HLASUJ_CV2011grafika_1_copy_copyV 17. ročníku prestížnej prezentačnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku bez ohľadu na štátnu príslušnosť autorov ich architektonických riešení, projektantov, hlavných zhotoviteľov a stavebníkov či developerov Stavba roka 2011, ktorej organizátorom a jedným z jedenástich vyhlasovateľov je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, bolo prihlásených 30 stavieb.

 

Z toho 28 v kategórii budovy (novostavby, rekonštrukcie, obnovy) a 2 inžinierske stavby. Z nich 8 rekonštrukcií vrátane rekonštrukcií 4 známych národných kultúrnych pamiatok. Zaujímavým číslom je aj 12 bytových domov vrátane rodinných (3 rodinné domy). Tiež zaujímavou skutočnosťou je, že v súťaži sú prihlásené aj dve na Slovensku medializované bratislavské stavby, a to RIVER PARK a Zimný štadión O. Nepelu. Všetky stavby posudzovala 7-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou nominovaná vyhlasovateľmi súťaže.

 

Začiatkom septembra začalo aj internetové hlasovanie verejnosti na známom internetovom portáli zoznam.sk o „najkrajšiu" stavbu Cena verejnosti 2011, ktoré končí 7. októbra 2011. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien Gala večer Stavba roka 2011 sa uskutoční dňa 19. októbra 2011. Odvysielanie záznamu z tohto večera prinesie STV2 v hlavnom vysielacom čase o 20:05 hodine dňa 29. októbra 2011.

Zdroj informácií: ABF SlovakiaHlasovať môžete na: www.zoznam.sk/stavbaroka.eu

Viac informácií na: www.stavbaroka.eu

 

P o r o t a:
Dipl. – Ing. Acad. arch. Igor Barta, (DE) – predseda poroty
Arch. Dipl. – Ing. Stanislaus Dukat , (AT)
Ing. Miloš Kremeň, (SK)
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan PETELEN, PhD., (SK)
Prof. Ing. Anton PUŠKÁR, PhD., (SK) - podpredseda poroty
Ing. František SLÁVIK, (SK)
Ing. Karol Zaremba, (SK)
Doc. Ing. Július Šoltész, PhD., (SK), expert pre inžinierske stavby

 

V y h l a s o v a t e l i a   súťaže SR 2011:

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Slovenská komora stavebných inžinierov
Slovenská komora architektov
Slovenský zväz stavebných inžinierov
Spolok architektov Slovenska
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

Pin It