senec luzianky byty

Vizualizácia: DOAS

 

„Bývanie v tomto komplexe bude pohodové, komunitné a efektívne,“ hovorí Jaroslav Škrovánek z developerskej spoločnosti DOAS, ktorá stojí aj za novým projektom Senec Lužianky. Ten ponúkne blízkosť prírodného jazera, veľkorysé pozemky, množstvo zelene a stavby z recyklovateľných materiálov.  

 

Na akých základných princípoch stojí v tomto projekte „zelené bývanie“?

Na tomto v našej spoločnosti pracujeme už takmer tri desaťročia. Je ľahké o tom hovoriť, ale zrealizovať udržateľnú dizajnovú stavbu a ešte aj „zelenú“, aj v rámci dnešných technologických možností, je zložité. Výhodu je, keď môžete projektovať mestskú štvrť, ako je Senec Lužianky, priamo na „zelenej lúke“. Po trinástich rokoch projektovania a aplikovaní nových smerníc z EÚ nastal správny čas na výstavbu. Zelené bývanie je pre nás absolútnou prioritou, pozemky štedré svojou rozlohou od 880 m2 – 2 621 m2, zber a spätné využívanie zrážkových vôd, rekreačná vodná plocha, ktorá bude slúžiť aj na ochladzovanie klímy. Ďalej kvalitná zeleň na verejných, ale aj súkromných pozemkoch, nízke prevádzkové náklady na nehnuteľnosti. Samozrejme, každý zabudovaný materiál musí byť plne recyklovateľný a vyrobený čo najbližšie k našej stavbe. Služby v lokalite v pešej dostupnosti a zeleň takmer všade, kde je možné ju umiestniť alebo zrealizovať. K udržateľnosti prispieva aj moderná prefabrikácia stavieb s takzvanou výstavbou „zero waste“ a Lužianky sú ideálnou lokalitou pre tento druh stavieb. Urbanizmus tejto mestskej štvrte je novodobý, obyvatelia tu nájdu bohatý verejný priestor na oddych, kultúru, šport a komunitné spolužitie.

 

senec luzianky byty vnutroblok

Vizualizácia: DOAS

 

Aký je podľa vás ideálny scenár pre udržateľné stavebníctvo – aké materiály či technológie by mali hrať prím?

V našom ponímaní je stavebný odpad len to, čo neviete recyklovať a spätne zabudovať, preto končí na skládkach. Cieľom je zo stavby nič na skládky nevyvážať. Stavebníctvo, našťastie, prechádza malou revolúciou a vývojom, do výroby sa čoraz viac dostávajú ekologické materiály. Stavebné produkty by sa mali dať za každých okolností recyklovať donekonečna, a tak obnovovať životný cyklus stavieb. Keď zabudujete vhodný recyklát, uhlíková aj energetická stopa je takmer nulová, keďže nič netreba nanovo vyrábať. Recyklát by mal byť zdravotne nezávadný materiál. Dnes bežne používame drvený betón, plasty vo forme granulátov, frézovaný asfalt, sklo, železo, hliník.  

 

senec luzianky cierna voda

Vizualizácia: DOAS

 

Technológiou, ktorá nám už dlhodobejšie rezonuje pri zrýchlení stavebných procesov, je racionálna prefabrikácia stavieb. Ide o suchý proces realizácie stavieb s presnosťou na 1 milimeter. Fabrická výroba sa z našich končín v pozemnom staviteľstve vytratila, a pritom je takmer dokonalá, ak klient vie, čo má byť výsledkom prefabrikovaného domu. Výhodou je rýchla realizácia od 3 do 6 mesiacov, výhodnejšia cena, strojová presnosť prefabrikátov a nižšie náklady na pracovnú silu. Technológiou, ktorá prichádza ako energetické médium, je aj vodík, ktorý má veľký potenciál pri vykurovaní, výrobe elektrickej energie alebo pohone strojných zariadení. Tradičný prírodný prvok bol donedávna zatracovaný, dnes je na vzostupe a naše stavby sú už na vodík plnohodnotne pripravené. 

Ak je pri bývaní v meste prítomná zeleň, ide o veľký benefit. Ako ju systematicky integrovať do verejných priestorov? 

