kostol brno interier apsida

Hra svetla a tvarov v interiéri kostola. Foto: BoysPlayNice

 

Geometricky jednoduchá stavba má farebné prstencové okno, v ktorom sa odráža nebo a vytvára tak vnútri dojem večnosti.

 

Kostol blahoslavenej Restituty v Brne sa úplne vymyká tradičnej predstave kostola. Architekt Marek Jan Štěpán mu dal futuristickú tvár, z ktorej sa oprávnene stala dominanta okolia.

Nezvyčajná hra svetiel

Stavbu tvoria tri objekty: kostol, veža a duchovné centrum autora Zdeňka Bureša. Každý z nich má iný geometrický tvar. Kostol má kruhový pôdorys, čo má aj duchovnú symboliku: kruh je považovaný za symbol neba a večnosti. Interiér kostola je ponorený do hry svetiel a odrazov neba vďaka farebnému prstencovému oknu, ktoré obopína pod strechou kostol. Podľa autorov by sa tak dalo povedať, že kruh sa vznáša nad Lesnou a zároveň sa – v prenesenom význame – nad Lesnou vznáša samotné nebo. Svätostánok sa nachádza v apside, kde je stena kostola akoby pretrhnutá trojuholníkovým otvorom. Ten má opäť svoj význam, má symbolizovať roztrhnutie jeruzalemskej chrámovej opony. Asymetrická kupola svojím tvarom pripomína veľký odtlačok Božieho prstu.

 

kostol brno stepan exterier

Foto: BoysPlayNice

 

Dúhu vidieť z lietadla

Interiér kostola pôsobí vďaka svojej jednoduchosti bezpečne a harmonicky, zbavuje človeka všetkých ruchov z vonkajšieho sveta. Okno dlhé 80 metrov dúhou odkazuje na zmluvu Božieho ľudu s Hospodinom. Zaujímavosťou je, že pri pohľade zhora, z lietadla, je naozaj možné vidieť kruhovú dúhu.

  

kostol brno exterier okno kostol brno veza

 

Foto: BoysPlayNice

 

„Iste existujú záležitosti, ktoré nás presahujú a sú nezreteľné, pretože ležia za hranicami nášho ľudského vnímania či na samej jeho hranici. A ak je aspoň trochu možné ich architektonicky stvárniť, potom som sa o to pokúsil v kupole kostola na Lesnej. Dovnútra dopadá svetlo, ale nie je vidieť odkiaľ. Okná sú skryté za hlbokou rímsou. Zdroj svetla je zastretý. Vedome i nevedome spodobuje svetlo v kostole existenciu sveta za hranicou hmotnej skutočnosti a existenciu Boha,“ vysvetľuje architekt Marek Jan Štěpán.

 

kostol brno interier farby

 

Interiér kostola s 80 metrov dlhým oknom. Foto: BoysPlayNice

 

kostol brno interier farby modra

 

Svetlo a život

Vedľa kostola stojí trojuholníková betónová veža so štvorcovou lucernou navrchu. V jej žltej časti je umiestnená zvonohra, v červenej vyhliadka na centrum Brna. Prístup do veže zaisťuje kruhové schodisko, ktoré pri pohľade zhora svojím tvarom a farbou korešponduje s tvarom kupole kostola. Na ústredný motív celej stavby, svetlo, odkazuje aj nápis na veži. Stojí tam FOS ZOE, teda svetlo a život. A prečo práve betón? Tento materiál nie je použitý náhodou, nadväzuje na stavby okolitého sídliska.  
Práce na kostole trvali tri roky a bol kompletne financovaný z darov farníkov a priaznivcov.

 

kostol brno interier beton farby kostol brno interier vychod

 

Foto: BoysPlayNice

 

kostol brno exterier sidlisko

 Betón kostola nadväzuje na materiál prevažujúci na blízkom sídlisku. Foto: BoysPlayNice

Pin It