Panenska Iuris

Foto: M. Matula

 

Odbornosť, kvalita, zodpovednosť, ale aj charakter ľudí a prienik vo vízii výsledného produktu majú zásadný vplyv na celkový výsledok. Preto si na ňom dávame mimoriadne záležať.

 

Spoločnosť IURIS GROUP pôsobí na trhu s nehnuteľnosťami od roku 1990. Môžete nám priblížiť aké služby poskytuje klientom?

Začiatky skupiny IURIS GROUP siahajú do roku 1990 keď dvaja kamaráti z vysokej školy založili spoločnosť IURIS, klasickú realitnú kanceláriu, ktorej predmetom činnosti bola kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností. V roku 1991 sa k tejto dvojici pridal aj tretí spoločník a táto skupina pôsobí na trhu dodnes. Usilujeme sa budovať spoločnosť rodinného charakteru, kde  zamestnanci sú členovia veľkej rodiny, trávia spolu nielen pracovný čas, ale mnohokrát aj čas so svojimi rodinami. Postupom času sa členom skupiny, dcérskou spoločnosťou, stala spoločnosť Iuris Invest, ktorá rozvíja investičnú a developerskú činnosť. Traja spoločníci so svojim tímom tak napĺňajú svoje predstavy o architektúre, dizajne a urbanizme.

Čím sa riadite pri tvorbe projektov, výbere architektov a na čo kladiete dôraz. Môžete nám priblížiť vašu hlavnú filozofiu?

Spoločnosť IURIS GROUP za celú éru svojej existencie vytvorila množstvo zaujímavých a atraktívnych projektov (MÝTNIK, OCTOPUS HABITAT, IURIS HOUSE, NIDO I), za ktoré zožala úspech v širokej verejnosti ako aj odbornej komunity, ceny CE ZA AR, STAVBA ROKA, CENA DUŠANA JURKOVIČA. Pre skupinu je mimoriadne dôležité, aby konečný produkt slúžil k spokojnosti klientov, verejnosť ho akceptovala a pocit spokojnosti priniesol aj ľudom, ktorí pre skupinu pracujú. Výber spolupracujúcich partnerov, osobitne architekta a stavebnej spoločnosti je pre nás mimoriadne dôležitý. Odbornosť, kvalita, zodpovednosť, ale aj charakter ľudí a prienik vo vízii výsledného produktu majú zásadný vplyv na celkový výsledok. Preto si na ňom dávame mimoriadne záležať.

 

Nido Iuris

Foto: ISE, s.r.o.

 

Vaše projekty sa sústreďujú predovšetkým v Bratislave a jej blízkom okolí. Čo si myslíte, ako sa budú vyvíjať ceny nehnuteľností v hlavnom meste a aké sú v súčasnosti plány spoločnosti IURIS GROUP v oblasti developmentu?

IURIS GROUP má odvážne plány do budúcnosti. Plánuje vytvoriť spoločenské, kultúrne, športové a voľno-časové centrum s nadštandardným bývaním. Sme presvedčení, že také miesto v Petržalke chýba a jeho obyvatelia sú ochudobnení o funkcie a kvalitu, ktorá im prináleží. Bude to „Nové centrum Petržalky“ v zeleni , pri Chorvátskom ramene s vynikajúcou dopravnou dostupnosťou dobudovaním električky v Petržalke. 

Ďalším projektom, ktorý má celomestský charakter je multimodálny prístav v Mestskej časti Ružinov. Projekt na brehu Dunaja s názvom HARBOUR PARK, je projekt verejnoprospešný, ktorý umožní rozšíriť vodnú dopravu v rámci Bratislavy, vytvorí priestor na zmeny funkcií Zimného prístavu, predovšetkým z dopravy nákladnej na osobnú, s príťažlivými mestskými funkciami zodpovedajúcimi potrebám širšieho centra Bratislavy. Územie a celý projekt bude dopravne obslúžený novou rýchlostnou komunikáciou a nebude zaťažovať dopravnú situáciu v rámci Bratislavy. Vytvorí predpoklady na prospešnosť projektu s objektmi na prechodné ubytovanie, administratívnymi, skladovo-výrobnými, obchodnými objektmi a bazénovým telesom na prekládku tovaru. Vznikne tak nový unikátny cestný, železničný a vodný dopravný uzol medzinárodného významu na Dunaji. 

Developerov brzdia nekonečné a zdĺhavé procesy súvisiace so získavaním územných a stavebných povolení. Pochopiteľne, to sa odzrkadľuje v nedostatku bytového fondu, ktorý je v  Bratislave zásadný. Nepredpokladáme, že by sa do prijatia nového stavebného zákona situácia zásadne zmenila. Prípadné prospešné legislatívne zmeny budú mať vplyv na zrýchlenie procesov s určitým nezanedbateľným časovým odstupom. Realitný trh je často nepredvídateľne sa vyvíjajúci živý organizmus. „Odborníci“ predpokladali, že prvý štvrťrok roka 2021 zaznamená pokles cien nehnuteľností, čo sa aj napriek sprísňovaniu hypotekárnych úverov nestalo. Myslím si, že rast cien v segmente bytového fondu sa postupom času spomalí, ale nepredpokladám jeho pokles. Celkom iný vývoj predpokladáme na trhu s administratívnymi priestormi, ktorých je  v súčasnosti v hlavnom meste “pretlak“ a mnohé budú meniť svoju funkciu. K tomu neplánovane prispela aj pretrvávajúca pandémia a s ňou súvisiace opatrenia, napr. inštitút „home office“, ktorý určite ovplyvňuje tento sektor.

Pin It