V nových štvrtiach je to trošku náročnejšie, keďže po zasieťovaní začne mohutná výstavba a tá môže verejnú zeleň poškodiť. Stromy a zeleň budeme implementovať postupne v združených zónach, okolo jazera, na športoviskách, v lokálnych parkoch, ale aj popri verejných komunikáciách, ako to bolo bežné i v minulosti. Potrebuje rôzne výnimky, keďže v bezpečnostných zelených pásoch (chodník od cesty oddelený zeleňou) sú aj inžinierske siete a tie majú ochranné pásma. Strom zabraňuje prehrievaniu asfaltu na cestných komunikáciách a mestských chodníkoch, udržuje klimatický štandard a zachytáva zvírený prach. Zároveň komunita v zóne pocíti návrat užitočného vtáctva a iných živočíchov, ktoré sa z miest už dávnejšie vytratili. Stromy v mestských štvrtiach majú obrovský význam na mikroklímu, biodiverzitu, ale aj na zdravie obyvateľa. Druhy stromov aj rastnej zelene zodpovedne vyberáme podľa interného projektu sadových úprav, kde dominujú svetlomilné a polotieňové dreviny, aby Lužiankam v Senci priniesli dlhodobý a plnohodnotný úžitok.

Ako ste postupovali v prípade vášho projektu zeleného bývania v Senci Lužiankach? Aké benefity poskytne vodný prvok v podobe prírodného jazera?

Jazerá sa bežne v našich zemepisných šírkach a v mestských štvrtiach nebudujú. Senec si to však zaslúži, tých jazier z minulosti je tam viacero a slnečných dní tam majú najviac z celého Slovenska. Ľudí to k jazerám ťahá a je skvelé mať takú príležitosť v blízkosti obydlia, že si v šľapkách po rannej kávičke vyjdete k jazeru. V dnešnej hektickej dobe je odpočinok pri prírodnej vodnej ploche želaným benefitom. Na vodnej ploche si môžete aj zašportovať, teda zrelaxovať aktívne alebo pasívne. Prechádzky okolo jazera alebo Čiernej vody vo všetkých ročných obdobiach prinesú obyvateľom žiadaný efekt psychohygieny. Na menšom vodnom toku Čierna voda plánujeme oživiť a sprístupniť pobrežie pre širšiu verejnosť, aby mohli nerušene pozorovať život na tejto rieke.   

 

senec luzianky jazero most

Vizualizácia: DOAS

 

Zelené verejné priestory by mali posilňovať komunitný rozmer bývania – byť „vonkajšou obývačkou“. Ako budú tieto priestory vyzerať v praxi?

Zeleň prirodzene evokuje v ľuďoch prírodu. Pre mňa príroda znamená poriadok, systém, udržateľnosť, zdravie, život, energiu. Príroda je miesto, ktoré spája ľudí a vytvára komunitu, kde sa cítia bezpečne a slobodne. My tieto hodnoty zachováme a budeme usmerňovať, preto každý zelený priestor bude doplnený o funkčný mobiliár, chodníky a oddychové zóny. Budeme radi, ak obyvatelia štvrte nebudú čakať len na samosprávu, ale svojím vlastným pričinením pomôžu tieto krásne kúsky prírody udržiavať aj svojpomocne. Vzťah obyvateľ, komunita a verejný priestor je mimoriadne dôležitý. Ak bude tento vzťah pozitívny, aj verejné priestory budú naďalej prekvitať.

Názov Lužianky odkazuje na okolité lužné lesy. Akým spôsobom ovplyvňujú bývanie na tomto mieste a samotný charakter výstavby?

Lužné lesy tvoria pás popri rieke Čierna voda a nachádzajú sa aj v šírkovom páse pozdĺž východnej strany Lužianok. Tvoria vetrolam, úkryt pre zvieratá a zdrž dažďovej vody. Úžasné, ako si príroda vie poradiť so samoreguláciou. Odporúčame tieto územia rozširovať, ošetrovať a chrániť. Ak sa doplnia majestátne stromy, ako buk, dub, gaštan, javor alebo platan aj na veľké súkromné pozemky, výsledok bude blahodarný pre všetkých. Zrazu z bývalých polí vznikne raj na zemi.

Aký typ domov je možné stavať pomocou prefabrikovaných dielov?

