Pin It

 

 

Podľa riaditeľov stavebných spoločností stavebníctvo v tomto roku mierne porastie. Budúci rok by mal priniesť ďalšie pribrzdenie predchádzajúceho rýchleho rastu. Kvalitu stavieb u verejných investícií najviac ohrozuje súťaženie na cenu. Za dostatočnú aktuálne považuje kontrolu kvality u realizovaných verejných zákaziek iba necelá štvrtina riaditeľov stavebných spoločností. Pre zvýhodnenie slovenských firiem s vlastnou kapacitou sa vyslovila nadpolovičná väčšina opýtaných. Príčinou korupcie v oblasti stavebníctva v Slovenskej republike je dosadzovanie známych do verejných funkcií a zneužívanie postavenia úradníkov. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctvaQ2/2019, spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research za podpory generálneho partnera Považskej cementárne.

Slovenské stavebníctvo pozerá na rok 2019 optimisticky a očakáva medziročný nárast o 3,6 percenta, a to aj v prípade, že predchádzajúci rok 2018 priniesol medziročný nárast stavebnej produkcie až o 8,4 percenta. Vyšší nárast v stavebníctve v roku 2019 predpokladajú hlavne malé spoločnosti oproti veľkým (3,9 percenta oproti 1,1 percentu). „Tento rok by mal byť pre slovenské stavebníctvo ešte pozitívny čo sa objemu nových zákaziek týka. Stavebníctvo ale rieši iný problém a tým je nedostatok kapacít a menovito to, že zákazky už nemá v rade firiem kto realizovať.Podobnú situáciu je vidieť aj v Čechách a vedie k postupnému utlmovaniu predchádzajúceho rýchleho rastu.“ uvádza Jiří Vacek, riaditeľ analytickej spoločnosti CEEC Reseach.

 

 

ceec konferencia lidrov v stavebnictve bratislava 2019 casopis sab stavebnictvo byvanie

 

V roku 2020 čaká stavebníctvo stagnácia na úrovni rastu o 1,0 percenta. „V nasledujúcich dvoch rokoch bude výkonnosť stavebníctva závislá od otvorenia ďalších infraštrukturálnych projektov. V tržbách výrobcov stavebných materiálov budú premietnuté nárasty ich cien, ktoré budú reagovať na vyššie ceny elektrickej energie ako aj na podstatne vyššie ceny emisií CO2. uvádza Anton Barcík, riaditeľ spoločnosti, Považská cementáreň, a.s.

 

Dôležitý ale bude nielen objem stavebných prác, ale rovnako aj kvalita jednotlivých realizácií. Výslednú kvalitu diela u verejných zákaziek v pozitívnej rovine najviac ovplyvňuje kritérium dobrých referencií u predchádzajúcich realizácií, v negatívnej zase súťaženie na cenu. Na stupnici od -5, ktorá znamená ohrozenie kvality stavby do +5 predstavujúcu maximálne pozitívny vplyv na celkovú kvalitu, ohodnotili riaditelia stavebných spoločností tieto dva faktory známkami 4,0, respektíve -3,0 bodov. Kvalitu významne podporuje tiež detailná projektová dokumentácia a podmienka časti vlastných zamestnancov (s hodnotením 3,7, respektíve 3,3 bodov). Rozdiely sa neobjavujú ani u veľkých stavebných firiem, ktoré najvyššie hodnotia kritérium dobrých referencií (3,4 bodov). Rovnako je tomu u inžinierskych spoločností (4,2 bodov)

 

 

ceec konferencia lidrov v stavebnictve analyza casopis sab stavebnictvo byvanie

 

 

Svoj pohľad tiež pridáva Martin Pekáček, riaditeľ oblasti Obalovny a lomy, EUROVIA SK, a.s. „Jednoznačne by mala byť výraznejšie akcentovaná schopnosť realizovať stavby vlastnými kapacitami a tiež zohľadnená kladná/záporná skúsenosť investora s riadnou realizáciou diela dodávateľom.“ Viac ako pätina (22 percent) riaditeľov stavebných spoločností považuje kontrolu kvality u realizovaných verejných zákaziek za dostatočnú. Polovica (51 percent) firiem hovorí o aspoň čiastočnej spokojnosti kontrol a štvrtina(27 percent) ju označuje za takmer nedostatočnú.

