Koronakríza a stavebné firmy: štátnu pomoc využila iba štvrtina

Iba 25 percent opýtaných stavebných spoločností využilo v súvislosti s aktuálnou situáciou podporu zo strany štátu. Vyplýva to z analýzy, ktorú predstavila spoločnosť CEEC Research.

 

Akú formu pomoci zo strany štátu využili stavebné firmy počas koronakrízy? Čo by im najviac pomohlo opäť naštartovať fungovanie? Aj tieto otázky položila analytická spoločnosť CEEC Research svojim respondentom. Až trištvrte z nich odpovedalo na prvú otázku zhodne: žiadnu štátnu pomoc sme nevyužili. „Vzhľadom na to, že nám neklesli tržby, tak žiadne z opatrení vlády nebolo pre našu spoločnosť uplatniteľné,“ uviedol Dalibor Novotný, riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti SMS, a. s. 

Ak podpora, tak najmä vo forme kurzarbeit

Z Polročnej analýzy slovenského stavebníctva H2/2020 tiež vyplynulo, že tie firmy, ktoré štátnu pomoc využili, siahli najmä po kurzarbeit. Túto formu zvýhodnenia si zvolila takmer polovica z nich. Nasledoval program SIH Antikorona, preklenovacie úvery a príspevok pre SZČO. Pätnásť percent opýtaných využilo inú formu podpory. 
Spoločnosť CEEC Research tiež zaujímal názor predstaviteľov stavebných firiem na proces podávania žiadosti. Jeho náročnosť mali zhodnotiť počtom bodov od 1 do 10. Výsledkom boli štyri body, čo znamená, že postup bol podľa nich pomerne jednoduchý a jasný.

Reštartovať odvetvie by pomohli štátne investície do výstavby

Podľa opýtaných stavebných spoločností by stavebníctvo pomohli najviac naštartovať vyššie investície štátu do výstavby (myslí si to približne tretina z nich), ale tiež prísľub väčšieho objemu verejných zákaziek (25 %). Už menej opýtaných si myslí, že by stavebníctvo podporilo dokončenie Stavebného zákona (10 %), alebo podpora technického vzdelávania (8 %). Takmer štvrtina je názoru, že stavebníctvu pomôže iný krok zo strany vlády (23 %). Ide napríklad o zníženie korupcie, zastavenie obmedzení v spojitosti s koronavírusom, novela Zákona o verejných zákazkách, alebo zníženie daní a odvodov. 

Pin It