Ján Palenčár

Prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Ján Palenčár.

 

Koronakríza spôsobila zvýšenie záujmu o rekreačné domy či pozemky. Dopyt po nových bytoch je zároveň väčší ako ich ponuka, a aj preto šéf Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) predpokladá, že poklesu cien nehnuteľností sa tak skoro asi nedočkáme.

 

Počas prvej vlny koronakrízy na jar minulého roku mnohí očakávali pokles cien nehnuteľností. Napokon sa tak nestalo. Aké boli dôvody?

Pri prvej vlne koronakrízy mnohí ekonómovia predpokladali, že pandémia bude mať zásadný negatívny vplyv na vývoj ekonomiky a rovnako aj zamestnanosti. Takýto predpoklad sa nenaplnil a NBS zmiernila negatívne predikcie. Klienti sa v krátkom čase po vypuknutí koronakrízy vrátili k téme nehnuteľností a pozitívna spotrebiteľská dôvera na realitnom trhu sa zvýšila. K tejto situácii prispeli aj banky znižovaním úrokových sadzieb na hypotekárne úvery.

Ako sa teda napokon konkrétne na realitnom trhu odrazila prvá vlna koronakrízy?

Pri prvej vlne koronakrízy došlo k výpadku záujmu obyvateľstva o nehnuteľnosti vo všeobecnosti. Toto obdobie trvalo cca 6 týždňov, kedy sa v spoločnosti riešili témy spojené s ochranou zdravia. Po Veľkej noci sa dopyt po kúpe opäť naštartoval a klienti sa vrátili k téme nehnuteľností. Koronakríza spôsobila v niektorých segmentoch zvýšenie záujmu. Predovšetkým sa zvýšil záujem o rekreačné nehnuteľnosti, čo bolo spôsobené obmedzením cestovania a klienti hľadali, resp. hľadajú alternatívu strávenia dovolenky na Slovensku.

Na druhej strane došlo k výpadku krátkodobých prenájmov bytov určených pre turistov, napr. prostredníctvom aplikácie AIRBNB. Majitelia týchto bytov ich začali ponúkať na trhu dlhodobých nájmov, čo spôsobilo zvýšenie ponuky v niektorých regiónoch, čím sa znížili ceny nájmov o 12-20 %.

Má podobný dopad aj terajšia druhá vlna? Alebo sú jej dopady oproti situácii na jar v niečom rozdielne?

Druhá vlna koronakrízy nespôsobila zásadné zmeny správania klientov. 

O aké typy nehnuteľností majú kupujúci momentálne najväčší záujem?

Záujem o jednotlivé typy nehnuteľností sa líši podľa regiónov. Všeobecne však môžem povedať, že dlhodobo najväčší záujem je o 2- a 3-izbové byty. 

 

nehnutelnosti ceny

  Ilustračné foto: Unsplash

 

Ceny nehnuteľností zatiaľ výrazne neklesli. Dá sa aspoň približne očakávať, aký bude vývoj v najbližších týždňoch či mesiacoch?

Vzhľadom k neutíchajúcemu dopytu po kúpe nehnuteľností a relatívne malej ponuke predpokladám, že ceny nehnuteľností budú naďalej rásť vo väčšine regiónov na Slovensku.

V súvislosti v ďalším vývojom realitného trhu s cieľom zachovania trvalej udržateľnosti by bolo pozitívne, aby sa spomalila dynamika rastu cien. 

Ako koronakríza ovplyvnila developerov a trh s novostavbami? 

V priebehu marca a apríla 2020 mala koronakríza negatívny dopad na stavebný sektor a teda aj na developerskú výstavbu a to z dôvodu znížených personálnych kapacít. Výstavba mnohých projektov sa v priebehu 2 mesiacov spomalila.  

Vyhliadky pre stavebný sektor v roku 2021 nie sú optimistické a očakáva sa ďalší prepad. Ako to ovplyvní realitný trh a ceny nehnuteľností?

Developeri nedokážu flexibilne reagovať na požiadavky kupujúcich a na trh umiestňovať dostatočné množstvo žiadaných bytov, čo spôsobuje, že ponuka bytov je nižšia ako dopyt. Tento stav súvisí aj s dlhotrvajúcimi povoľovacími procesmi pri územných a stavebných konaniach a zlými územnými plánmi. Táto situácia spôsobuje, že ceny nehnuteľností rekorde stúpajú. Ani v priebehu roku 2021 nepredpokladám zásadné zmeny na realitnom trhu.

Do akých typov nehnuteľností sa podľa vás momentálne oplatí investovať?

Kúpa nehnuteľností je vo všeobecnosti stabilná investícia. Najväčší záujem je o kúpu 2-izbových bytov v lokalitách, kde je záujem o prenájom. Takáto investícia zabezpečí majiteľovi priebežný výnos z prenájmu a rovnako aj výnos z časového zhodnotenia nehnuteľnosti.   

Cítiť dopady koronakrízy v niektorých regiónoch Slovenska rozdielne alebo je situácia viac-menej všade podobná?

Situácia na realitnom trhu je v rámci regiónov porovnateľná. Rozdiely sú, samozrejme, v cenách a rozsahu a štruktúre dopytu. V mestských aglomeráciách je záujem o kúpu bytov, v satelitných zónach a na vidieku je záujem o pozemky , rodinné domy a rekreačné nehnuteľnosti.

Pin It