadlami na Slovensku, konkrétne čerpadlami vzduch/voda. Na trhu sú najobľúbenejšie vďaka jednoduchej montáži a nízkym nákladom na prípravné práce. Teplo zo vzduchu je zadarmo a nepotrebujú ani veľký pozemok, ani bohatý zdroj vody. 

Princíp fungovania systému vzduch-voda
Pri systéme vzduch-voda je okolitý vzduch dodávaný do výparníka tepelného čerpadla za pomoci kvalitných ventilátorov. Vo výparníku dochádza k odparovaniu kvapalného chladiva, kde toto chladivo naberá skupenské teplo, ktoré je následne získavané z dodávaného vzduchu. To spôsobuje ochladenie teploty vzduchu v okolí čerpadla. Odparené chladivo je stlačené kompresorom na taký tlak, ktorý zodpovedá teplote vykurovacej vody. Týmto procesom sa dosiahne skondenzovanie plynného chladiva vo výmenníku vnútornej jednotky, v ktorom toto chladivo pri kondenzácií odovzdáva získané skupenské teplo. Teplá voda ďalej putuje do vykurovacieho systému – do radiátorov alebo do podlahového kúrenia.
V kompaktnom systéme sú všetky technické zariadenia osadené pod jedným krytom. V tomto systéme s teplou úžitkovou vodou je voda, ktorá vychádza z výmenníka rozdeľovaná pomocou trojcestného ventilu. Kompletný systém vám zabezpečí vykurovanie, ohrev teplej vody aj chladenie. Ak už investujete do tepelného čerpadla je vhodné využiť ho aj na ohrev teplej vody.  Celý proces je kontrolovaný riadiacim systémom. Ovládanie tepelného čerpadla a iných zariadení v domácnosti je ideálne pripojiť na nadradený riadiaci systém.

tepelne cerpadlo stavebnictvo byvanie44

Pri kvalitných tepelných čerpadlách vhodných pre rodinné domy, pre konkrétny typ čerpadla vzduch/voda, sa predpokladá životnosť okolo 15 rokov. Najviac namáhanou súčasťou tepelného čerpadla je kompresor. Po jeho výmene môže čerpadlo pracovať ďalej. Na životnosť tepelného čerpadla má zásadný vplyv to, ako často je kompresor zapínaný, a či nie je zaťažovaný na maximum neprimerane dlho. Preto je dôležitá kvalitná regulácia a správne nadimenzovanie systému. Tepelné čerpadlo sa v rodinných domoch nezvykne používať ako samostatný zdroj tepla, ale v kombinácií so záložným zdrojom. Výhodou je, že v starších domoch je už vo väčšine prípadov vybudované vykurovanie, preto je voľba tepelného čerpadla výhodou.

Treba stále rátať s vyššou vstupnou investíciou, napríklad pri výbere kondenzačného kotla. Rodinné domy sa môžu uchádzať o podporu vo forme poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov  energie  vďaka národnému  projektu  Slovenskej  inovačnej  a energetickej  agentúry s názvom Zelená domácnostiam. Poukážky je možné získať aj na inštaláciu tepelných čerpadiel. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Prvým konštruktérom bol Slovák

Konštruktérom prvého tepelného čerpadla, ktoré možno ešte dnes považovať za revolučný spôsob vykurovania, je Slovák Aurel Stodola. Jeho čerpadlo z roku 1928 je najstaršie na svete a dodnes vykuruje radnicu vo švajčiarskom Zürichu. Toto čerpadlo typu voda/voda odoberá teplo zo Zürišského jazera.

Aurel Stodola ETH Bib Portr 09556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Petra Laclavíková

 

Typ pre čitateľa: 

Pin It