volmanova vila celok

Foto: TaK Architects

 

Záver minulého roka priniesol nový rozmer pre dve významné stavby: otvorenie zrekonštruovanej Slovenskej národnej galérie a tiež prvorepublikovej Volmanovej vily v susednej Českej republike.

 

Volmanova vila v českých Čelákoviciach je známou funkcionalistickou stavbou z obdobia prvej republiky – a tiež ide o kultúrnu pamiatku. V septembri 2022 ju po rozsiahlej rekonštrukcii otvorili verejnosti. September priniesol pre túto významnú stavbu ešte jeden dôležitý míľnik: stala sa súčasťou medzinárodnej siete Iconic Houses – architektonicky významných domov a ateliérov 20. storočia. Príbeh tejto vily sa tak dočkal happyendu, ale po naozaj pohnutých a turbulentných rokoch.

 

volmanova vila exterier

Foto: TaK Architects

 

Bývanie pre seba i zamestnancov

Na začiatku stál obchodník Josef Volman, ktorý v susedstve svojej továrne na obrábacie stroje postavil vlastnú vilu – ale tiež byty pre svojich zamestnancov. „Čo do šírky stavebných aktivít, je Josef Volman, stavebník objektu, porovnateľný s Tomášom Baťom,“ hodnotí dnes architekt Marek Tichý zo štúdia TaK Architect, ktoré realizovalo rekonštrukciu trvajúcu viac ako pätnásť rokov. 

 

volmanova vila vchod

Foto: TaK Architects

 

Vilu postavili podľa návrhu predstaviteľov vedeckého funkcionalizmu Karla Janů a Jiřího Štursa v druhej polovici 30. rokov minulého storočia. „Tu však pracujú s výraznými prvkami emocionálneho funkcionalizmu a rustikálnymi motívmi. Zrejmý je tu vplyv teórií Karola Teigeho, surrealizmu a Corbusierových diel z 30. rokov,“ dodáva Marek Tichý.

 

volmanova vila terasa

Foto: TaK Architects

 

Autentická obnova

Štyridsať rokov nevšímavosti sa ale podpísalo na stave tejto vily, ktorá postupne začala chátrať. Za jej záchranu sa napokon v 90. rokoch postavila skupina miestnych podnikateľov. „Záujem o výstavbu a rehabilitáciu areálu sme v roku 2001 prijali ako výzvu pochopiť a pokračovať v duchu určite nie náhodne vzniknutej kompozície. To sa ale netýka vlastného objektu vily. Ten sme, naopak, s podporou jej vlastníkov v priebehu desiatich rokov s tímom historikov, reštaurátorov a špecialistov na netradičné technológie, podrobili detailnému prieskumu,“ dodáva architekt Marek Tichý. Nasledovali roky mravčej práce, ktorá vyvrcholila práve v roku 2022 sprístupnením obnovenej vily verejnosti. 

 

volmanova vila interier

Foto: TaK Architects

 

„Výsledkom rekonštrukcie, pri ktorej boli využité ojedinelé reštaurátorské i stavebno-technické metódy je objekt autenticky obnovený do podoby svojho vzniku a napriek tomu doplnený o súčasné technológie, stavebne upravený najmä v úrovni plášťov tak, aby do budúcnosti bola vylúčená jeho degradácia,“ hodnotia autori rekonštrukcie.

 

Viac reportáží, rozhovorov a inšpirácií nájdete v časopise Stavebnícvo a bývanie január-február 2023. Kúpite u každého dobrého predajcu alebo online.

 

Slideshow SAB

Pin It