tak architekti hotel intercontinental reconstruction boysplaynice 31

Foto: BoysPlayNice

 

Praha, prelom 60. a 70. rokov minulého storočia. V historickom centre českej metropoly vzniká pod vedením Karla Filsaka nový hotel, ktorý neskôr dostane názov InterContinental. V duchu doby dostáva výraznú brutalistickú tvár a dnes, o takmer päťdesiat rokov neskôr, o ňom hovoríme ako o vrcholnej ukážke stredoeurópskej architektúry tohto typu. K polstoročiu svojej existencie budova dostane viac ako výnimočný dar. V rámci ambiciózneho projektu Staromestská brána je detailne a komplexne rekonštruovaná a vo finále sa má stať výnimočnou súčasťou nového mestského priestoru.

 

V súčasnosti na prestížnej adrese Pařížskej ulice prebieha dokončovanie prvej etapy rekonštrukcie bývalého hotela InterContinental. Na stránkach SaB vám prinášame prevažne hotové realizácie v ich finálnej podobe, v tomto prípade však urobíme výnimku. Rekonštrukcia tejto stavby je totiž vo viacerých ohľadoch jedinečná, neobyčajne rozsiahla, a prináša so sebou viaceré zaujímavé momenty. Nahliadnite s nami pod (betónovú) prikrývku tejto významnej stavby, ktorá podľa slov architekta Mareka Tichého už v súčasnej podobe prináša rad otázok a úloh pre architektov a technikov, a súčasne poskytuje riešenia, námety a návody na obnovu modernej architektúry.

 

tak architekti hotel intercontinental reconstruction boysplaynice 01

Foto: BoysPlayNice

 

Odkrývanie nových vrstiev a prístupov

V našich zemepisných šírkach prebiehajú intenzívne diskusie o tom, ako sa postaviť k dedičstvu povojnovej architektúry. Niektorí tieto masívne a skulpturálne stavby považujú za umelecké diela – a mnohé nimi aj skutočne sú – iné vyvolávajú otázky a kontroverzie. 

 

tak architekti hotel intercontinental reconstruction boysplaynice

Foto: BoysPlayNice

 

Dnes je jasné, že bývalý pražský hotel InterContinental bude jedným z tých, ktoré prinesú do tejto témy nové pohľady a skúsenosti. „Ide o svojho druhu určite jednu z najväčších opráv stavby daného obdobia, prelomovú z hľadiska dôsledného hľadania autentickej formy rekonštrukcie v kontexte súčasných potrieb, energetických aj prevádzkových nárokov,“ uvádza Marek Tichý zo štúdia TaK Architects. 

 

tak architekti hotel intercontinental reconstruction boysplaynice

Foto: BoysPlayNice

 

Rekonštrukcia nadväzuje na pôvodné prvky brutalizmu a jej cieľom je dôstojne rámovať to najlepšie z minulej i súčasnej remeselnej a umeleckej tvorby. V priebehu prác sa odkrývajú mnohé zaujímavé vrstvy a prvky – no nie vždy v pozitívnom kontexte. Podľa architekta vznikli už v priebehu pôvodných stavebných prác mnohé nedokonalosti, ktorým nasadili pomyselnú korunu ešte viaceré necitlivé zásahy najmä v 90. rokoch minulého storočia. Výsledkom bol nevyhovujúci stav budovy nielen po stránke statiky, ale aj v interiérovej či exteriérovej časti. Rozsah a nároky opráv sa ukazovali postupne s odkrývaním poškodení a ich často provizórnych riešení.  Dôsledky takýchto negatívnych zásahov dnes postupne odstraňujú vďaka na mieru vytvoreným postupom. 

 

tak architekti hotel intercontinental reconstruction boysplaynice

Foto: BoysPlayNice

 

„Stavba akoby bola plánovaná so životnosťou tabuľkových päťdesiatich rokov, bez ohľadu na ekonomiku jej prevádzky, nároky na opravy a údržbu, počnúc zásadnými defektmi železobetónového skeletu a končiac geometrickou nepresnosťou, ktorá sa na desiatky percent vzďaľuje od tolerancií stavebných noriem. Jedna z hlavných hmôt objektu je od zvislej roviny naklonená o neuveriteľných devätnásť centimetrov,” približuje ďalej Marek Tichý.

Tisícky sanačných zásahov

Na výnimočnú transformáciu bývalého hotela InterContinental tak boli prizvané tímy odborníkov z mnohých profesií vrátane reštaurátorov či remeselníkov.  Jedným z príkladov unikátnosti tejto rekonštrukcie je aj sňatie 52 zvislých pásov obvodového plášťa, ktoré pozostávali z keramických segmentov striedaných s prvkami betónu a skla. Tie boli jedným z prvkov, ktoré stavbe dodali už v dobe jej vzniku istú výnimočnosť. Ako sa postaviť k tomuto dedičstvu v podobe mozaiky z tzv. kabrincových tehál z dielne sochára Zbyňka Sekala? Ich autentické repliky boli s dôrazom na rozdielnu šírku, štruktúru i farebnosť rok a pol vyvíjané a následne vyrábané v malej rodinnej tehelni.

