7. 6. 2018 

Česká komora architektov zverejnila na nominačnom večeri 3. ročníka Českej ceny za architektúru v pražskom Divadle Archa tridsaťtri diel, ktoré medzinárodná porota nominovala do prestížneho výberu. Meno držiteľa Hlavnej ceny aj ostatných finalistov sa verejnosť dozvie 19. novembra 2018.

KINONEKINO

Zoznam súťažných stavieb realizovaných na území Českej republiky v posledných piatich rokoch zahŕňa spektrum diel od veľkých komplexov a nákladných stavieb po drobné diela dočasného charakteru.

Do súťaže sa prihlásilo 145 realizácií. Príznačná je prevaha súkromných investícií nad verejnými. Tých je medzi tridsiatich tromi nominovanými iba sedem. Vlani pritom tvorili polovicu. Dve nominované realizácie z verejných zdrojov vznikli na základe architektonickej súťaže.
Najčastejšou témou tohtoročných nominácií sú, rovnako ako vlani, rodinné domy a vily, ktorých je trinásť. Bytové domy sú medzi nominovanými dielami štyri. Porotu z ďalších typológií zaujala dve športoviská, smútočná sieň, kaplnka, kino, stanica lanovky, multifunkčný priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia alebo pivovar.

Ktoré diela sa dostanú medzi finalistov bude jasné 19. novembra 2018 na slávnostnom galavečere vo Fóre Karlín v Prahe. Predchádzať mu bude výber poroty, ktorá sa s realizáciami zoznámi priamo v teréne začiatkom septembra.

 

Administrativna budova v Strančiciach

Administrativní budova ve Strančicích

"Bouda" Černá voda

Bouda Černá voda

Bytový dom Kvítková

Bytový dům Kvítková

Bytový dom Nuselská

Bytový dům Nuselská

Dostavba areálu Archívu hlavného mesta Prahy

Dostavba areálu Archivu hlavního města Prahy

Dom nad vodopádom

Dům nad vodopádem

Dom so stodolou na Vysočine

Dům se stodolou na Vysočině

Dom v Prahe Ruzini

Dům v Praze Ruzyni

Dom v Čížiciach

dům v Čižicích

Engel House

Engel House

Kampus Fakulty telesnej kultúry

kampus Fakulty tělesné kultury UPOL AC BALUO a CKV

 Kaplnka svätého Vendelína

Kaple sv. Vendelína

Kinonekino

KINONEKINO

Kompaktný dom

Kompaktní dům

Kotolňa Libčice nad Vltavou

Kotelna Libčice nad Vltavou

Mestská smútočná sieň V Dobruške

Městská smuteční síň v Dobrušce

Obnova nábrežia rieky v Litomyšli

Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

Pivovar Trautenberk

Pivovar Trautenberk

Polyfunkčný objekt Dom

Polyfunkční objekt Dorn

Prestavba vily Peroutkova

Přestavba vily Peroutkova

Prestavba radového domu

Přestavba řadového domu

Rekonštrukcia a prestavba mlyna

Rekonstrukce a přestavba mlýna na bydlení

Rekonštrukcia oceľovej haly Praha Hlavná stanica

Rekonstrukce ocelové haly Praha hlavní nádraží

Rekonstrukce vily arch.Oldřicha Starého

Rekonstrukce vily arch.Oldřicha Starého

Rodinný dom Neveklov

Rodinný dům Neveklov

 Športová hala Dolní Břežany

Sportovní hala Dolní Břežany

 Vault 42

Vault 42

Štajnhaus

ŠTAJNHAUS

Útulňa

Útulna

 Victoria Pragensis - Botanický Labyrint

Victoria Pragensis Botanický Labyrint

Vila s ateliérom

Vila s ateliérem

Vila Beskydy

Vila v Beskydech

Výstupná stanica lanovej dráhy na Pustevnách

Výstupní stanice lanové dráhy na Pustevnách

text: bk

foto: Česká cena za architektúru