Pin It

Logo02Firma Eberspächer Tageslichttechnik-SK, s. r. o. je súčasťou zoskupenia odborných firiem skupiny Eberspächer Tageslichttechnik. Pôsobenie tejto skupiny firiem koordinuje centrála v Au am Leithaberge v Rakúsku, kde je i sídlo výrobnej činnosti skupiny. Jednotlivé odborné firmy sídlia v Nemecku, Švajčiarsku, Českej republike a Slovenskej republike.

 

 

 

Firma Eberspächer Tageslichttechnik-SK, s. r. o., rozvíja svoju činnosť v Slovenskej republike v nasledujúcich štyroch základných systémových oblastiach:

  • denné presvetlenie
  • vetranie, odvod tepla a splodín horenia
  • požiarna bezpečnosti stavieb
  • úspora energií

 

Zo styritsaťročných skúsenosti v uvedených systémových oblastiach v jednotlivých štátoch skupiny firiem Eberspächer Tageslichttechnik vyplýva potrebná odborná prax a profesionálne poznanie problematiky, čo nás napĺňa dôverou vo vzájomne úspešnú spoluprácu s projektantmi, stavebnými firmami, ako aj s firmami, ktoré sa rozhodli vykonať stavebnú rekonštrukciu vlastných objektov.

 

Optimálne presvetlenie vnútornych priestorov cez strechu zaručuje najmä veľká plocha pre dopad svetla. Na to má firma Eberspächer Tageslichttechnik systémové riešenia v takzvanom bodovom alebo pásovom vyhotovení bodovými alebo pásovými svetlíkami.

 

Nová generácia bodových svetlíkov WEMALUX M konštrukčne pozostáva z kupoly s akrylovým alebo polykarbonátovým zasklením, s možnosťou integrovania až piatich vrstiev. V kombinácii oblúkovej predsadenej vrstvy a horizontálne osadenej polykarbonátovej dosky hrúbky 32 mm sa dosiahne koeficient prestupu tepla U = 0,9 W/m2.K pri hmotnosti 9 kg/m2 oproti napríklad izolovanému dvojsklu s U = 1,1 W/m2.K a hmotnosťou 40 kg/m2. Všetky vrstvy zasklenia sú osadené v plastovom ráme s prerušeným tepelným mostom a možnosťou tepelnej rozťažnosti všetkými smermi. Tento plastový rám je integrovaný v hliníkovom krycom ráme poobvode, bez vŕtaných otvorov na upevnenie, čím sa vylúčia možnosti zatekania v miestach upevnenia kupoly na podsadu. Systémové riešenie utesnenie medzi kupolou a podsadou je realizované trojvrstvým gumovým tesnením s dvomi vzduchovými komorami, ktoré zaručujú vynikajúce tepelno technické vlastnosti.

 

obr._1_5_vrstvov_svetlk

 

Hliníkový krycí rám okrem pevnostnej funkcie plní aj požiarno bezpečnostnú ochrannú funkciu na zamedzenie prenesenia požiaru z vnútorného priestoru na strechu.

 

Navyše, uvedené výborné tepelno technické vlastnosti svetlíkov firmy Eberspächer Tageslichttechnik prinášajú aj ekonomické výhody. Meraniami, ktoré boli vykonané v mnohých bytoch, sa zistilo, že potreba energie pri veľmi starých presvetľovacích systémoch môže spôsobiť spotrebu až 55 litrov vykurovacieho oleja na rok a štvorcový meter. Novými svetlíkmi možno znížiť spotrebu energie až o 70 percent. Pri porovnaní obvyklých systémov bodových svetlíkov niektorých výrobcov sú evidentné nevýhody ich konštrukčných riešení. Obvyklá metóda zliepania vonkajšej a všetkých vnútornych vrstiev viedla doposiaľ k zlým výsledkom vzhľadom na tvorbu kondenzátu a k tepelným stratám.

 

Zlepenie vrstiev spôsobuje tepelný most na okraji kupoly, čo spôsobuje kondenzáciu vlhkosti zo vzduchu na vnútornej povrchovej strane kupoly.
Zlepením a zoskrutkovaním jednotlivých vrstiev nemožno zabezpečiť ich tepelnú rozťažnosť. Takto vzniknuté uloženie vrstiev s napätím spôsobuje vďaka poveternostným vplyvom vznik mikrotrhlín na vonkajšej vrstve. Tie, najmä na miestach navŕtania dier pre skrutkové spojenia, spôsobujú vplyvom starnutia materiálu miestne trhliny na vonkajšej vrstve spojené so vznikom netesnosti s následným podstatným zhoršením U hodnoty a vznikom možnosti zatekania do vnútorného priestoru objektu.

Revolučný koncept dvojvrstvového vyhotovenia pásových svetlíkov novej generácie typu ARCO E ISO PLUS s úplne prerušenými tepelnými mostmi zaručuje excelentné tepelno technické vlastnosti.


Skladba systému:


- vnútorná polykarbonátová komôrková doska hrúbky 6 mm,
- vonkajšia polykarbonátová komôrková dosky hrúbky od 10 do 32 mm,
- hliníkové profily s úplne prušenými tepelnými mostmi.

 

Podľa výberu kombinácie polykarbonátových dosiek sa dosiahnu U hodnoty od 1,55 W/m2.K do 0,84 W/m2.K

 

Ochrana_proti_prepadnutiu_2

 

Originálny spôsob riešenia ochrany proti prepadnutiu antikorovým lanovým systémom integrovaným medzi polykarbonátové dosky podčiarkuje jedinečnosť komplexnosti systému.

 

Inovačný program firmy Eberspächer Tageslichttechnik zahŕňa i bezpečnosť osôb pohybujúcich sa po plochých strechách vyvinutím bezpečnostných systémov pre strešné otvory. Prvoradou úlohou tejto ochrany proti prepadnutiu do vnútornych priestorov je chrániť ľudské životy. Sklbením optickej nevtieravosti, veľmi stabilnej konštrukcie z pozinkovaného plechu s možnosťou farebnej úpravy vo farbe RAL vznikol výrobok LIFE GUARD určený pre maximálne zaťaženie, ktorý bol úradne vyskúšaný a certifikovaný. Skúšky zaťaženia boli vykonané v zmysle EN 10204 štátnym skúšobným ústavom MA 39 vo Viedni s vydaním certifikátu č. VFA 2006-01.

 

obr._2_Ochrana_proti_prepadnutiu_1

 

Vzhľadom na požiadavku úplnej integrácie do svetlíka bol do výrobneho programu prevzatý licenčný výrobok lankovej siete z antikorózneho materálu osadenej medzi vrstvy zasklenia s názvom LIFE NET (obr. 3). Pri potrebe inštalovať ochranu proti prepadnutiu na jestvujúcich kupolách sa ochranný systém osadzuje na povrch kupol z vonkajšej strany a mechanicky sa upevňuje na hliníkový rám. Tento systém ochrany bol vyskúšaný na Technickej univerzite vo Viedni a certifikovaný pod číslom 9884/1/1.

 

obr._3_Pasovy_svetlk_ISO_s_ochranou_proti_prepadnitiu

 

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o jednotlivých výrobkoch, alebo potrebujete riešenie pre konkrétny stavebný projekt, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky na:

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.etag.sk
mobil: +421 917 849 190

 

Adresa:

Eberspächer Tageslichttechnik-SK s.r.o.
Lazaretská 23
811 09 Bratislava

 

 

 

Pin It