vetrnik ricany deti

Foto: Filip Šlapal

 

Architektúra novej škôlky Větrník v meste Říčany vychádza z toho najpodstatnejšieho: z detskej duše, jej hravosti, čistoty a optimizmu. Hmota budovy je podľa slov jej autorov voľne tvarovanými priestormi na hranie.

 

Škôlka Větrník je neprehliadnuteľná: farebná, rozmanitá, podporujúca zvedavosť, voľný pohyb a kreativitu. Predtým, ako vôbec na papieri vznikla jej budúca podoba, preštudoval architekt David Kraus so svojím tímom mnoho príkladov netradičných materských škôl vo svete. „Sme zviazaní takou prísnou legislatívou, že tá skôr obmedzuje, než aby umožňovala rozvoj spoločnosti,“ tvrdí. Napriek tomu sa skupine odborníkov z ateliéru Architektura podarilo nájsť také riešenie, ktoré je v súlade s pravidlami, no zároveň absolútne jedinečné a neopozerané. 

 

vetrnik ricany exterier

Foto: Filip Šlapal

 

vetrnik ricany zahrada

Foto: Filip Šlapal

 

Skrýša medzi korunami stromov

Prvú časť tvorí „kocka“, ktorá poskytuje zázemie, kancelárie, vstupy a priestory nevyhnutné pre praktické fungovanie. Na túto časť potom voľne nadväzujú jednotlivé triedy, kde sa už forma voľne rozplýva a vytvára fantastický detský svet. „Pagody tvoria siluetu domu a zvnútra skrýšu, indiánske tee-pee, priestor, kam dopadá svetlo z trojuholníkových okien, priznané drevené konštrukcie ako vetvy stromu. Vstupné átrium, tu je pavúčia sieť, herný priestor prístupný zo všetkých tried, lanové centrum priamo v budove, dúfame, že bude využívané a deti sa budú hojdať a lietať,“ konkretizuje architekt David Kraus. V átriu je možné stretávať sa, hrať divadlo, vystavovať detské dielka, spievať... Je to zázemie pre čistú detskú radosť a aktivitu.

 

vetrnik ricany interier

Foto: Filip Šlapal

 

vetrnik ricany siet

Foto: Filip Šlapal

 

vetrnik ricany hala

Foto: Filip Šlapal

 

Záhadný vstup

Zaujímavosťou sú dve tváre škôlky. Tá, ktorá je otočená do ulice, je trochu striedmejšia a má klasickejší tvar. Architekti jej však dodali prvok vertikálnej zelene, ktorá by postupom času mala ešte naberať na objeme a pokryť celú fasádu.

 

vetrnik ricany zhora

Foto: Filip Šlapal

 

Strana otvárajúca sa do záhrady – to už nie je tradičná hmota, na akú sme zvyknutí. „Vstup má pripomínať vstup do záhadného chrámu či kozmickej lode. Vedenie technickej infraštruktúry je čiastočne pohľadové, nech dieťa vidí, kadiaľ tečie voda, elektrina a kadiaľ vzduch. Farby sú jasavé, majú presvetľovať aj okolie,“ približuje architekt. 

Priestor pre rozvoj detskej duše

Podľa jeho slov cieľom bolo vybudovať objekt pre deti, ktorý nie je inštitúcia, je hravý a bude podporovať rozvoj kreativity. Svoju rolu tu zohral aj rozpočet, preto nie všetko je realizované presne podľa pôvodných plánov. Výsledok však rozhodne stojí za to. V súčasnej dobe je realizovaná budova samotnej škôlky a čiastočne aj záhrada. Do budúcna sa však ráta aj s treťou stavbou, ktorou má byť telocvičňa.

„Bavíme sa o HDP, raste ekonomiky, málo o výchove, o potenciáli, ktorý je v každom dieťati,“ uvažuje David Kraus. Nový projekt z dielne jeho architektonického štúdia sa preto sústredí práve na to, čím sú deti a detstvo výnimočné: na radosť, ľahkosť, pohyb a autenticitu. Škôlka Větrník má preto ambíciu vytvoriť priestor a obrazy, ktoré ich podporia v rozvoji a zanechajú na detstvo len tie najkrajšie spomienky.

Pin It