Pin It

Pre komplexnú rekonštrukciu sa rozhodujeme spravidla vtedy, keď sme získali starší dom alebo byt a chceme ho pretvoriť podľa svojich potrieb a predstáv, alebo je v zlom technickom stave. Veľmi často sa pri rekonštrukcii mení aj celková dispozícia vnútorných priestorov.

 

Súčasťou celkovej prestavby je, samozrejme, modernizácia či úplná výmena zastaraných a opotrebovaných inštalácií, náhrada starých materiálov kvalitnejšími a modernejšími. Veľmi často sa mení aj funkčné využitie priestorov, ktoré vzniknú zmenou dispozície. Pri prestavbe teda ide podľa potreby nielen o rekonštrukciu stavebných konštrukcií, výmenu a úpravu inštalácií, výmenu dverí, okien a podlahy, ale aj o celkovú zmenu pohľadu na členenie priestoru.

 

Extension_pine_finish_6

 

Zmeny konštrukcií

Ak tí, čo navrhovali nosný systém domu, pamätali na to, že možno ktosi raz bude chcieť robiť nejaké dispozičné zmeny, určite nám uľahčili celý proces prestavby. Ide o tzv. flexibilné konštrukcie, ktoré umožňujú prestavovať či dostavovať podľa aktuálnych požiadaviek. Možnosť stavebných zásahov často limituje rozmiestnenie, veľkosť a počet okien, plocha bytu a najmä konštrukčný nosný systém stien alebo stĺpov. Skeletový nosný systém dovoľuje najväčšiu flexibilitu, keď steny tvoria len výplň, čo umožňuje akokoľvek členiť priestor. Tento konštrukčný systém sa však v rodinných domoch takmer nepoužíva.
Pri rekonštrukcii najčastejšie pracujeme so systémom priečnych a pozdĺžnych nosných stien. Ideálne je, ak nosné prvky tvoria len obvodové steny a vnútorné priečky sa dajú odstrániť a podľa potreby vytvoriť na iných miestach nové. Aj nosné steny v strede dispozície možno prispôsobiť, ale treba spolupracovať so statikom, ktorý posúdi, vypočíta a navrhne riešenie, napríklad, či možno odstrániť časť nosnej steny a nahradiť ju prievlakom a stĺpmi, resp. rámom. Veľmi často ľudia robia tieto zásahy svojvoľne a neuvedomujú si dôsledky takéhoto konania pre statiku domu.

 

Crestcom_Sonata_interier_03

 

Zmena rodinnej situácie

Postupom času sa mení vek a počet členov domácnosti, ich sociálne vzťahy aj spôsob života. Na Slovensku, hlavne na vidieku bývalo zvykom, že v jednom dome žili tri generácie. Dnes zasa často z ekonomických dôvodov v jednom byte či dome tiež žijú dve či tri generácie. V rodinnom dome je to jednoduchšie, potrebu ďalších priestorov možno riešiť prístavbou, nadstavbou alebo zobytnením podkrovia. V činžiaku je to ťažšie. V starších domoch možno napríklad byt na najvyššom podlaží spojiť s podkrovím, ak to tvar strechy umožňuje. Navyše, podkrovie dáva šancu vytvoriť skutočne originálny priestor s nádychom romantiky.

 

SHB_PassivhausVilla_innen_02

 

Dispozícia sa mení s dobou

Dispozičné riešenie bytov je dnes iné ako v minulosti. Sú preň charakteristické otvorené prepojenia jednotlivých funkčných celkov bytu. Ide najmä o spojenie obývačky, jedálne a kuchyne do jedného celku, deleného len opticky. Variabilitu priestorov možno dosiahnuť napríklad systémom posuvných alebo skladacích stenových prvkov.

 

kreodom

 

Pri prestavbe bytu či domu treba myslieť aj na záujmy členov domácnosti, na pestovanie svojich „koníčkov", ktoré môžu byť naozaj rôzne, no treba pre ne vytvoriť miesto. Ideálne by bolo vyčleniť vo veľkých priestoroch akési kútiky pre rôzne činnosti, pričom by žiaden člen nebol vylúčený z celkového diania. To je však v dnešných podmienkach skôr snom, ako reálnou možnosťou.
Zvláštnou kategóriou sú chorí a starí ľudia, ktorým treba prispôsobiť podmienky. Je vhodné odstrániť prahy, riešiť osvetlenie miestností tak, aby bolo všade dosť svetla. Podľa možnosti treba prispôsobiť aj nábytok, zárubne dverí, odstrániť čo najviac ostrých rohov a nahradiť ich oblými hranami. Sklo by malo byť bezpečné, nerozbitné. Ramená schodov, chodby, kúpeľňu a WC treba vybaviť madlami v primeranej výške. Zvlášť treba byt prispôsobiť pre vozičkára. Je nutné vytvoriť bezbariérový vstup i dvere, rozšíriť chodbu, rozmery kuchyne, kúpeľne a WC prispôsobiť pohybu a otáčaniu vozíka. Vypínače a ovládače osadiť do výšky, ktorú vozičkár pohodlne zvládne.

 

P113631_

 

Elektrické a sanitárne rozvody

Pri rekonštrukcii staršieho domu alebo bytu musíme počítať aj s výmenou elektroinštalácie, najmä preto, že kapacita pôvodných elektrických vedení už nezodpovedá dnešným požiadavkám na elektrické prípojky. Pribúda nových zariadení, od spotrebičov, cez zariaďovacie predmety až po tepelné a bezpečnostné senzory. Moderné riešenia umožňujú napojiť sa tam, kde to práve potrebujeme. Ľahko prístupné elektrické rozvody môžu byť ukryté v stene za odnímateľným krytom či za podhľadom. Samozrejme, elektrické inštalácie musia zodpovedať normám a byť vyhotovené odborne a bezpečne. Zvláštnu pozornosť treba venovať uzemneniu.

 

kreodom_Okno_obrotowe_PTP_U3_08

 

K rekonštrukcii patrí aj zmena vedení a výmena rozvodov vody a kanalizácie. Výhodou je nádržka na vodu na WC v stene, ktorá neuberá z priestoru v kúpeľni či vo WC. Pri maskovaní rozvodov sa veľmi dobre osvedčuje sadrokartón, ktorým bez zásahu do steny vytvoríme predsadený systém rozvodov všetkých médií.
Pri rekonštrukcii domu alebo bytu sa často mení aj spôsob vykurovania. Je na zváženie, či si nevytvoriť samostatné vykurovanie a ohrev vody, alebo zrušiť radiátory a vybudovať podlahové kúrenie.

 

 

Text: Barbara Turčíková
Foto: Velux, KreoDom, Crestcom, SHB Passivhaus, Lawrence and Gomez

Pin It