Pin It

Active ImageStavba roka, prestížna celoštátna verejná súťaž realizovaných stavieb na Slovensku bez ohľadu na štátnu príslušnosť autorov ich architektonických riešení, hlavných projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov. Jej organizátorom je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia. V tomto roku súťaž vstúpila do jubilejného 15. ročníka.

 

So zámerom sprístupniť čo najširšej verejnosti úroveň architektúry a stavebníctva na Slovenku prostredníctvom realizovaných stavebných diel a aj ich hlavných účastníkov – architektov, projektantov, zhotoviteľov a stavebníkov ABF Slovakia dáva po prvý raz v histórii súťaže možnosť aj širokej verejnosti hlasovať o najkrajšiu stavbu v súťaži, o CENU VEREJNOSTI 2009. 29 stavebných diel prihlásených do súťaže sa v období od 24. 8. 2009 do 20. 9. 2009 uchádza o priazeň verjnosti prostredníctvom portálu zoznam.sk, ktorá v internetovom hlasovaní na asdrese: www.zoznam.sk/stavbaroka môže hodnotiť architektonické, urbanistické, stavebno-konštrukčné riešenie, kvalitu stavebnej realizácie, resp. investičný zámer stavebníka (investora) či developera. Pre odborníkov z danej oblasti bude konfrontácia ocenení  odbornej verejnosti, ktorú v súťaži zastupuje porota s medzinárodnou účasťou a ocenenia   širokej verejnosti určite zaujímavá.
Ktorá zo súťažných stavieb bude v internetovom hlasovaní najúspešnejšia, sa verejnosť dozvie 1. októbra 2009 na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže Stavba roka 2009 a odovzdávaní cien, aj s výsledkom hlasovania o stavbe s titulom CENA VEREJNOSTI 2009, ako aj na portáli zoznam.sk a v iných médiách.

Zdroj: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

Pin It