tej blank mourek footbridge in luzec nad vltavou boysplaynice

Foto: Boysplaynice

Pod skratkou UHPFRC sa ukrýva vysokohodnotný betón.

 

Lužec nad Vltavou je jedinou obcou v Českej republike, ktorá leží celým svojím územím na ostrove. Lužné lesy, ktoré okolie Mělníka obklopujú, si pýtali nerušivé a elegantné spojenie. To napokon vzišlo z tímu mostných inžinierov Petra Teja a Jana Moureka a architekta Mareka Blanka.

Výrazný pylón v rovinatej krajine

Ľahká a subtílna lávka je vybudovaná nad nesplavným tokom rieky medzi Lužcom nad Vltavou a obcou Bukol. Je ľahká a subtílna. Tieto vlastnosti má vďaka technologicky veľmi vyspelému materiálu s pomerne komplikovanou skratkou UHPFRC. Skratka vychádza z angličtiny a v preklade ide o vysokohodnotný betón s rozptýlenou kovovou výstužou.   

 

tej blank mourek footbridge in luzec nad vltavou boysplaynice

Foto: Boysplaynice

 

Stavba komunikuje aj s okolitou krajinou. Oceľový pylón, ktorý meria 40 metrov, je v rovinatej krajine výrazný a tvorí protiváhu ku kostolnej veži. Farebne sú všetky prvky konštrukcie zjednotené do tónov stredne šedej farby.

 

tej blank mourek footbridge in luzec nad vltavou boysplaynice tej blank mourek footbridge in luzec nad vltavou boysplaynice

 

Foto: Boysplaynice

 

Časť významnej cyklotrasy

Okolie lávky sa časom ešte zmení, keďže je tam vysadená nová dubová alej pozdĺž cesty na bukolskej strane. Rokmi duby dorastú až do výšky pylónu a stavbu ešte viac vnoria do prostredia. Lávku pritom nebudú využívať iba miestni, ale aj časť zahraničných návštevníkov.     

Cyklisti, ktorí sa vyberú severojužnou cyklotrasou EuroVelo 7 vedúcou zo Švédska na Sicíliu, totiž natrafia aj na túto lávku.      

        

 

tej blank mourek footbridge in luzec nad vltavou boysplaynice

Foto: Boysplaynice

 

tej blank mourek footbridge in luzec nad vltavou boysplaynice

Foto: Boysplaynice

tej blank mourek footbridge in luzec nad vltavou boysplaynice

Foto: Boysplaynice

 

 

Pin It