 

 

ceec konferencia lidrov v stavebnictve casopis sab stavebnictvo byvanie

 

 

,,Viac by sa malo prihliadať na reálnu „stavebnú silu“ toho-ktorého uchádzača. Bohužiaľ, u nás často vyhrávajú aj veľké tendre spoločnosti, ktoré zákazky iba prekupujú a nevlastnia žiadne personálne, strojné, alebo materiálne kapacity. Ak sa napríklad súťaží rekonštrukcia mosta, je bežné, že uchádzač musí doložiť, že disponuje výrobňou asfaltových zmesí, pričom asfalt je, podľa môjho názoru, úplne bežná komodita podobne ako napríklad betón, ale nikoho nezaujíma, či má tento uchádzač napríklad skružový materiál a personál, ktorý je oprávnený s týmto materiálom pracovať,“ uvádza Dalibor Novotný, predseda predstavenstva, SMS a.s. Pre zvýhodnenie slovenských firiem s vlastnou kapacitou vo verejných zákazkách hlasovalo 64 percent riaditeľov stavebných spoločností. Na čiastočnom zvýhodnení sa zhodlo 25 percent riaditeľov.

 

 

 

,,Cena ako prevažujúce kritérium vo väčšine tendrov

by mala výraznejšie ustúpiť v prospech referencií

o kvalite zhotoviteľa, jeho skúseností,

použitým technologickým postupom

a percentu výkonov vlastnými kapacitami.“

Slavomír Podmanický, generálny riaditeľ, Reming Consult a.s.

 

 

 

Príčinou korupcie v oblasti stavebníctva je v Slovenskej republike, podľa riaditeľov stavebných firiem,dosadzovanie známych do verejných funkcií a zneužívanie postavenia úradníkov. Mieru korupcie ďalej negatívne ovplyvňuje jej nedostatočná kontrola a mierne tresty za jej odhalenie. Najmenej, naopak, ku korupcii prispieva nedostatok zákaziek. Miera korupcie v slovenskom stavebníctve je pritom, podľa viac ako polovice (58 percent) riaditeľov,rovnaká ako v susednom Česku. Ďalších 39 percent riaditeľov uvádza, že je na Slovensku miera korupcie vyššia než v Čechách.

 

 

 

,,Hlavné príčiny korupcie na Slovensku treba hľadať najmä v našej krátkej minulosti od osamostatnenia. Viacerí predstavitelia politických garnitúr, ktorí nám vládli, boli do korupcie priamo zapojení, obvinení a iba spoločensky usvedčení. Žiaľ, bez trestného stíhania. Korupcia sa tak nadlho stala akceptovaným prostriedkom, bez ktorého bolo takmer nemožné získať väčšiu zákazku. Navyše, úzke prepojenie politických špičiek a polície a so súdnou mocou na Slovensku vytváralo prostredie strachu, kde boli potrestaní tí, ktorí na korupciu

 

 

upozornili a nie tí, ktorí ju páchali. V poslednom období sa vďaka spoločenskému tlaku začalo o problematike korupcie hovoriť smelšie,“uvádza Michal Fickuliak, Marketing manager, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. Divízia Weber - Terranova. ,,V prvom rade je potrebné definovať to, čo je korupcia. A korupčné spektrum je naozaj pestré, od protekcie, cez rodinkárstvo, klientelizmus, systém služieb a protislužieb, až po úplatkárstvo, či politickú korupciu. Z toho vieme vypozorovať aj príčiny korupcie, ktoré sú veľmi rozmanité, od sociálnych príčin, morálnych, ekonomických až po rôzne patologické príčiny,,“ dodáva Miloš Milanovič, riaditeľ, PS STAVBY, s.r.o.

Pin It