Sample ImageMedzinárodný veľtrh stavebníctva CONECO už po 28 ročníkoch vari ani netreba špeciálne predstavovať. Oblasť stavebníctva je aktuálna v každom čase, no treba spomenúť, že „boom“, ktorý toto odvetvie zažíva v uplynulých rokoch na Slovensku i v Európe, je naozaj výnimočný.

 

 

Uplynulý ročník potvrdil dynamické zmeny na trhu stavebníctva, realít, využitia energie v oblasti bývania i dopyt po novinkách a trendoch v oblasti klimatizácií a vzduchotechniky. V uplynulom roku mohli po prvý raz predstaviť svoje investičné zámery aj regióny, čo sa stretlo s pozitívnymi reakciami a záujmom odbornej verejnosti , médií i návštevníkov veľtrhu.

 

Odborná i spoločanská prestíž

CONECO patrí medzi top veľtrhy, pričom jeho prestíž podporuje i fakt, že sa toto podujatie koná pod záštitou predsedu vlády, niekoľkých odborne príbuzných ministerstiev, odborných inštitúcií, združení a spolkov. O úspechu veľtrhu jasne hovoria aj čísla – vlani ho navštívilo vyše 200 tisíc návštevníkov nielen zo Slovenska. 900 vystavovateľov z 11 krajín sa predstavilo na celkovej výstavnej ploche 60 tisíc metrov štvorcových. Len Česká republika, ktorá opäť mala na veľtrhu oficiálne zastúpenie, predstavila stavebné technológie, materiály, výrobky, zariadenia a namodernejšie riešenia v oblasti stvabeníctva vo viac ako 200 expozíciách.

Záujem odbornej a širokej verejnosti potvrdil dopyt po informáciách a produktoch v tomto segmente, pričom 11 výstavných hál vzbudilo i záujem médií (veľtrh navštívilo 449 akreditovaných novinárov).

 

Medzinárodný charakter

Ing. Ján Majerský, PhD., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska hodnotí uplynulý 28. ročník veľtrhu CONECO nasledovne: “CONECO už dnes symbolizuje celý súbor jarných výstavných podujatí, ktoré úzko súvisia so stavebníctvom a investičnou výstavbou v SR. Je to nielen najväčšie stavebné výstavné podujatie u nás, ale i najväčší slovenský veľtrh, ktorý má charakter celonárodnej prezentácie slovenského stavebníctva medzinárodného významu. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska ako hlavný odborný garant tohto podujatia zaznamenal v roku 2007 najvýraznejšiu účasť v novodobej histórii účasti na týchto veľtrhoch. Významná je i spolupráca pri organizácií množstva odborných sprievodných podujatí, ktoré majú aj významný spoločenský aspekt. Ceníme si aj osobnú účasť ministrov slovenskej vlády a ďalších významných predstaviteľov. Veríme, že naša účasť na tomto podujatí bude mať i v budúcnosti vplyv na trend zvyšovania jeho rozsahu, kvality i významu.“

 

Prehliadka trendov a príležitostí

Veľtrh je už tradične miestom stretnutí firiem, prezentácií inovatívnych riešení a spoznávania sa výrobcov, predajcov, investorov, projektantov i architektov. Prezentácia investičných zámerov, trendov racionálneho využitia energie i možností klimatizácií a vzduchotechniky má vzhľadom na výhodnú polohu Bratislavy v strednej Európe vysokú komunikačnú hodnotu. Vysoko cenený je i odborný sprievodný program, ktorý je prirodzenou súčasťou veľtrhu a jeho sprievodných výstavných podujatí. Okrem množstva a kvality kontaktov s odbornou i širokou verejnosťou je CONECO ako najväčší a tradičný stavebný veľtrh aj efektívnym nástrojom pri etablovaní sa na slovenskom trhu. Tieto skutočnosti radia CONECO medzi jedinečné príležitosti, kde možno naštartovať nové obchodné vzťahy, prezentovať novinky a trendy na trhu a zapojiť sa do kvalitného odborného programu s renomovanou účasťou.

 

29. ročník medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO, 18. veľtrh racionálneho využitia energie RACIOENERGIA a sprievodné výstavy CLIMATHERM, CONECOINVEST a SLOVREALINVEST 2008 sa uskutočnia v od 1. do 5. apríla 2008 v areáli Incheba Expo Bratislava. Tešíme sa na vašu účasť na jednom z najatraktívnejších a najúspešnejších výstavných podujatí na Slovensku.