2

Jezuitský kláštor v Kutnej Hore prešiel rekonštrukciou, ktorá zachovala jeho pôvodné hodnoty, historický a kultúrny odkaz a pritom dokázala priniesť do stavby poriadny kus modernej architektúry a dizajnu.

Stavba pôvodne slúžila ako jezuitský kláštor, neskôr sa stala kasárňami rakusko-uhorskej, rakúskej a potom aj československej armády. Po niekoľkých rokoch sa však stane domovom Galérie Stredočeského kraju, čo znamená, že po viac ako 300 rokoch sem budú môcť vstúpiť aj ženy.

 

7

 

Monumentálna stavba kláštoru sa stavala celé storočie, čo zapríčinilo, že sa počas výstavby niekoľkokrát zmenil aj stavebný sloh. V jednej stavbe sa tak stretávajú barokové, renesančné, gotiské a klisicistické prvky.

Autori:
Ing.Arch Ján Hájek
Ing.Arch Jakub Havlas
Mgr.Akad.Arch Pavel Joba

Investor: Krajský úrad Stredočeského kraja
Návrh: 2009-2010
Realizácia: 2010-2014

 

Zdroj: M1 architects

Foto: GASK