CCA hrad helfstyn rekonstrukcia zhora

Foto: ČCA, Alex Shoots Buildings, Boysplaynice

 

Laureáti hlavnej ceny sú z ateliéru-r. Porota vyberala zo siedmich finalistov.

 

Výnimočné architektonické diela naši susedia vyhlásili na slávnostnom galavečere v pondelok 8. novembra. Akciu organizovala Česká komora architektov.

Hlavnú cenu porotcovia udelili Miroslavovi Pospíšilovi a Martinovi Karlíkovi za návrh rekonštrukcie paláca hradu Helfštýn z roku 2020. Autori z olomouckého ateliéru-r zvolili koncepciu rešpektujúcu historický objekt a snažili sa zachovať jeho charakter. Zároveň však vďaka rekonštrukcii pribudli aj súčasné prvky a autori prepojili prízemie s vyššími podlažiami paláca, ktoré boli doteraz nedostupné. Nové konštrukcie nechali autori vložiť do už existujúcich otvorov palácového torza a riešili ich v súčasnom dizajne. Je teda úplne jasné, ktoré časti stavby sú pôvodné a ktoré nové, a tak si návštevníci môžu nielen prehliadnuť historické prvky, ale zároveň sa zoznámiť s modernou architektúrou.

 

CCA hrad helfstyn rekonstrukcia lavice

 

CCA hrad helfstyn rekonstrukcia vlozenie

 

Hrad Helfštýn sa podľa poroty po rekonštrukcii stal „priestorom na preskúmavaniea objavovanie, a to prostredníctvom netriviálnych (a čiastočne labyrintových a nečakaných) sledov miestností, priechodov, vyhliadok, otvorených okien a terás, z ktorých možno krajinu a okolie pozorovať a vnímať.“

 

CCA hrad helfstyn rekonstrukcia zdola

 

CCA hrad helfstyn rekonstrukcia vecer

 

Čestné ocenenie Finalista Českej ceny za architektúru 2021 získalo okrem víťaznej stavby šesť ďalších stavieb:

Prestavba menzy Internáru 17. listopadu Fakulty humanitných štúdií UK v Prahe (2020), ateliér Kuba & Pilař architekti. 

„Ako celok bol návrh a prevedenie budovy bezpochyby jedným z najlepších príkladov súčasnej architektúry a opätovného využitia budov v tohtoročnom ročníku súťaže,“ uznali porotcovia.

 

CCA fakulta exterier celok

 

CCA fakulta interier

 

CCA fakulta sedenie

 

Komunitné centrum Židlochovice, JURA ET CONSORTES

„Keby sa udeľovala cena za urbanizmus, bol by tento projekt jednomyseľným víťazom,“ uviedli členovia poroty. Dôležitým faktorom jeho úspechu bola podľa porotcov pravdepodobná „intenzívna spolupráca medzi klientom a architektom.“

 

CCA zidlochovice exterier

 

CCA zidlochovice interier

 

Lazy House Zlín, architekt Petr Janda a jeho kancelária brainwork

Podľa porotcov je mimoriadne kvalitným rodinným domom, a to ako z hľadiska myšlienkového, tak aj materiálového. Zdôraznili skutočne vysoký štandard konštrukčných prvkov a detailov budovy. Zdanlivo jednoduchá, ale samozrejmá komplexnosť domu podľa nich odráža architektovu starostlivosť, citlivý prístup a empatiu.

 

CCA lazy house exterier

 

CCA lazy house fasada

 

CCA lazy house interiery

 

Mestská hala Modřice, Atelier bod architekti

Podľa členov poroty ide o silný projekt, čisto usporiadaný, taký vyzretý, že prekvapuje mladosťou svojich autorov.

 

CCA modrice exterier

 

CCA modrice fasada

 

CCA modrice hala

 

Pavilón na Výstavisku v Prahe, PAPUNDEKL ARCHITEKTI

Táto realizácia porotu zaujala pre svoju jednoduchosť a účelnosť. „S minimom stavebných materiálov, a teda aj nákladov bola parku pridaná maximálna hodnota,“ myslia si porotcovia. Stavba je podľa nich magnetom pre užívateľov parku vďaka jantárovo sfarbeným laminátovým panelom, ktoré sa na slnku rozžiaria.

 

CCA pavilon na vystavisku celok

 

CCA pavilon na vystavisku detail

 

CCA pavilon na vystavisku interier

 

Revitalizácia Kostnického námestia v Prahe, Radmila Fingerová a Hana Špalková.

Pre porotcov predstavuje citlivú premenu a renováciu verejného priestoru. Zaujal ich aktívny prístup architektiek k definovaniu zadania i samotnému projektovaniu tohto verejného priestoru. Včasné upresnenie zadania prispelo ku kvalite výsledného riešenia. Porota považovala za veľmi dôležité oceniť tento typ skromného projektu, ktorý napriek tomu, že nemal veľký rozpočet, prejavuje sa veľmi expresívne, reprezentuje vynikajúce sociálne cítenie, predstavuje skvelý výber a kombináciu materiálov a minimálny, ale precízny dizajn.

 

CCA kostnicke namestie

 

CCA namestie kostnice sedenie

 

CCA kostnice namestie vecer 

Pin It