V Petržalke, v tesnej blízkosti hraníc s Rakúskom, vyrastie prvá kreatívna štvrť v Bratislave s názvom Nesto. Hlavným princípom Nesta bude ekológia a udržateľnosť, čo vyjadruje aj ambícia dosiahnuť v celej štvrti CO2 neutrálnu prevádzku. Nesto ponúkne viaceré inovatívne koncepty bývania a priestorov na prácu, ktoré v sebe spoja vysokú kvalitu života s dynamikou kreatívnych odvetví.

 

V priebehu tohto roka sme boli svedkami niekoľkých pozoruhodných projektov, ktoré naznačujú, že development na Slovensku definitívne vstupuje do novej, uvedomelej, éry. Prirodzene, všetko je proces a aj hlavné mesto sa ako každý živý organizmus rozvíja podľa zmien podmienok na život a správanie jeho obyvateľov. Nový návrh cezhraničnej mestskej štvrte Nesto (so začiatkom výstavby v marci 2020), nachádzajúcej sa v blízkosti slovensko-rakúskych hraníc, však presahuje omnoho väčší rámec, než len ten geografický.

 

 

Lucron Nesto park informativna vizualizacia

 

 

Presahuje možnosti hlavného mesta, možnosti bývania na Slovensku a dokonca aj zaužívané stereotypy v bývaní. Nesto je možné plným právom označiť ako flexibilné riešenie pre premenlivú mestskú komunitu, zloženú predovšetkým z mladej generácie ľudí, ktorí v súčasnom období o forme vlastného bývania intenzívne uvažujú.

 

 

 

Hlavnými princípmi uplatnenými v novej štvrti budú tvorivosť,

ekológia a udržateľnosť a dostupnosť.

 

 

Nesto sa vyznačuje výrazným organickým stvárnením. Je to koniec-koncov aj jeho kľúčová úloha; poskytnúť taký životný priestor, ktorý bude reagovať na potreby svojich obyvateľov. Vo svojej podstate tak možno Nesto označiť ako demokratické sídlisko a jeho samotný claim "Tvoria ľudia" s tým korešponduje. Vďaka mnohým opatreniam a inovatívnym technológiám bude Nesto aktívne prispievať k zabráneniu zvyšovania skleníkových plynov v atmosfére. Dôležitým prvkom budú tiež opatrenia na zachytávanie vody v území, ako sú dažďové záhrady, mokrade či využitie vodopriepustných materiálov, ktoré sú dôležité v príprave miest na klimatickú zmenu.

 

 

Lucron Nesto kaviaren informativna vizualizacia

 

 

Celá mestská štvrť bude priateľská k chodcom a bude motivovať k využívaniu alternatívnych ekologických foriem dopravy. Miesto tu budú mať car-free zóny a aj viaceré alternatívne dopravné riešenia, ako sú elektrobicykle a carsharing. Štvrť rovnako nedosahuje štandardy satelitného mestečka, naopak, snaží sa vytvoriť plnohodnotnú časť mesta, ktorá bude disponovať poliklinikou, školami či kultúrno-spoločenským centrom. K cezhraničnému prepojeniu medzi rakúskou a slovenskou stranou dôjde aj formou vytvorenia medzinárodných cyklotrás. Cez územie totiž vedú medzinárodné cyklotrasy, ktoré umožňujú cyklovýlety do Hainburgu a k NeusiedlerSee.

 

 

5 HLAVNÝCH PRIESTOROV ŠTVRTE NESTO:

  1. Južný vstup – objekty zoskupené okolo námestia s aktívnym parterom vytvárajú živé mestské prostredie. Námestie je prepojené so zastávkou MHD a tvorí silný komunikačný priestor spájajúci objekty bývania a priestory na prácu rôznych foriem, škôlky, kultúrno-spoločenské centruma medicentrum. 
  2. Severný vstup – je definovaný objektom výškovej budovy s prechodom k priestoru kreatívnych odvetví pozdĺž novej Bratskej a diaľnice. Parter vytvára priestor pre obchodné prevádzky.
  3. Nové formy bývania – v pozdĺžnych objektoch s vytvorením útulného dvora, ktorý slúži k vytvoreniu rôznorodých susedských komunít. 
  4. Komunitné centrum so školou, športovou halou a športoviskami vo voľnom priestranstve 
  5. Historická stopa – cintorín, bunker

 

 

 Lucron Nesto office interier informativna vizualizacia

 

 