 

tak architekti hotel intercontinental reconstruction boysplaynice tehly

Foto: BoysPlayNice

 

Alebo samotná renovácia betónu. V tejto oblasti odborníci pod vedením Mareka Tichého navrhli a otestovali úplne nové techniky. Počet rôznych sanačných zásahov sa vyšplhal až k hranici pätnásťtisíc. Napriek tomu boli niektoré časti budovy v takom stave, že odborníci volili radšej cestu úplnej náhrady – týka sa to napríklad stropu konferenčnej sály. Jeho trojrozmerná štruktúra, zložená z dvadsiatich štyroch blokov, bola znovu vytvorená v podstate ako mostná konštrukcia z predpätého betónu s rozponom takmer dvadsaťpäť metrov a je geometricky presnou kópiou pôvodnej verzie navrhnutej architektom Janom Šrámkom.

 

tak architekti hotel intercontinental reconstruction boysplaynice

Foto: BoysPlayNice

 

Detailnú pozornosť venovali odborníci aj vizuálnej stránke materiálov. Výzvou bol aj samotný pohľadový betón, ktorého vzhľad bol poznačený kresbou pôvodného dreveného debnenia, alebo malými nedokonalosťami vzniknutými počas stavby, ktoré sa však podpísali pod jeho charakteristický vzhľad. To všetko prešlo dôslednou očistou a obnovou, takže rozdiel medzi starým a novým je voľným okom už len ťažko rozoznateľný.

 

tak architekti hotel intercontinental reconstruction boysplaynice 21

Foto: BoysPlayNice

 

Zaostrené na umenie

Hotel InterContinental bol koncipovaný ako Gesamtkunstwerk, teda „všeumelecké dielo“. Dokazuje to aj jeho interiér, v ktorom sa nachádzali rôzne umelecké artefakty. Medzi tie, ktoré sa zachovali, patrí napríklad unikátny luster z dielne výtvarníka Reného Roubíčka.

 

tak architekti hotel intercontinental reconstruction boysplaynice luster

Foto: BoysPlayNice

 

Jeho motív sa prelína vlastne celým interiérom hotela. Ide o zložitú štruktúru vytvorenú zo sklenených prútov usporiadaných okolo oceľovej konštrukcie. O tom, o aké výnimočné a komplikované dielo ide, svedčí aj fakt, že jeho obnova bola možná len vďaka nájdeným poznámkam a skiciam autora a rozhovorom s jeho blízkymi a rodinou. 

 

tak architekti hotel intercontinental reconstruction boysplaynice

Foto: BoysPlayNice

 

Medzi ďalšie umelecké skvosty patria drevené sochy Začarovaný les od sochára Miroslava Hejného a stropné plastiky Čestmíra Kafku. Do znovuotvorenej strešnej reštaurácie sa vrátia kovové lustre v podobe zhlukov zlatých bublín od českého sochára Huga Demartiniho.

 

tak architekti hotel intercontinental reconstruction boysplaynice

Foto: BoysPlayNice

 

Popri technologických inováciách či remeselnej precíznosti sa pri rekonštrukcii uplatnila aj ekologická rovina. Hotel, ktorý po novom dostane meno Fairmont Golden Prague Hotel, získa výrazne viac zelených plôch, vodných prvkov a rastlín rôzneho typu. Zároveň plánuje zodpovedne hospodáriť s energiami a pracovať s obnoviteľnými zdrojmi energie.

 

tak architekti hotel intercontinental reconstruction boysplaynice

Foto: BoysPlayNice

 

Za touto rozsiahlou rekonštrukciou stojí rodinná investičná kancelária R2G. Inovatívne stavebné techniky a postupy, reštaurovanie umeleckých diel či výskumy bolo možné uskutočniť vďaka vysokej investícii, za ktorou stoja českí podnikatelia Oldřich Šlemr, Pavel Baudiš a Eduard Kučera. Ambíciou je nielen obnoviť zašlú slávu pražského hotela, ale vytvoriť v historickom centre plnohodnotný priestor s novou infraštruktúrou, zeleňou a miestom pre služby, obchod či gastronómiu vrátane celkovej revitalizácie námestia Miloša Formana. 

 

Viac zaujímavých reportáží, rozhovorov a inšpirácií nájdete v aktuálnom vydaní magazínu Stavebníctvo a bývanie: november-december 2022. Kúpite u každého dobrého predajcu alebo online.

 

SaB banner mockups

 

Pin It