Pin It

 

28.11.2013

 

Už tradične je na Slovensku predposledný mesiac v roku venovaný architektúre. K akciám, na ktorých každý rok zaznievajú mená najlepších architektov a stavieb, patrí aj odovzdávanie cien Dušana Jurkoviča, Emila Belluša a Martina Kusého.

 

Slávnostný večer sa konal v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave pod záštitou primátora mesta Milana Ftáčnika. Pozvanie prijali aj predstavitelia mesta, Ministerstva kultúry SR, Fakulty architektúry STU, VŠVU, FFUK, SAV a Slovenskej komory architektov. Moderovania sa ujal architekt a pedagóg doc. Ivan Gűrtler, slávnostnú atmosféru doplnili skladby pre husle a klavír a úvodný príhovor predniesol prezident SAS profesor Ján Bahna. Laureátom Ceny Emila Belluša 2013 za celoživotné dielo v oblasti architektúry je architekt ‒ urbanista Igor Petro in memoriam. Za publikačnú a vedeckú činnosť si odniesli Cenu prof. Martina Kusého 2013 Peter Kresánek za knihu Slovensko, ilustrovaná encyklopédia pamiatok a Adriana Priatková a Peter Pásztor za knihu Architekt Oelschläger – Öry. Víťazom súťaže o Cenu Dušana Jurkoviča 2013 za najlepšiu architektonickú realizáciu je dielo Rodinná usadlosť na Orave od ateliéru A.LT architekti v. o. s..

 

Cena Dušana Jurkoviča 2013


Rodinná usadlosť na Orave

 

cenadusanajurkovica 01 orava

 

cenadusanajurkovica 02 orava


autori: Peter Lacko, Filip Tittelbach a Anna Eiseltová
Zadanie investora bolo vytvoriť priestor pre stretnutia širokej rodiny. Rodinná usadlosť vyzerá na prvý pohľad veľmi obyčajne. Architekti zvolili materiály, ktoré sa v krajoch severného Slovenska používali vždy – drevo a kameň. „Usadlosť poskytuje všetok súčasný komfort. Je to normálny moderný dom, ktorý nechce na seba pútať viac pozornosti, než je nutné," dodáva Filip Tittelbach.

foto: Tomáš Rasl

 

Nominácie


Villa Atrio, Bratislava

 

cenadusanajurkovica 03 vila atrio

 

cenadusanajurkovica 04 vila atrio


autor: Sebastian Nagy
„Vila je situovaná na západnom svahu bývalých vinohradov a záhrad. Návštevníka očarí výhľadom ponad Dunaj až do Rakúska. Pôdorysné a priestorové riešenie je logické, založené na dôsledne pravouhlom rastri s modulom 1,2 m. Racionalita dispozície však nepôsobí stereotypne, ale je skôr príjemnou istotou, na ktorú sa dá spoľahnúť. Dom je vďaka odľahčenému veľkorysému riešeniu vnútorných priestorov a ich prepojeniu cez vnútorné átrium a panoramatickému výhľadu cez celosklenú fasádu do záhrady premenený na ostrov, ktorý poskytuje maximum súkromia a prekvapujúco veľa priestoru," hovorí o vile Sebastian Nagy.
foto: Paťo Safko

 

Rodinný dom v Opatovej, Trenčín Opatová

 

cenadusanajurkovica 05 opatova

 

cenadusanajurkovica 06 opatova


autor: René Dlesk
spolupráca: Roy Nash, Michael Franke
„Tento rodinný dom určený pre mladý manželský pár nemal ambíciu na seba upozorňovať. To, že sa tak stalo, je výsledok zhody viacerých faktorov. Jeho ambíciou však od začiatku bolo, aby sa pričinil k vzniku charakteru miesta na rozdiel od katalógovej rezidenčnej výstavby, ktorá sa len zriedka spája s formami územného plánovania. Byť vo vnútri tohto domu nemusí znamenať byť v miestnosti. Kuchyňa ‒ srdce domu ‒ je rovnako ako v tradičnom slovenskom dome prepojená s nadväzujúcimi priestormi. Je spoločenským centrom rodiny," predstavil svoj projekt autor.

foto: Martin Čomor

 

Výmenník Važecká, Košice

 

cenadusanajurkovica 07 vymennik kosice

 

cenadusanajurkovica 08 vymennik kosice

 

autori: Dušan Burák, Michal Burák, Marek Ganz
spoluautori: Marek Bakalár, Marek Dubiel
Vizuálne najatraktívnejšia stavba zo všetkých nominovaných. „Na košickom Výmenníku sme ocenili najmä to, že ožila časť mesta a priniesla ľuďom hodnoty hlavne zo sociálno-spoločensko-kultúrneho hľadiska," vysvetlila členka medzinárodnej poroty, Andrea Klimko.

foto: Ľubo Stacho

 

text: Ivona Partmanová
foto: Spolok architektov Slovenska

 

 

 

Pin It