10. 7. 2017
Slovenská komora architektov oznámila nominované diela XVI. ročníka Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2017.

klastor

Ocenenie CE∙ZA∙AR sa udeľuje každoročne v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Obnova a prestavba, Interiér a Exteriér. Na základe hlasovania, ktoré prebehne v septembri, udelia aj ocenenie „Cena verejnosti“.

V tomto roku sa po prvýkrát prihlasovali diela digitálne. „Záujemca vyplnil online prihlášku, na základe ktorej bol automaticky vygenerovaný súťažný panel, ktorého tlač zabezpečovala Slovenská komora architektov (SKA). To zásadne uľahčilo architektom proces prihlásenia ich diel a tiež znížilo náklady spojené s prípravou, vyhotovením a doručením výstavného panelu na úrad SKA. Jednotné formáty tiež sprehľadňujú prácu poroty pri užšom výbere prihlásených diel a počas nasledujúceho roka sú zároveň využité na účely série výstav CE∙ZA∙AR“, vysvetľuje architekt Martin Jančok, podpredseda Slovenskej komory architektov.

O udelení cien rozhoduje porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov. V prvom kole porota z celkového počtu 89 prihlásených návrhov vybrala diela určené do druhého kola. Začiatkom júla si pozrela 24 prác zaradených na “ short list “. Po obhliadkach zvolila odborná porota nominácie v každej kategórii – okrem kategórie Bytové domy. „Vzhľadom na štatút Ceny, ktorý hovorí, že kategória môže byť hodnotená iba v prípade, ak sa do nej prihlási šesť a viac diel, sme, bohužiaľ, tento rok nemohli spomenutú kategóriu hodnotiť,“ hovorí Oľga Miháliková, projektová manažérka Ceny CE∙ZA∙AR. „Je to možno istým spôsobom odraz doby, alebo fakt, že práve tento druh diela je časovo veľmi náročný, mnohé diela sú vo fáze pred dokončením, a tak sa ich autori rozhodli neprihlásiť,“ dodala Miháliková.

Predseda medzinárodnej poroty Juri Troy uviedol, že porota si aj tento rok prezrela viacero zaujímavých a inšpiratívnych diel, a na otázku, čo bolo rozhodujúce pri výbere nominácií povedal, že pri výbere nebol dôležitý len esteticky a dizajnový aspekt, ale členovia poroty pristupovali pri hodnotení predovšetkým s ohľadom na sociálny, kultúrny a spoločenský aspekt diel a tento prístup ich viedol pri rozhodovaní. Zaujímali sa o príbeh diel, komunikáciu architekta a investora, ako boli diela začlenené do celkového kontextu v záujme skvalitnenia životného prostredia.

Architekt Michal Krištof pôsobiaci v Českej republike bol milo prekvapený faktom, že diela, ktoré hodnotili, pochádzali práve z rúk mladých architektov, či architektonických ateliérov a tiež, že kvalitná architektúra sa „tiahne“ naprieč celým Slovenskom. „Bratislava v tomto kontexte nedrží žiadnu výsadu“ uviedol. Čo ho mrzelo, bola skutočnosť, že „práve v kategóriách ako je exteriér, bytové domy, kde je hlavnou úlohou architekta skvalitňovanie životného prostredia, bol počet prihlásených diel najmenší.“

Architekt Jan Šépka dodal, že je to v Čechách i na Slovensku odrazom toho, že politické špičky tak na národnej ako i lokálnej úrovni nekladú dôraz na umenie a kultúru bývania ako i verejných priestorov.

Počas štyroch dní prešla medzinárodná porota takmer 1 500 kilometrov naprieč celým Slovenskom. Mená laureátov Ceny za architektúru CE•ZA•AR 2017 budú známe len členom poroty a ostanú utajené až do okamihu slávnostného odovzdávania cien, ktoré prebehne počas galavečera 5. októbra 2017 v Bratislave v priamom prenose na Dvojke.

O ocenenie CE∙ZA∙AR 2017 budú v jednotlivých kategóriách bojovať tieto nominácie:

RODINNÉ DOMY

DOM V DOME
Bernolákovo
autori: Martin Jančok
spolupráca: Michal Janák, Ivana Čobejová, Ľubica Segečová, Michal Marcinov, Samuel Šimonovič
foto: Daniela Dostálková

domvdome

DOM PRI JAZERE
Vojka nad Dunajom
autori: Peter Jurkovič
foto: Peter Jurkovič

domprijazera

VÍKENDOVÝ DOM VLČIE HRDLO
Vlčie hrdlo
autori: Henrich Korec, Ladislav Jurík
foto: Tomáš Manina

vlciehrdlo

OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY


POĽOVNÍCKY DOM
Kuchyňa
autori: Tomáš Auxt, Peter Kožuško, Miro Hrušovský, Peter Hudač
spolupráca: Michal Zábranský
foto: Lívia Štokingerová

polovnickydom

CASTELLUM CAFÉ
Nitra
autori: Martin Dulík, Marek Šumichrast, Lívia Dulíková
foto: Dano Veselský, Martin Dulík, František Rišiaň

caffe

OBNOVA A PRESTAVBA


PRESTAVBA SYNAGÓGY NA MULTIKULTÚRNE PRIESTORY
Lučenec
autori: Zsolt Papp
spolupráca: Alica Tichá, Ladislav Palacka, Slávka Prevendarčíková, Zoltán Krizsán, Igor Valuška, Katarína Valušková
foto: Tibor Škandík

lucenec

REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU TROJIČNÉ NÁMESTIE, TRNAVA
Trnava
autori: Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Branislav Husárik, Marcel Vadík, Viliam Zajíček, Mateja Vonkomerová
foto: Tomáš Manina

trojicne namestie

STARÁ SYNAGÓGA V BARDEJOVE
Bardejov
autori: Peter Gomboš, Ján Krcho, Tomáš Lupták
foto: Ján Krcho, Tomáš Lupták

bj

INTERIÉR

REKONŠTRUKCIA BYTU V BÝVALOM KLÁŠTORE
Trnava
autori: Peter Jurkovič
foto: Peter Jurkovič

klastor

FACH
Bratislava
autori: Iľja Skoček, Martin Skoček
spolupráca: Danica Jurkovičová
foto: Peter Jurkovič

fach

BYT S
Bratislava
autori: Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szöke
foto: Katarína Príkopská

bytS

ČÍNSKA REŠTAURÁCIA JASMÍN NA ŽIDOVSKEJ ULICI
Bratislava
autori: Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Branislav Husárik, Marián Stanislav
foto: Nicole Lieskovská

jasmin

EXTERIÉR


UWO
Piešťany
autori: Ransu Helenius, Tobias Foged Permin, Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Danica Pišteková, Veronika Trnovská, Gabriela Mészáros, Silvia Gálová, Nina Valíčková, Martina Mikócziová, Karol Gwiazdowski, Oksana Hetman, Rebeka Zacková, Vera Kiseľová, Lorcán Koethe, Sebastian Sowa, Peter Lényi, Vít Halada, Benjamín Brádňanský, Lívia Gažová
foto: Anna Horčinová, Vera Kiseľová

uwo

OBNOVA ČASTI NÁMESTIA SLOBODY
Prievidza
autori: Marian Trcka, Branislav Lackovič, Jaroslav Tarajčák
foto: Branislav Lackovič, Marian Trcka

obnovanamestia

CASTELLUM CAFÉ
Nitra
autori: Martin Dulík, Marek Šumichrast, Lívia Dulíková

caffe

text: SKA, bk
foto: SKA