Nesto

Vizualizácia: Lucron

 

Výstavba novej mestskej štvrte v bratislavskej Petržalke sa začína. Slávnostným poklepaním základného kameňa ju 14. októbra zahájili zástupcovia Lucronu, generálneho zhotoviteľa, mesta Bratislava a mestskej časti Bratislava-Petržalka.

 

Nesto v tesnej blízkosti rakúskych hraníc vytvorí priestor na bývanie a prácu, ale aj široké možnosti trávenia voľného času, športovanie a kultúrne vyžitie. Na území s rozlohou približne 47 ha vznikne mestská časť s dôrazom na kvalitu životného prostredia, architektúry a občianskej vybavenosti, kde bude žiť približne 15-tisíc obyvateľov. Prví obyvatelia by sa podľa plánov developera mali do Nesta nasťahovať v roku 2024.

Územie, na ktorom vyrastie štvrť Nesto, má za sebou významnú históriu. Poukazujú na to viaceré zachované vojenské objekty bývalého obranného systému, zároveň tadiaľto viedla Železná opona. Vzhľadom na svoju polohu má dnes budúca štvrť príležitosť stať sa centrom diania celého cezhraničného regiónu a zatraktívniť oblasť nielen pre jej budúcich obyvateľov, ale zlepšiť aj vzájomnú cezhraničnú spoluprácu. Výstavbu projektu Nesto slávnostne zahájila 1. námestníčka primátora Bratislavy Tatiana Kratochvílová spolu so starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka Jánom Hrčkom, predsedom predstavenstva spoločnosti Lucron Zoltánom MülleromAlojzom Šrobom, riaditeľom spoločnosti L-Construction, ktorá je generálnym zhotoviteľom stavby. Slávnostného poklepania základného kameňa sa zúčastnili aj Alexander Zavacký za Železnice Slovenskej republiky, Roman Talaš, spoluzakladateľ a spoluvlastník architektonického ateliéru SIEBERT + TALAŠ, ktorý je projekčným ateliérom projektu Nesto, a Michal Brúsil, Development manažér projektu Nesto.

 

Nesto Jan Hrcka Tatiana Kratochvilova

Ján Hrčka a Tatiana Kratochvílová. Foto: Lucron

 

„Táto oblasť si zažila aj obdobie, keď ľudí na oboch stranách hranice nespájala, ale rozdeľovala. Dnes je už, našťastie, potenciál tohto miesta iný a po dekádach, keď stálo prázdne, má obrovskú príležitosť začať ľudí spájať. Veríme, že Nesto bude pre mestskú časť Petržalka prínosom a trvalé miesto si v ňom nájdu napríklad aj komunitné podujatia ako vianočné trhy, mestské dni, koncerty či výstavy,“ dodal Zoltán Müller.

Pripomienkou na históriu oblasti budú aj naďalej dominanty územia, ako napríklad cintorín padlých v I. svetovej vojne, viaceré bunkre či protitanková priekopa, ktoré boli súčasťou československého opevnenia. Všetky objekty plánuje developer zachovať a zveľadiť v spolupráci so správcami týchto objektov, aby sa stali súčasťou nového verejného priestoru, ktorý tu vznikne.

Urbanistický koncept vyjde z medzinárodnej súťaže

Pri príležitosti slávnostného poklepania základného kameňa developer ohlásil aj medzinárodnú súťaž na komplexný urbanistický koncept pre územie Nesto Sever. Hlavným cieľom súťaže je priniesť komplexný urbanisticko-architektonický návrh, ktorý zohľadní všetky funkcie územia – bývanie, prácu a obchodné priestory, no najmä kvalitný verejný priestor a potrebné služby, ako sú vzdelávanie či šport. Zadanie má poskytnúť víziu pre dané územie na nasledujúcich 40-50 rokov s dôrazom na kvalitu života a vytváranie udržateľných riešení.

 

Nesto

Vizualizácia: Lucron

 

„Otázka, ako má vyzerať mesto budúcnosti, je aktuálna už dlhšie a za posledné obdobie sa k nej pridala aj nová výzva: ako má vyzerať mesto po pandémii? Odpoveď na ňu hľadáme nielen my developeri a architekti, ale aj samosprávy. Aj samotná Bratislava zažila mnohé zmeny z pohľadu mobility a zdieľanej ekonomiky. Našou spoločnou výzvou tak dnes je, ako vybudovať kvalitné prostredie, ktoré ustojí výzvy budúcnosti a umožní kvalitný a udržateľný život pre svojich užívateľov,“ vysvetľuje Zoltán Müller.

