Už po deviatykrát sa odovzdávali Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru – CE.ZA.AR 2010 v šiestich kategóriách – Bytové domy, Rodinné domy, Občianske a priemyselné budovy, Obnova a rekonštrukcia budov, Interiér a Exteriér. Ocenenie sa každý rok udeľuje za zrealizované architektonické dielo na Slovensku v uplynulých dvoch rokoch. V tomto ročníku súťaže výrazne vzrástol počet prihlásených prác – vo všetkých šiestich kategóriách ich bolo až 98.


Active ImageO laureátoch ceny CE.ZA.AR rozhodla medzinárodná odborná porota vo dvoch kolách. V prvom kole vybrala z prihlásených návrhov tri nominácie v jednotlivých kategóriách, v druhom kole – po osobnej obhliadke nominovaných stavieb vybrala víťazné diela. Porota v tomto roku pracovala v zložení: Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (Praha), Ing. arch. Aleš Burian (Brno), univ. dipl. inž. arh. Dean Lah (Ľubľana), Ing. arch. Pavol Paňák (Bratislava), Arch. Dipl. - Ing. Peter Riepl (Linz), Ing. arch. Ľubomír Holejšovský (Nitra) a Ing. Anton Hykisch (Bratislava).


Na slávnostnom odovzdávaní cien sme sa zúčastnili aj my a tu sú ocenené stavby aj s ich autormi:

Bytové domy: City Park Club, autori: Štefan Pacák, Juraj Koban, Jana Koreňová
Active Image


Rodinné domy:
Rodinný dom Prešov – Šalgovik, autor: Ján Mihalov
Active Image

 

Občianske a priemyselné budovy: ETIS Slovakia, administratívno-výrobná hala, autor: Andrej AlexyActive ImageActive Image

 

Obnova a rekonštrukcia budov: Rekonštrukcia podkrovia Považskej galérie, autor: Dušan VoštenákActive ImageActive Image

 

Interiér: Rekonštrukcia – Staré divadlo, autori: Viktor Šabík, Tatiana Kopková
Active ImageActive Image

 

Exteriér: Verejné priestory EUROVEA – bulvár, autori: Branislav Kaliský, Marek Varga, Miroslav Vrábel, Ján Kodoň, Michel Desvigne
Active ImageActive Image


Okrem týchto šiestich cien bola udelená aj cena verejnosti. Získal ju Vinársky komplex IN VINO v Modre, ktorého autormi sú: Kalin Cakov, Emil Makara, Metodiy Monev, Ján Obušek, Miloš Djuračka a Martin Boška.
Active ImageActive ImagePredseda Slovenskej komory architektov Ing. Arch. Juraj Šujan v súvislosti s ocenenými stavebnými dielami hovoril aj o súčasných trendoch v investičných aktivitách: „Aktuálny útlm v tejto oblasti odklonil architektov a investorov od veľkých polyfunkčných komplexov k solitérnym budovám, ich rekonštrukciám či úpravám interiérov. Potešiteľné však je, že dôraz sa kladie na kvalitu detailu a jeho vyhotovenia, čo dokazujú aj víťazi CE.ZA.AR 2010.“
Každý z ocenených autorov si odniesol 32 cm vysokú sošku CE.ZA.AR, ktorú navrhol Doc. Ak. sochár Ján Hoffstädter.

Pin It