Promenadny most Eurovea City

Štvrť Nové Lido má na petržalskej strane nadviazať na budovanie moderného centra Bratislavy pri Dunaji. Na pláne je obnova pláže, nové parky aj námestia. Most, ktorý spojí centrálne námestie s námestím v Eurovea City, má vzísť z novej súťaže pre študentov.

 

Developer nábrežných štvrtí Eurovea City a Nové Lido, spoločnosť J&T REAL ESTATE (JTRE), navrhuje vybudovať promenádny most, ktorý bude spájať nové časti centra mesta a zároveň sa stane novým atraktívnym verejným priestorom s vyhliadkou na mesto priamo z Dunaja.

Podľa Silvia Kičinu, projektového manažéra Nového Lida, je práve Dunaj najdôležitejší z určujúcich atribútov Nového Lida. „Usilujeme sa nadviazať na fenomén starého Lida, teda obľúbený oddych pri vode v zeleni, a túto atmosféru preniesť do celého projektu. Jedna z prvých vecí, ktoré podporujeme, je revitalizácia nábrežia a prepojenie rieky a mesta,“ uviedol Kičina.

 

Promenadny most Eurovea City a Nove Lido

 

Výhľad na obe strany

Nové prepojenie prinesie aj infraštruktúru pre to, aby si rieku mohli ľudia užívať. Nové Lido spojí oba brehy Dunaja pozdĺžne – predĺžením nábrežnej promenády a priečne prepojenie cez rieku doplní promenádny most.

„Navrhujeme, aby išlo o promenádny most, z ktorého budú mať ľudia panoramatický výhľad na obe strany Bratislavy. Existujúce mosty ponúkajú nerušený výhľad buď na jednu alebo na druhú stranu mesta, chodci si musia vopred vybrať. Lávka by mala byť bezbariérová a jednoduchá, mala by pozdvihovať priestor a umožňovať výhľad na symboly mesta a Slovenska,“ opisuje Silvio Kičina.

Príležitosť pre budúcich architektov, dizajnérov, urbanistov či stavebných inžinierov

Definitívna podoba promenádneho mosta ešte nie je jasná. Svoj pohľad majú priniesť budúci architekti, dizajnéri, urbanisti a stavební inžinieri. Súťaž o návrh promenádneho mosta pritom nie je verejným obstarávaním, ale ideovou súťažou určenou pre študentov odborov architektúra, inžinierske konštrukcie a mosty, stavebné inžinierstvo.

Študenti majú spracovať architektonicko-konštrukčný návrh mostu pre peších, ktorý bude verejným promenádnym, komunikačným a pobytovým priestorom prepájajúcim hlavné námestia nábrežných zón novej časti centra mesta na oboch brehoch Dunaja. Most musí splniť limity protipovodňovej ochrany, záväzné požiadavky správcu toku a vodnej cesty a požiadavky príslušných technických noriem a predpisov.

 

Promenadny most Nove Lido

 

Prihlášky prijímajú do 1. marca

JTRE organizuje súťaž v spolupráci so Stavebnou fakultou a Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Katedrou architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Študenti sa môžu prihlásiť do 1. marca a na vypracovanie návrhov majú takmer tri mesiace.

Súťažné návrhy bude hodnotiť porota zložená zo zástupcov mesta a dotknutých mestských častí, zástupcov vyhlasovateľa a zúčastnených škôl, architektov a urbanistov pracujúcich na projektoch štvrtí Eurovea City a Nové Lido. Výsledky budú vyhlásené koncom júna tohto roka. Súťažné návrhy budú ocenené v kategóriách Celkový koncepčný návrh, Architektonické stvárnenie návrhu a Technické riešenie premostenia, pričom víťazi získajú finančnú odmenu.

„Dávame priestor rozvoju talentov, aby dôverovali svojim schopnostiam, nebáli sa realizovať svoje predstavy a zlepšovať prostredie okolo nás. Cieľom spolupráce JTRE so školami formou súťaže návrhov je umožniť študentom vyskúšať si reálne projekty a lepšie sa tak pripraviť na budúcu prax, my zas získame pohľad budúcich kolegov na rozvoj mesta. V spolupráci s univerzitami vzdelávajúcimi stavbárov a architektov budeme radi pokračovať aj v budúcnosti,“ približuje spoluprácu Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

Pin It