nabrezie oravska priehrada namestovo sutaz

Územie, ktoré má byť transformované, sa nachádza v atraktívnej lokalite pri vodnej nádrži. Zdroj: mesto Námestovo

 

Mesto Námestovo vyhlásilo súťaž na transformáciu a rozvoj nábrežia jednej z najznámejších vodných nádrží na Slovensku.

 

„Cieľom súťaže je vytvorenie novej, funkčnej  a atraktívnej koncepcie mesta s jedinečným situovaním pri vodnej ploche Oravskej priehrady,“ uvádza mesto v oficiálnych podkladoch k urbanisticko-architektonickej súťaži. Mesto od návrhu očakáva jednotnú koncepciu a reguláciu verejných priestorov a zástavby, aj vo vzťahu k samotnej priehrade a k mestu. Nábrežie by po novom malo slúžiť na kultúrne a spoločenské podujatia, šport a rekreáciu, ale mať aj rôzne komerčné a nekomerčné funkcie. 

 

oravska priehrada vodna nadrz

Oravská priehrada. Foto: Katarína Bugalová

 

Miesto s vysokým potenciálom 

Nábrežie Oravskej priehrady je podľa vyhlasovateľa súťaže v Námestove dlhodobo diskutovaná téma. „V minulosti už boli vytvorené urbanistické štúdie, ktoré sa ňou zaoberali, ale neboli ďalej rozpracované a dnes sú považované za neaktuálne. Časť územia bola upravená alebo zastavaná, avšak dialo sa tak bez celistvého uchopenia tejto lokality. Oravská priehrada je miestom spoločenského života, rekreácie, ale aj miesto biodiverzity. Vo vzťahu k mestu je územím s vysokým potenciálom, v súčasnosti bez jeho plného využitia,“ píšu zástupcovia mesta v podkladoch k súťaži. 

 

oravska priehrada

Lokalita ponúka možnosti na šport, rekreáciu, ale aj komerčné či nekomerčné využitie. Foto: czarnafasolka

 

Výnimočné zadanie

Peter Lényi z ateliéru 2021 architekti, ktoré spolu s odborníkmi vytvorilo zadanie súťaže, tvrdí, že toto zadanie je na slovenské pomery výnimočné. Námestovo totiž podľa neho hľadá víziu pre rozvoj veľkého hodnotného územia na brehu Oravskej priehrady. „Mesto je s ňou od začiatku späté, avšak teraz vzniká možnosť posunúť vzťah na vyššiu úroveň, prekonať bariéru frekventovanej automobilovej komunikácie a rozvinúť územie do jeho plného potenciálu v súlade s dnešnými potrebami a hodnotami,“ vyjadril sa Peter Lényi.

„Lokalita Nábrežie, ktorá je strategickým územím Námestova a jeho najväčším potenciálom, bola dlhodobo užívaná bez komplexného plánu rozvoja. Územie je zložitou časťou mestského organizmu, ku ktorému sa musí pristupovať profesionálne a systematicky,“ uviedol primátor Námestova Milan Hubík.

Lehota na predloženie dokladov do 1. etapy súťaže je 12. február 2021 do 15:00 hod. 

 

Pin It