Novy Ruzinov 01

Komfortné bývanie s prioritou komunitného života, nadštandardným pomerom zelene, príjemnou infraštruktúrou a v neposlednom rade s prívlastkom trvalej udržateľnosti. Jednoducho Nový Ružinov.

 

Štvrť hlavného mesta – Ružinov – je medzi ľuďmi, ktorí hľadajú bývanie, veľmi obľúbená. V istom zmysle slova predstavuje akoby malé mesto v meste, na skok od centra. Dnes sa sem sťahuje množstvo mladých rodín. Ako na výnimočnosť lokality nadväzuje projekt Nový Ružinov v kontexte komfortu bývania?

Nový Ružinov vzniká v juhozápadnej časti Ružinova ako prirodzené rozšírenie jeho (doteraz na bývanie) nevyužívanej časti. Tým, že nezahusťuje existujúcu zástavbu, dokáže ponúknuť komfort nadštandardného pomeru zelene v podobe vnútroblokového parku. Ponúka viac súkromia – či už samotným rozmiestnením budov, alebo tým, že ide o menej podlažné bytové domy s menším počtom bytových jednotiek. Nový Ružinov má oproti pôvodnému Ružinovu aj výhodu blízkosti dunajskej hrádze a priame napojenie na cyklistické cesty.

 

Mnohí sa vracajú bývať späť do mesta a jeho blízkeho okolia. Súvisí to teda s potrebou vytvárať plnohodnotné a kvalitné komunitné vzťahy. Na čo, v rámci komunitného života, je kladený najväčší dôraz? Nie je to pre len „marketingová formulka“?

Snahou CZ Slovakia je vytvoriť v Novom Ružinove čo najkvalitnejšie podmienky na trvalé bývanie. V tom duchu bol navrhnutý a zrealizovaný aj vnútroblokový park, ktorý poskytuje priestor na rôznorodé využívanie pre všetky vekové kategórie. Deti sa hrajú na preliezkach, tínedžeri šporujú a dospelí grilujú. Komunitný život sa tu vytvára prirodzene.

 

Novy Ruzinov 02

 

Vo väčšine miest vo výraznej miere absentuje prítomnosť zelene. Ako sa CZ Slovakia vysporiadalo s tak dôležitou súčasťou bývania v projekte Nový Ružinov? Aké ďalšie prvky vnieslo do projektu tak, aby nám spríjemnilo chvíle oddychu a mali sme pocit, že sa vraciame domov, do jeho pokojnej náruče.

Ružinovské štvrte vznikali v 60. rokoch minulého storočia a vyznačovali sa veľkorysými plochami zelene. Nový Ružinov nadväzuje na toto urbanistické riešenie, ktoré umocňuje aj blízkosť dunajskej hrádze. Tá ponúka viacero možností aktívneho oddychu. Atmosféru domova a oddychu okrem zelene podporujú aj veľké balkóny a terasy.

 

Dôležitým prvkom v rámci bývania je i parkovanie či kvalitné cyklotrasy. Dnes už nechceme žiť za zatvorenými dverami, ale cítime potrebu istej slobody, komfortu, prepojenie nášho bytia s prírodou, interiér s exteriérom i v bezprostrednej blízkosti centra. Ako boli do projektu zakomponované práve tieto prvky?

Interiér s exteriérom je prepojený prostredníctvom veľkoformátových okien, ktoré navyše byty výborne presvetľujú. Životný priestor v exteriéri je rozšírený veľkými balkónmi a terasami a prvý krát má CZ Slovakia v ponuke aj byty s predzáhradkami. Pri parkovaní išlo o snahu čo najviac schovať statickú dopravu a umiestniť ju do podzemných garáží. Pokiaľ ide o dopravnú dostupnosť, tento projekt má vynikajúcu polohu z hľadiska napojenia na cyklocesty, keďže z Nového Ružinova vedie priama cesta až k Atlantiku cez medzinárodnú cyklotrasu EuroVelo 6 a do rozširujúceho sa komplexu Eurovea je to len necelých 10 minút na bicykli.

 

Novy Ruzinov 03

 

Projekt Nový Ružinov je rozdelený na niekoľko etáp. Ako spolu súvisia a akým smerom sa bude ďalej tento projekt vyvíjať? Aké sú vaše urbanisticko-architektonické plány?

Jednotlivé etapy z hľadiska architektonického dizajnu na seba nadväzujú. V každej etape je dominantným prvkom park, ktorý je tematicky rozdelený. V prvej fáze park svojím dizajnom nadväzoval na prírodu okolitých lužných lesov a v novej etape, ktorá je vo výstavbe, ponúkneme viac hojdačiek a preliezok. V budúcnosti si prídu na svoje najmä športovci.

 

STAVEBNICTVO CZ SLOVAKIA NOVY RUZINOV vyjadrenie odbornikaKtoré správne ingrediencie tvoria komplexné kvalitné bývanie a vzťahy?

Ing. Juraj Gál, investičný riaditeľ CZ Slovakia, a. s.

Základom kvalitného bývania je kvalita použitých materiálov a stavebných postupov. Pre dnešného zákazníka sú tieto aspekty štandardom a vyhľadávajú projekty, ktoré ponúkajú niečo navyše. Čiže už pri samotnom architektonickom riešení musíte vytvoriť pridanú hodnotu, ktorou projekt pritiahne pozornosť a zaujme zákazníkov. V Novom Ružinove je to nadštandardný pomer zelene, súkromie ponúkané malým počtom bytov v jednej budove, uzavretý charakter areálu, čo znamená aj väčšiu bezpečnosť pre deti.

 

 

 

 

Pin It