Developer do súťaže, ktorú vyhlásil v septembri tohto roka, oslovil 10 zahraničných, ale aj slovenských ateliérov so skúsenosťami a kompetenciou pre rozvoj územia tejto mierky. Súťažné návrhy vyhodnotí nezávislá 9-členná odborná porota so zástupcami mesta Bratislava, ako aj expertmi zo zahraničia. Kým výsledkom prvej fázy súťaže má byť urbanistický koncept pre celé územie, druhá fáza má za cieľ rozpracovať víťazný koncept do detailu a poskytnúť masterplán pre samotnú výstavbu.

„Dúfame, že v blízkej budúcnosti budeme môcť verejnosti predstaviť kvalitné súťažné návrhy aj budúcu víziu pre územie Nesto Sever,“ vysvetlil Zoltán Müller a dodal, že na rozpracovanie menších častí potom prizvú širší mix domácich ateliérov, ktoré jednotlivé funkcie rozpracujú. „Územie takéhoto rozsahu si zaslúži pestrosť a rôznorodosť – to sú súčasné trendy v prístupe k budovaniu moderných štvrtí. Aj preto chceme podobu celého územia zveriť nie jednému architektonickému štúdiu, ale na každú časť osloviť tých najlepších odborníkov pre danú oblasť a funkciu,“ dodal.

Dôraz na zeleň a obnoviteľné energie

V prvej fáze výstavby developer začína s budovaním rezidenčných budov v južnej časti projektu smerom ku Kopčianskej ulici, ktoré po dokončení ponúknu viac ako 160 bytov. Na ne potom nadviaže výstavba ďalšej časti projektu, ktorá ponúkne administratívne priestory, byty na prenájom, medicentrum, gastro a obchodné prevádzky, supermarket či škôlku. Súčasťou bude aj rozľahlé námestie mestského charakteru, ktoré prepojí všetky spomínané funkcie. „Vo verejnom priestore kladieme hlavný dôraz najmä na krajinné a parkové úpravy. Naším zámerom je, aby sa tu pohodlne cítili obyvatelia aj návštevníci a aby sa priestor nebáli využívať. Zeleň tak nemá byť len na okrasu, ale má pozývať ľudí pracovať na deke, urobiť si piknik či v zime ťahať deti na sánkach,“ vysvetlil Zoltán Müller.

 

Nesto

Foto: Lucron

 

Dôležitým prvkom budú tiež opatrenia na zachytávanie vody v území, ako sú dažďové záhrady či využitie vodopriepustných materiálov, ktoré sú dôležité v príprave miest na klimatickú zmenu. Projekt počíta s významným využitím obnoviteľných zdrojov energie, a to zatiaľ v najväčšom rozsahu v rámci developmentu na území Slovenska. Developer plánuje budovy vybaviť technológiami, aby mohli vyrábať aj spotrebovávať energiu priamo na mieste, a to najmä vďaka solárnym panelom, ktoré budú v maximálnom rozsahu na každej jednej budove.

Už pred začatím výstavby developer na hranici územia vysadil takmer 600 stromov a 1600 kríkov, tento rok zas pokračoval vytváraním bylinkových záhradiek, ktoré majú slúžiť aj budúcim obyvateľom Nesta. „Projektom Nesto intenzívne žijeme nielen všetci vo firme, ale aj naši rodinní príslušníci. Práve deti našich zamestnancov počas tohtoročného rodinného dňa vysadili stovky sadeníc rozmarínu a šalvie, ktoré dnes prevoniavajú územie Nesta. Naším zámerom je v tejto iniciatíve a v rozvoji bylinkových záhradiek pokračovať každý rok,“ doplnil Zoltán Müller.

Priorita ekologických foriem dopravy

V lete tohto roka developer dokončil sprievodné práce súvisiace s budovaním infraštruktúry v území, v rámci ktorých zveľadil Kopčiansku ulicu. Okrem 850 metrov novej cesty na ulici pribudol takmer kilometer kvalitnej oddelenej cyklotrasy, ktorá územie plynulo prepája od rakúskeho Kittsee až do bratislavské centra. Bicyklom je tak z Nesta centrum Bratislavy dostupné za 16 minút, autom už v priebehu 6 minút. No práve iné formy než individuálnu motorizovanú dopravu chce developer v území podporiť. „Veľký dôraz kladieme na priestory pre peších a cyklistov. Filozofia, aby sa ľudia podriaďovali autám, by už dnes mala byť minulosťou, a preto v Neste priorizujeme ekologickejšie formy dopravy. Miesto tu budú mať car-free zóny a aj viaceré alternatívne dopravné riešenia, ako sú elektrobicykle alebo car sharing. Autá tu majú, samozrejme, miesto, ale vjazdy do garáží budeme umiestňovať po okrajoch územia či pod zem, aby verejný priestor a priechodnosť územia mohli slúžiť všetkým. Budúcnosť územia vidíme aj v zlepšení vlakového spojenia,“ vysvetlil Development manažér projektu Nesto Michal Brúsil. Developer už dlhšie avizuje snahu vybudovať železničnú zastávku, ktorej zriadenie koordinuje so Železnicami SR. Po dobudovaní by tak zabezpečila spojenie so železničnou stanicou Petržalka, ako aj rakúskym pohraničím a samotnou Viedňou.

