martin rekonstrukcia namestie SNP

Takto má po novom vyzerať Námestie SNP v Martine. Zdroj: mesto Martin

 

Mesto Martin už pozná víťaza súťaže na prestavbu Námestia SNP. Je ním žilinský architekt Peter Nezval so spolupracovníkmi. „Parkovisko vystrieda priestor námestia členený na pobytovú plochu doplnený zeleňou so sedením, fontánou či umeleckým dielom,“ tvrdí hlavná architektka mesta Zuzana Mendelová.

 

Čím vás osobne najviac oslovil víťazný návrh?

O víťazovi jednoznačne  rozhodla kvalita a komplexnosť predloženého návrhu. Víťazný návrh je jednoduchý, prehľadný, čitateľný s jasnou priestorovou organizáciou urbanistickej štruktúry, je modifikovateľný a vývojaschopný. Návrh svojím riešením zlepšuje pobytovú kvalitu priestoru námestia. Námestie má prijateľnú mierku, vhodne artikuluje doplnkové plochy, vytvára pobytové plochy s vysokou zeleňou, ponecháva výhľad z námestia na historickú dominantu kostola so zvonicou v popredí.

Priblížte, nakoľko významná bude rekonštrukcia Námestia SNP pre mesto Martin. 

Mesto Martin má ambíciu zvýšiť kvalitu verejných priestorov v centre mesta. Práve rekonštrukcia námestia na základe víťazného návrhu umožní vytvoriť dôstojné ukončenie pešej zóny pri významnej kultúrnej pamiatke, ktorou je rímskokatolícky kostol so zvonicou a ďalšie významné stavby ako je Turčianska galéria alebo budova banky od významného slovenského architekta Emila Belluša. 

Aký najväčší prínos má víťazný návrh pre mesto?

Cieľom súťaže bolo v prvom rade vyriešiť prestavbu Námestia SNP. Nemenej dôležitým zadaním bolo komplexné urbanistické riešenie územia pred univerzitnou nemocnicou, kde sa nachádza aj trhovisko. Víťazný návrh predstavil vývojaschopný a modifikovateľný koncept dávajúci jasnú víziu budúceho rozvoja a ukončenia južnej časti CMZ.

Hlavnými hodnotiacimi kritériami bola urbanistická a architektonická kvalita prestavby Námestia SNP, komplexnosť a invenčnosť urbanistického riešenia námestia vo väzbe na širšie okolie. Rozhodovali aj environmentálne aspekty návrhu, priestorová a ekonomická efektívnosť predloženého riešenia.  

V zóne pred nemocnicou je riešená blokovou zástavbou s ponechaním funkcie trhoviska s vytvorením vyššej priestorovej kvality trhového námestia. Návrh uvažuje s akcentovaním vstupného objektu do areálu nemocnice, podzemným parkingom....

 

martin namestie SNP

Námestie SNP v Martine.

 

Návrh počíta aj s vodnou plochou zlepšujúcou mikroklímu. O akú plochu presne ide?

V centrálnej polohe navrhovaného námestie je situovaný vodný prvok - chodníková fontána, ktorá má nielen estetickú ale aj mikroklimatickú funkciu. Námestie je riešené striedaním priepustných a nepriepustných povrchov, čím bude možné dosiahnuť vyššiu retenčnú schopnosť územia, čo z hľadiska súčasnej zmeny klímy hodnotím pozitívne.

Podľa poroty návrh zaujímavo rieši dopravu. Ako konkrétne?

Porota vyhodnotila dopravné riešenie ako podnetné. Urbanisticky a priestorotvorne zaujímavá dopravná schéma, aj keď výkonnosť navrhovaných kruhových križovatiek môže zaostávať za priepustnosťou optimalizovaných svetelne riadených dopravných uzlov. 

 

Martin namestie snp vizualizacia navrh

Vizualizácie víťazného návrhu z dielne žilinského architekta Petra Nezvala.

 

Dnes je na námestí v podstate parkovisko. Ako veľkou zmenou námestie po rekonštrukcii prejde?

Parkovisko s asfaltovým povrchom vystrieda priestor námestia členený na pobytovú plochu vhodne doplnený vysokou zeleňou so sedením, fontánou, umeleckým dielom ..... striedanie povrchov, dlažieb, stromov, nízkej zelene, lepšie prúdenie vzduchu, tieň.... otvorí sa výhľad na zvonicu, areál rímskokatolíckeho kostola sa stane súčasťou námestia. 

Aké sú aktuálne ďalšie kroky, ktoré budú v súvislosti s rekonštrukciou v najbližšej dobe nasledovať?

Cieľom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov bol výber spracovateľa projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Námestia SNP. Priestor pred nemocnicou bude na základe výsledkov súťaže riešený urbanistickou štúdiou a následne územným plánom zóny. Verím, že víťazný ateliér zo Žiliny pod vedením skúseného architekta Petra Nezvala prinesie mestu Martin očakávanú kvalitu. 

Pin It