Od doterajšej štruktúry satelitných miest sa bdue Nesto líšiť tým, že svoju koncepciu založí na myšlienke rozlišovania foriem bývania, závislých od typu obydlia. Nová štvrť tak prinesie rôzne formy bývania, v bytoch v mestských blokoch, viladomoch aj rodinných domoch. Ak by sme chceli tento spôsob bývania lepšiť priblížiť, môžeme ho ilustrovať na dizajne obytných zón holandského konceptu „woonerf“, čo znamená „živá ulica“.  „Woonerf“ podporuje sociálnu interakciu ľudí a vznik susedských komunít a vďaka utlmenej doprave berie ohľad najmä na záujmy chodcov a cyklistov. Developeri si uvedomujú aj to, že správanie novej generácie obyvateľov, ktorí hľadajú vlastné bývanie, sa líši od toho, ako chcú žiť mladé rodiny a že aj výber štartovacieho bytu je dnes omnoho menej záväzným krokom. „Sme presvedčení, že predpoklad o silnej majetkovej orientácii slovenských obyvateľov vychádza z toho, že veľká časť nájomného trhu nie je inštitucionalizovaná. V skutočnosti je však trh s nájomným bývaním na Slovensku rozvinutý a má aj v budúcnosti veľký potenciál na ďalší rast.V Neste chceme ponúknuť také možnosti nájomného bývania, ktoré budú plnohodnotnou alternatívou k vlastnému bývaniu,“ hovorí Paulína Kosírová, riaditeľka hybridných a komerčných nehnuteľností spoločnosti Lucron. „Ukazuje sa, že generácia „mileniálov“ často uprednostňuje flexibilitu prenájmu pred vlastným bývaním cielene a rozhoduje sa aj podľa ponúknutého konceptu a lokality. Dopyt po nájomnom bývaní závisí nielen od ponuky nájomných bytov, ale aj od ich kvality, prostredia, dostupnosti ďalších služieb a podobne,“ vysvetľuje Paulína Kosírová. 

 

 

Vlastníctvo už prestáva byť pre mnohých prioritou a prednosť dostáva

sloboda, možnosť voľby a flexibilita.

 

 

Práve z toho dôvodu ponúkne Nesto okrem tradičných foriem bývania zatiaľ neznámy koncept co-livingu. Krátkodobé ubytovanie internátneho typu je alternatívou k štartovaciemu bývaniu pre tých, ktorí sa nechcú viazať k jednému miestu alebo sa zaťažovať hypotékou. Co-living pripomína hotel alebo hostel, pretože poskytuje aj služby ako recepciu či internetové pripojenie a ďalšie doplnkové služby, ktoré si nájomník môže dokúpiť (napr. upratovanie, práčovňu a pod.). Pripomíname, že sa jedná len o jednu z alternatív voči tradičnému spôsobu bývania. 

 

 

Bratislava je dnes už príliš veľká, aby mala iba jedno centrum.

Musí fungovať na princípe viacerých menších centier resp. plnohodnotných štvrtí,

a takou je aj Nesto.

 

 

V rámci širšieho cezhraničného regiónu má budúce Nesto už dnes výborné napojenie smerom na Viedeň, Prahu a Budapešť a to vďaka existujúcim diaľniciam. Plánované vybudovanie vlakovej zastávky, resp. lokálnej stanice, by malo spojenie s Viedňou ešte viac zlepšiť. Individuálnu dopravu posilní aj tzv. nultý obchvat, ktorý uľahčí a zrýchli odchod z mesta smerom na Trnavu a zvyšok Slovenska.

 

 

Lucron Nesto co living informativna vizualizacia

 

 

„Rozvoj mesta v tejto lokalite a prepojenie celého cezhraničného regiónu predpokladá aj územný plán, s ktorým je Nesto v súlade,“ hovorí senior konzultant pre mestské plánovanie a architektúru spoločnosti Lucron Peter Gero. „Bratislava je dnes už príliš veľká, aby mala iba jedno centrum. Musí fungovať na princípe viacerých menších centier resp. plnohodnotných štvrtí, a takou je aj Nesto.  Človek tu nájde všetko potrebné pre život a svojou rozlohou umožňuje všetky tieto funkcie sústrediť na jednom mieste tak, aby sa človek nemusel ďaleko presúvať.“

 

 

Nesto bude na mieru ušité špecifikám Bratislavy.

 

 

Zaujímavosťou tohto projektu je aj fakt, že developeri neposkytli ako prvé fotografie výkopových jám či tvorby novej cestnej infraštruktúry, vrátane nultého obchvatu. Naopak. V prvopočiatkoch projektu sa developeri zamerali na výsadbu zelenej aleje. Tá bude ústrednou osou, okolo ktorej sa ďalej rozvinie päť samostatných celkov. Dôraz na verejné priestranstvá a plnohodnotný mestský ekosystém potvrdzujú obrat v slovenskom developmente. Kým pred desiatimi rokmi bola predstava investície do zelene nepredstaviteľná pri väčšine projektov, v súčasnosti je zeleň v projekte minimálne tak rovnocennou zložkou, ako bytové celky či administratívne bloky. Nesto však nie je len projektom, ktorý prispeje k rozvinutiu hlavného mesta. Vzhľadom na to, že sa obyvateľ bude môcť rozhodnúť medzi prácou v Bratislave, Rakúsku či priamo Neste a v žiadnom prípade tým nebude nijako obmedzovaný možnosťami svojho bydliska, nadobúda Nesto funkciu dôležitého priestoru medzi dvomi republikami. Tým môže významne prispieť k nášmu geopolitickému vývoju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It