Pokles stavebného trhu prekročí tento rok hranicu 4 percent

Veľké stavebné spoločnosti pritom očakávajú ešte negatívnejší scenár: podľa nich tohtoročný prepad trhu dosiahne úroveň až 5,7 percenta. V oblasti inžinierskeho staviteľstva by malo dokonca dôjsť k poklesu až o 6,2 %. Vyplýva to z Polročnej analýzy slovenského stavebníctva H2/2020 spoločnosti CEEC Research za podpory generálneho partnera, Považskej cementárne Ladce.

 

„Vývoj stavebníctva je už v súčasnom období poznačený poklesom stavebných aktivít, hlavne v druhom polroku v oblasti novej infraštruktúry,“ hovorí Anton Barcík, generálny riaditeľ spoločnosti Považská cementáreň Ladce. S tým tiež súhlasí Dalibor Novotný, riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti SMS:

„V tomto roku vplyvom korona krízy a zmenou politického smerovania krajiny cítiť úbytok nových zákaziek najmä v dopravnom staviteľstve. Predpokladám, že na jeseň tohto roka sa rozbehnú verejné obstarávania na nové stavby tak, aby sa v priebehu roka 2021 neocitla väčšina stavebných spoločností v hlbokej kríze pre nedostatok práce. Naša spoločnosť ukončí tento rok v súlade s plánom, čiže nás – aspoň čo sa obratov týka – kríza nezasiahla. Verím, že vláda sa pokúsi oživiť ekonomiku v nasledujúcom období práve investíciami do veľkých infraštruktúrnych projektov.“

Budúci rok môže byť mierne optimistickejší

Pri porovnaní pozemného a inžinierskeho staviteľstva si môžeme všimnúť, že väčší prepad trhu očakáva inžinierske staviteľstvo. Riaditelia stavebných spoločností rátajú tento rok s poklesom až o viac ako šesť percent. Pre rok 2021 sú ale optimistickejší a očakávajú, naopak, rast trhu, a to o 0,6 %. Pozemné staviteľstvo počíta s poklesom trhu v oboch rokoch – aktuálne o 3,7 %, v roku 2021 o 1,7 %.

Z hľadiska veľkosti počítajú s väčším prepadom trhu veľké spoločnosti (s ročným obratom 100 mil. Kč a vyššie). No rok 2021 by sa už pre nich mal niesť v znamení mierneho rastu, a to o 0,5 %. Malé a stredné spoločnosti očakávajú pokles trhu v oboch rokoch. V roku 2020 o 3,8 % a v nasledujúcom roku o 1,7 %. 

Malé a stredné stavebné firmy očakávajú väčší prepad tržieb 

V oblasti tržieb stavebné spoločnosti tiež tento rok očakávajú svoj prepad, a to o päť percent. V roku 2021, naopak, odhadujú, že ich tržby porastú, a to o 0,2 %. 

Čo sa týka tržieb, inžinierske staviteľstvo pre tento rok odhaduje ich pokles až o 6,5 %. V roku 2021 očakávajú, naopak, ich rast (o 1,4 %). Pozemné staviteľstvo očakáva menší pokles tržieb, za to ho ale očakáva v oboch rokoch. Konkrétne v roku 2020 predikujú spoločnosti prepad tržieb až o 4,5 % a v roku 2021 o ďalšie 0,2 %. 

S väčším prepadom tržieb počítajú malé a stredné stavebné spoločnosti (s obratom pod 100 mil. Kč ročne). Tie očakávajú pokles svojich tržieb až o 5,6 % v tomto roku a ich ďalší pokles o 0,4 % v roku 2021. Veľké stavebné spoločnosti majú optimistickejší predpoklad. Po tohtoročnom poklese v priemere o 3,5 % počítajú v roku 20121 s ich rastom, a to až o 1,5 %. 

V súčasnej chvíli majú stavebné spoločnosti zazmluvnené zákazky v priemere na 8 mesiacov dopredu. Pre polovicu opýtaných je to menej než v rovnakom období minulého roka. Pre dve pätiny opýtaných je to, naopak, rovnako dlhá doba v medziročnom porovnaní. Jedenásť percent opýtaných uviedlo, že medziročne ide o nárast tohto obdobia. 

Pin It