Tomáš Šebo a Igor Lichý

Architekti Tomáš Šebo a Igor Lichý. Foto: Ateliér Šebo Lichý 

 

„Domov sa nezačína pred dverami bytu, ale už v mysli človeka vystúpením z autobusu, bicykla, auta,“ hovorí architekt Tomáš Šebo z Ateliéru Šebo Lichý, ktorý sa podpísal aj pod návrh ambiciózneho projektu Čerešne Fine living. Ten chce svojim obyvateľom na mieste bývalého čerešňového sadu priniesť bývanie plné zážitkov.

 

Ako by ste opísali hlavný rozdiel medzi klasickým bývaním a filozofiou fine living? 

Prirovnal by som to k jedlu – jedlo môže byť dosť dobré a chutné na to, aby sme boli sýti. Ale keď je pripravené s profesionálnou invenciou, osobným vkladom a servírované v príjemnom prostredí – vtedy sa stáva prostriedkom k neopakovateľnému zážitku. Čerešne Fine living je bývanie so zážitkami. Je to prostredie, kde sa identifikujeme so svojím konkrétnym bytom, kde máme veľa možností pre trávenie voľného času, rozvíjanie priateľstiev, susedských vzťahov. Prostredie, kde už samotná cesta domov je zážitkom.

V čom spočíva inovatívnosť fine living? 

Začína sa to už pri tvorbe konceptu – ako architekti sa pozeráme na budúci projekt očami jeho budúceho obyvateľa. Bývanie chápeme v celej jeho komplexnosti. Domov sa nezačína pred dverami bytu, domov sa v mysli človeka začína už vystúpením z autobusu, bicykla, auta. Nehovoril by som ani o inovatívnosti, nie je to o novom senzačnom objave. Ide o prístup – pri tvorbe konceptu sa skôr vraciam napríklad do svojho vlastného detstva, analyzujem, s akým prostredím, miestami sa mi spájajú zážitky a podobne. Vytvárame sieť nezabudnuteľných a neopakovateľných situácií, miest, kde sa vytvárajú autentické zážitky. 

 

ITB skulptúra na Čerešniach

Skulptúa pri projekte Čerešne Fine Living. Foto: ITB Development

 

Aké úlohu v tomto koncepte zohráva ekológia a v akých konkrétnych prvkoch či riešeniach sa vo vašich projektoch prejavila?

Snaha o ekologický prístup je prítomná už v návrhu – v orientácii na slnečné strany, tieniace prvky, usporiadanie domov s ohľadom na slnečný aj tienený exteriér, vsakovanie nádrže na dažďovú vodu, maximum tieniacej zelene, nízkoteplotné kúrenie, stropné chladenie, tepelné čerpadlá, fotovoltika – to všetko sú atribúty, ktoré sú prirodzenou súčasťou našich projektov a je to tak dobre. 

Pokiaľ má klient záujem o bývanie v zdravom prostredí, aké faktory sú v tomto prípade kľúčové, na čo si pri výbere dať pozor?

Zásadné sú napríklad blízkosť a charakter dopravy a jej emisné, ale aj akustické dopady na naše zdravie. Blízkosť prírody predurčuje zdravý život. Dôležité je tiež venovať pozornosť samotnému riešeniu zástavby projektu. My, napríklad, oddeľujeme dvory s pokojovým režimom od prístupových komunikácií, maximum parkovísk dávame pod zem, ihriská sú úplne oddelené od dopravných trás, hľadáme napojenie na cyklotrasy, MHD. Dôležitá je tiež dostupnosť bežnej vybavenosti. Napríklad v Čerešniach pracujeme na tom, aby pre bežné denné trávenie času a nákupov, oddych, kávu s priateľmi nebolo potrebné cestovať do centra. Všetko je dostupné – vrátane škôl, škôlok, športovísk. Pri hľadaní zdravej lokality musíme mať takýto rozšírený pohlaď. 

 

ITB prvky Čerešní umietnené v spoločných priestoroch

Prvky čerešní umiestnené v spoločných priestoroch. Foto: ITB Development

 

Dôležitú rolu pri fine living zohráva aj dizajn. Ako pristupujete k tejto oblasti a čo pre vás znamená dobrý originálny dizajn?

Dizajn je u nás všadeprítomný, každá súčasť projektu prejde rukou architekta-dizajnéra, každý celok je zložený z detailov, ktoré sú v harmónii a súlade. My dizajnu veríme a intenzívne ho podporujeme: sme hlavným partnerom celoslovenskej ceny za interiérový dizajn – Insaid awards, sponzorovali a organizovali sme medzinárodné študentské súťaže na skulptúru Čerešne či na Raketovú základňu Devínska Kobyla. V projekte Čerešne tiež pripravujeme originálnu zastávku MHD – v spolupráci s Pražským ateliérom Colarch a svetoznámym umelcom Frederickom Diazom. 

Aj v zahraničí možno v súčasnosti badať veľký príklon a dôraz na komunitné bývanie. V čom spočívajú najväčšie výhody takéhoto bývania? Sú klienti v našich zemepisných šírkach otvorení tomuto modelu?

Prvoplánovo máme každý slovenskú mentalitu zaškatuľkovanú ako skôr introvertnú, uzavretú. Keď ale dáme ľudom podnety, priestor a možnosti, začne komunita fungovať. Náš najväčší projekt Čerešne je na myšlienke komunity postavený. Život sa tu odvíja v rôznorodých dvoroch, kde ľudia o sebe vedia a prirodzene sa stretávajú. Po dokončení etapy Čerešne Lake sa bude komunitný život odvíjať v štyroch navzájom poprepájaných rôznorodých dvoroch s autentickou atmosférou. Onedlho k nim pribudnú ďalšie tri, spolu s parkom s rozlohou 5 000 m2, obchodmi a všetkým, čo je potrebné na plnohodnotný život nie v anonymite, ale v komunite.

 

ITB vizualizácia Čerešní Lake ukončenie koncom roka 2022

Vizualizácia projektu Čerešne Lake. Do finále by sa mal dostať koncom roka 2022. Zdroj: ITB Development

 

Pre akých klientov je tento typ nehnuteľností určený?

Komunitnosť nie je niečo, čo je povinnosťou, je to možnosť. Je prirodzené, že každý sme iný, a táto rôznorodosť ľudských pováh sa odzrkadľuje aj v našich projektoch – obyvatelia majú, samozrejme, aj dostatok súkromia.

Aké hlavné benefity definujú lukratívnu lokalitu? 

Nepoviem nič nové – vzťah k centru, k prírode, k dopravnému napojeniu, možnostiam aktívne tráviť voľný čas. Ale aj pestrosť programu, ktorý lokalita ponúka. 

Projekt Čerešne vznikol na mieste bývalých čerešňových sadov. Nakoľko vaše projekty definuje okolité prostredie, prípadne ich historické dedičstvo?

Vždy, keď vstupujeme do nového územia, hľadáme v ňom neopakovateľnosť, autenticitu, benefity a determinujúce prvky, ktoré náš prístup k návrhu ovplyvňujú a robia ho neopakovateľným. Motív Čerešní je v projekte všadeprítomný – čerešňové aleje, cesta domov cez „zdivočelo“ dizajnovaný čerešňový sad a podobne. Osobité sú tiež väzby na blízku prírodu – kopec a lesopark Sitina hneď v susedstve, Líščie údolie, Železná studnička, cyklotrasy. Ale tiež množstvo športových a obchodných aktivít v priamom susedstve. Terénna konfigurácia predurčila stupňovité usporiadanie po prirodzených vrstevniciach, s výhľadmi na západ – masív Kobyly.

Pin It