SKA nora vranovaFoto: SKA/Matej Kováč

 

Nora Vranová pôsobí v SKA od roku 2002, do súčasnosti aj ako podpredsedníčka komory pre oblasť profesijného vzdelávania architektov a agendy udržateľnej architektúry.

 

Grémium Slovenskej komory architektov si v sobotu 13. mája zvolilo novú predsedníčku, ktorou sa stala Nora Vranová. Za podpredsedov boli zvolení architekti Kornel Kobák a Peter Moravčík.

Súčasťou agendy aj nová stavebná legislatíva

Vo svojej novej funkcii predsedníčky bude Nora Vranová zodpovedná za riešenie výziev, ktoré do architektúry prináša zmena klímy, ako aj transformácia architektonickej profesie v dôsledku novej stavebnej legislatívy.

„Veľmi aktuálnou otázkou je momentálne aj nová stavebná legislatíva a jej zavádzanie do praxe, čo bude určite veľký oriešok pre autorizovaných architektov a komora bude musieť zabezpečiť aj hladký prechod na fungovanie v novej legislatíve,“ hovorí pre SaB nová predsedníčka SKA.

Na udržateľnosť treba stále upozorňovať

Profesne blízka je jej aj oblasť udržateľnej architektúry. Je Slovensko pripravené na inovácie a iný prístup k zaužívaným materiálom a technikám v stavebníctve? „My ako komora sa snažíme o to, aby bolo. Faktom však je, že ešte stále to nie sú úplne automatické riešenia a stále na to musíme upozorňovať nielen architektov, ale najmä klientov – aby brali do úvahy aj túto stránku veci. Na druhej strane udržateľnosť má veľmi široký význam a nemusí to byť len o inováciách. Často je udržateľné aj to, čo je tradičné. Skôr sa snažíme vysvetliť, aké rôzne formy môže mať udržateľný prístup k výstavbe a dostať to viac do povedomia klientov, aby bol dopyt po takýchto riešeniach. Druhá stránka veci je, aby architekti a projektanti boli pripravení poskytnúť odborné poradenstvo v tejto oblasti. Aby boli schopní s touto problematikou narábať,“ približuje pre SaB Nora Vranová.

 

SKA nora vranova diskusia

Jednou z hlavných úloh komory bude podľa Nory Vranovej aj nová stavebná legislatíva. Foto: SKA/Matej Kováč

 

Prvá predsedníčka v histórii

Zvolenie Nory Vranovej na nový post je historickým míľnikom aj pre samotnú SKA.

„Je pre mňa cťou, že som bola zvolená za prvú ženu - predsedníčku Slovenskej komory architektov. Teším sa na spoluprácu s ostatnými členmi a členkami SKA, aby sme zabezpečili ďalší úspech a rozvoj organizácie a našej profesie,“ uviedla.

SKA je vedúcou profesijnou organizáciou pre architektov na Slovensku. Bola založená v roku 1992 a jej cieľom je chrániť záujmy svojich členov a členiek, podporovať ich odborný rast a rozvoj a zasadzovať sa za rozvoj architektúry na Slovensku. SKA je vyhlasovateľom ocenenia CE ZA AR, ako aj partnerom verejného a súkromného sektora pri organizovaní architektonických súťaží návrhov pre stavebné investície. Komora sa tak dlhodobo venuje úlohám samospráv vo formovaní miest a obcí a dokazuje, že kvalitná architektúra, či zodpovedne navrhované verejné stavby a priestranstvá sú cestou k vyššej kvalite života ich obyvateľov.

Pin It