Nové koncepty bývania a potrebné služby pre plnohodnotnú mestskú štvrť

Nesto ponúkne všetky funkcie plnohodnotnej mestskej štvrte: bývanie, občiansku vybavenosť, priestory na prácu aj voľný čas. „Vytvárame živý priestor pre ľudí, v ktorom vedia tvoriť, rozvíjať sa a tráviť voľný čas. Chceme, aby ľudia do Nesta nechodili len prespávať, ale aby využili všetky možnosti, ktoré táto nová mestská štvrť ponúkne,“ hovorí Michal Brúsil.


BÝVANIE

Nová štvrť prinesie rôzne formy bývania. V ponuke budú rôzne formy krátkodobého aj dlhodobého bývania, tradičné byty v mestských blokoch, viladomy aj rodinné domy, ale aj na Slovensku stále pomerne unikátny co-living. Ten bude slúžiť ľuďom, ktorí majú záujem o aktívnu susedskú komunitu a za hranicami svojho vlastného priestoru vo svojom byte vítajú koncept zdieľaných priestorov – či už sú to spoločné kuchyne, grilovacie terasy, workspace, dielne, práčovne alebo fitnescentrá. Ideálne budú pre čerstvých absolventov či mladé páry, ktoré si ešte len kreslia svoju predstavu o budúcnosti. Okrem toho v Neste vzniknú aj špeciálne byty v samostatnom bytovom dome pre aktívnych seniorov. Tie budú prispôsobené ako dispozíciami a ergonomickým vybavením, tak aj dostupným zdravotným personálom a asistenčnými službami.


OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Priestory na prácu

Nesto ponúkne niekoľko typov na mieru šitých priestorov na prácu: štandardné aj flexibilné kancelárie, malorozmerné (small-scale) kancelárie či hybridné priestory. Svoje miesto tu budú mať aj priestory na vzdelávanie a e-business.

Vzdelávanie

Predškolské zariadenie a školu developer plánuje zasadiť do zelenej časti štvrte s utlmením dopravy na zaistenie bezpečného pohybu detí. Vďaka blízkosti autobusovej zastávky budú dobre prístupné aj pre deti z iných mestských častí. Vedľa školy plánujeme umiestniť športové centrum tak, aby ho žiaci mohli bez zložitého presúvania využívať.

Už dnes developer plánuje spoločný projekt s neziskovou organizáciou Edulab, v rámci ktorej bude Nesto slúžiť ako tematický priestor pre vyučovacie hodiny dejepisu, geografie a biológie. Súčasťou programu budú materiály na vyučovacie hodiny v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, ktoré si učiteľ môže vytlačiť a následne so žiakmi tému rozobrať aj na území Nesta pomocou náučného chodníka a sprievodných kvízov.

Medicínske centrum

Všeobecný lekár, rôzni špecialisti či lekáreň – všetko bude pod jednou strechou bez potreby cestovania. Medicínske centrum v Neste bude poskytovať liečebno-preventívnu starostlivosť v nadštandardných podmienkach.


VOĽNÝ ČAS

Na veľkorysom námestí Nesto prinesie aj vlastný priestor na kultúrne a spoločenské podujatia pre verejnosť, či už pôjde o koncerty, športové podujatia alebo trhy.

Súčasťou projektu bude bežecký chodník okolo celého územia aj ucelený športový areál s ihriskami a indoorovými aj outdoorovými športoviskami, ktoré dostanú v Neste priestor na ploche až 2,5 hektára. Cez územie vedú medzinárodné cyklotrasy, ktoré umožňujú cyklovýlety do Hainburgu alebo k Neusiedler See.

Neoddeliteľnou súčasťou lokality budú historické zaujímavosti ako cintorín a vojenský bunker, ktoré budú zachované a zrevitalizované.

Pin It