Hotel Morava rekonstrukcia architekti

Foto: Architekti Šebo Lichý

 

Hotel Morava v Tatranskej Lomnici je ikonickou stavbou z dielne známeho architekta Bohuslava Fuchsa. V nasledujúcich mesiacoch ju čaká rozsiahla obnova pod taktovkou ateliéru Architekti Šebo Lichý. Detaily plánovanej rekonštrukcie pre SaB priblížil architekt Tomáš Šebo.

 

V januári ste avizovali, že sa budete podieľať na obnove a rekonštrukcii hotela Morava v Tatranskej Lomnici. Môžete povedať niečo viac o rozsahu tejto rekonštrukcie?

Investor je odhodlaný k zásadnej rekonštrukcii. Naším spoločným cieľom je kompletná obnova, očistenie od rôznych nánosov, nesystémových zásahov a, naopak, opätovné oživenie všetkého pozitívneho, čo v sebe nesporne tento objekt má. Cieľom je, v neposlednom rade, aj zvýšenie štandardu a úrovne hotela adekvátne k dnešnej dobe.

 

Hotel Morava pred rekonštrukciou

Hotel Morava pred rekonštrukciou. Foto: Imrich Vaško

 

 

Ide o ikonický hotel, ktorý je u veľkej časti obyvateľov spojený aj so spomienkami a nostalgiou. Ako budete pristupovať k rekonštrukcii takéhoto špecifického objektu?

Náš základný prístup bude vedený cieľom, aby spomienky – a to aj naše vlastné  boli oživené a nostalgia všadeprítomná. Zároveň ale vieme, že samotný návrat do čias funkcionalizmu a očistenie negatívnych nánosov nepostačuje. Budeme sa snažiť vniesť citlivo a inteligentne do návrhu aj novú vrstvu. Akýsi upgrade, stopu dnešnej doby, ktorá tiež má čo povedať. Pôjde skôr o jemné detaily na úrovni dizajnu interiéru a podobne. Chceme túto vrstvu dnešnej doby postaviť k dialógu s esenciou minulosti. Výsledkom by mal byť harmonický vzťah.

Čím je budova hotela Morava podľa vás najzaujímavejšia?

Na Hoteli Morava je zaujímavé úplne všetko. Exkluzívna poloha v centre Tatranskej Lomnice, jeho moderná a zároveň elegantne a pokojne pôsobiaca architektúra  funkcionalisticky jasná a čistá hmotová kompozícia. Priestorové stelesnenie atmosféry svetla, oddychu a zdravia. Pôvodný názov bol Zotavovňa Morava – podľa nás, tento názov v sebe zosobňuje základnú všadeprítomnú ideu, prečo bol v roku 1932 postavený. 

 

Hotel Morava pred rekonštrukciou

Hotel Morava pred rekonštrukciou. Foto: Imrich VaškoViete už teraz povedať, ktoré prvky by ste chceli zachovať a ktoré, naopak, odstrániť?

Hotel prešiel tromi hlavnými rekonštrukciami. V 50. rokoch, ešte za účasti autora architekta Fuchsa, v 70. rokoch – za účasti jeho syna Kamila, a v 90. rokoch. Každá etapa hotel poznačila a my teraz vyhodnocujeme klady a zápory. Určite nahradíme presklenia spoločenskej časti – vrátime im pôvodné členenie. Rovnako odstránime nevhodné rozšírenie reštauračnej časti, ktoré vzniklo poslednou prestavbou a znehodnocuje pôvodný elegantný architektonický výraz.

Okrem odstraňovania však ideme aj pridávať, respektíve vrátiť naspäť, a síce prestrešený vstup do kaviarenskej časti. V 90. rokoch bol odstránený, čím architektúra stratila na elegancii a hotelu zaniklo priame prepojenie s parkom.

 

 

Hotel Morava pred rekonštrukciou

Hotel Morava pred rekonštrukciou. Foto: Imrich Vaško

 

 

V čom vidíte najväčšiu hodnotu funkcionalistických stavieb na Slovensku?

Funkcionalizmus priniesol revolučný pohľad na vnímanie estetiky architektúry a nárokov na prostredie, v ktorom žijeme. Očistil estetiku od všetkého zbytočného a išiel priamo po podstate – dostatok svetla, zdravia, čistoty a aj ekonomickej racionality. Objekty sú preverené časom a dokazujú svoju nadčasovosť a kvalitu. Je smutné, že na Slovensku máme tendenciu nestavať na kvalite preverenej časom, ale skôr robiť hrubé čiary – príkladom je (zatiaľ) smutný príbeh hotela Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Aj preto sme neskutočne radi, že sme súčasťou tohto príbehu, ktorý veríme, bude mať šťastné pokračovanie. Vážime si investorovu vôľu a chuť vrátiť Hotelu Morava všetko čo si zaslúži.

 

Hotel Morava pred rekonštrukciou

Hotel Morava pred rekonštrukciou. Foto: Imrich Vaško

 

Hotel Morava pred rekonštrukciou

Hotel Morava pred rekonštrukciou. Foto: Imrich Vaško

 

 

Bohuslav Fuchs, autor budovy Hotela Morava, sa venoval architektúre aj urbanizmu. Akým spôsobom pre vás definuje súčasné okolie hotela Morava jeho budúcu podobu?

Hotel je osadený v srdci parku v strede mesta a jeho poloha je naozaj exkluzívna. Architektúra je založená na istom kontraste a protipóle – jednak k prírodnému rámcu, ale aj k okolitej staršej architektúre. Je na výraznej pešej trase cez park a jeho architektúra je jasné vnímateľná aj z odstupu.

Je už určený aspoň rámcovo začiatok rekonštrukcie?

Ako som už v úvode naznačil – investor je odhodlaný a my tiež. Sme limitovaní len nevyhnutnými procesmi. Kvalitný návrh vyžaduje svoj čas, zodpovednú prípravu, komunikáciu s pamiatkovým úradom a toto sú zatiaľ naše limity. Harmonogram je v štádiu prípravy, ale jednotkou sú mesiace, nie roky. Investor určite včas oznámi plánované termíny.

Pin It