28. 11. 2017

Vo finále Českej ceny za architektúru 2017 porota vyberala medzi šiestimi stavbami. Víťaz i finalisti vzišli zo 42 nominovaných prác, ktoré Česká komora architektov predstavila v júni. Celkovo sa v tomto roku o Českú cenu za architektúru uchádzalo 249 diel.

46 archeopark pavlov

Autori Radko Květ a Pavol Pijáček s tímom spolupracovníkov riešili umiestnenie múzea priamo v lokalite významného archeologického náleziska, kde sa nachádzalo sídlisko z obdobia mladšej doby kamennej. Miesto je pritom od roku 2010 národnou kultúrnou pamiatkou.

Objekt múzea je skrytý štyri metre pod povrchom v terénnej vlne, v miestach, ktoré už archeológovia úplne prebádali. V minulosti tu našli sošku venuše z Pavlova z mamutoviny. Autori vychádzali z predpokladu, že prípadné ďalšie archeologické nálezy by boli v hĺbke štyri až päť metrov pod povrchom.

Stavba evokuje plasticky tvarované jaskynné priestory. Do exteriéru vystupujú presvetľovacie veže. Zaujímavé sú výhľady na scenériu Pavlovských vrchov a vodná nádrž Nové Mlýny. Priamo do expozície zakomponovali tvorcovia náleziská mamutích kostí.

Porota sa zhodla na víťazovi jednohlasne. Archeopark Pavlov je podľa nej "významný v medzinárodnom meradle a pritom silno rezonuje aj v lokálnom prostredí. Návrh vystihuje zároveň krajinu i históriu miesta. Budova doslova ponecháva priestor krajine tým, že sa schováva pod zem a súčasne ju obohacuje o artefakty, ktoré nadväzujú dialóg so širším okolím."

Porotcovia ocenili aj kvalitu prevedenia i voľbu materiálov. "Tento projekt je pôsobivý svojím bezchybným prevedením a starostlivosťou o výber a použitie materiálov ako je pohľadový betón liaty do debnenia z prírodného dreva v podzemí a naopak prefarbený liaty betón s vápencovým kamenivom uplatnený v nadzemnej časti, "zdôraznili.

46 archeopark pavlov 1

46 archeopark pavlov 2

46 archeopark pavlov 4

46 archeopark pavlov 4

46 archeopark pavlov 6

46 archeopark pavlov 7

46 archeopark pavlov 8

46 archeopark pavlov 9

46 archeopark pavlov 10

46 archeopark pavlov 11

46 archeopark pavlov 12

46 archeopark pavlov 14

text: bk
foto: Česká cena za architektúru