Naši overení zhotovitelia používajú ako materiál na prefabrikované dielce modifikované drevo, čadičovú dosku, PUR/PIR izoláciu, pohľadový betón. Všetky domy sú nízkoenergetické, môžu byť aj dvojpodlažné s plochou alebo pultovou strechou v rôznom systémovom dizajne. Výhodou sú subtílne nosné konštrukcie, po obvode do hrúbky 200 milimetrov a s dokonalou teplo-technikou. Steny nemusíte omietnuť, stačí vymaľovať. Prefabrikované stavby prinášajú do výstavby rodinných domov, ale aj iných občianskych stavieb, jednoduchosť a praktickosť, čo si aj dnešná doba vyžaduje. 

 

senec luzianky skolka

Vizualizácia: DOAS

 

Ako budú vyzerať byty určené pre „zelenú generáciu“, z ktorej veľká časť očakáva okrem ekologického bývania aj smart riešenia? 

Polyfunkčný bytový dom prinesie Sencu modernú prefabrikovanú architektúru. Dielenské spracovanie, rýchlu výstavbu, takmer nulový odpad zo stavby. Samozrejme, zelené strechy, digitalizovanú prevádzku, čistú rekuperáciu a úsporu energií. Takto sa projekt pripravuje od samého začiatku, čo už nebude možné, sú klientske zmeny počas výstavby. Preto sme do projektu vložili naše dlhoročné skúsenosti so správou objektov a realizáciami. Dispozície sme pripravili najlepšie, ako sme vedeli, rovnako tak všetky rozvody médií v bytoch. Dôležitá pre nás je aj akustická pohoda. Zelené átrium by malo udržiavať prirodzenú vlhkosť a klímu v lokalite. Byty sme situovali tak, aby mali dostatok denného svetla, mali väčší balkón, súmerné dispozície. Byty sú oddelené akustickými prefabrikovanými stenami. Bývanie v tomto komplexe bude pohodové, komunitné a efektívne.

Udržateľné bývanie úzko súvisí aj s dostupnosťou občianskej vybavenosti. Čo všetko budú mať k dispozícii obyvatelia Lužianok?

K projektu sme sa postavili zodpovedne a vyčlenili sme väčšie plochy aj pre občiansku vybavenosť a verejný priestor. Spolu takmer 4 hektáre. Už aj polyfunkčná časť bude mať viacero menších prevádzok, nad ňou sa pokúšame umiestiť drevostavbu pre kancelárske priestory, čo je menej tradičné riešenie. Dôležité je, aby obyvatelia našli plnohodnotnú občiansku vybavenosť, ako napr. potraviny, lekáreň, zubnú ambulanciu, kaderníctvo, kaviareň/cukráreň a iné menšie prevádzky dostupné pešo. V severozápadnej časti projektu plánujeme modernú školu a škôlku, športovú zónu s viacerými športoviskami, multifunkčné ihrisko s vlastným atletickým oválom. V južnej časti rekreačnú vodnú plochu aj promenádu pri rieke Čierna voda. Sústredíme sa i na cyklistov a samotné cyklotrasy nielen z pohľadu športovej aktivity, ale aj z pohľadu zelenej dopravy do mesta. 

 

senec luzianky sportova zona

Vizualizácia: DOAS

 

Priblížte viac projekt cyklotrás...

Cyklochodník je absolútna priorita všetkých zúčastnených strán, nás, mesta Senec aj Bratislavského samosprávneho kraja. Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie je už hotová, mesto plánuje toto pripojenie realizovať v roku 2022/2023. Ďalšou etapou bude prepojenie Lužianok s Bratislavou, a tým pádom sa cez cyklochodník priamo spojí Senec a Bratislava. Časť cyklochodníku v úseku 250 metrov zrealizuje aj naša spoločnosť. Navyše, Lužianky budú mať cyklochodníky aj popri rieke Čierna voda s prepojením na Tureň či Kráľovú pri Senci.

Kadiaľ presne povedie cyklotrasa z vašej zelenej štvrte do mesta Senec?

Priamo do mesta Senec sa dostanete komfortne vďaka novovybudovanej cyklotrase. Cyklotrasa z našej štvrte povedie priamo do mesta Senec bezpečným riešením cez podjazd pod cestou I. triedy č. 62 pri kruhovom objazde smerom na Šamorín. V júli 2021 o tom rokovalo a informovalo mesto.

www.senecluzianky.sk

Pin It