novy bulvar zilina vizualizacia SLLA

Takto by mal vyzerať Nový Bulvár. Zdroj: SLLA

 

Prvé miesto získal so svojím návrhom bratislavský ateliér SLLA. Premeny sa dočká jedna z najexkluzívnejších častí mesta.

 

Mesto Žilina vyhlásilo v septembri minulého roku architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru, frekventovaného a historicky i priestorovo dôležitého územia mesta. Ulicou Antona Bernoláka prechádza jeden z najvýznamnejších peších ťahov, spájajúci historické centrum mesta s jeho južnou časťou. Keďže však toto územie bolo zastarané, mesto sa rozhodlo pre jeho revitalizáciu. Zo súťaže napokon vyšiel víťazne bratislavský ateliér SLLA.

Vtipné vizuálne oddelenie starého a nového Bulváru

Porota ocenila predovšetkým vysokú flexibilitu návrhu autorského tímu Michal Sulo, Ján Augustín a Miriam Lišková. „Zvoleným konceptom dopravnej komunikácie v osi riešeného územia veľmi kreatívne nadväzuje na urbanizmus „starého Bulváru“ formou negatívu organizovania priestoru, čím tieto dva celky veľmi vtipne vizuálne oddeľuje a zároveň prepája zdôraznením jasnej líniovej kompozície,“ uvádza sa v stanovisku poroty. Tú oslovilo aj zúženie jazdných pruhov a rekvalifikovanie triedy tamojšej cesty. Rovnako pozitívne ohodnotila výber a množstvo zelene či materiálov na povrchové úpravy.

 

Nový Bulvár Žilina

 

 

Priestor pre stretávanie aj šport

Víťazný návrh rozširuje pešiu zónu na oboch stranách bulváru, dopĺňa ju o vysokú kvalitnú zeleň a promenádu s platanovou alejou, boulevard. Pod stromami na obidvoch stranách vzniká široký priestor pre stretávanie, oddych, šport, je tvorený mozaikou zelených

plôch a dlažieb. Miesta na odpočinok s lavičkami sú doplnené o hracie prvky, pingpongové stoly, trampolíny, workoutové prvky, stojany na bicykle, kreslá či stoly, informuje architektonické štúdio. Promenáda zároveň vytvára priestor pre viacero terás kaviarní.

Chcú zapojiť aj priestor medzi obchodmi

Podľa architektov zo SLLA je dôležité zapojenie priestorov medzi obchodmi, pred fasádami bytových domov. Odporúčajú tiež otvoriť bočné fasády obchodov, postupne ich doplniť o prevádzky ako kaviarne, pekárne, v dlhodobom horizonte postupne zmeniť náplň prízemia obytných domov a rovnako ich otvoriť na bulvár. Súčasťou návrhu je riešenie autobusovej zástavky Mostová s prestrešením existujúcich schodov, s novým výťahom.

Súťažného dialógu sa zúčastnili štyri autorské kolektívy. Do tretej fázy 2. etapy dialógu sa prostredníctvom súťažných návrhov zapojili tri ateliéry. O finálnom výsledku rozhodla porota 2. februára 2021.

 

Pin It