Pin It

 

16.5.2013

 

Účastníci Industry semináru zo segmentu nehnuteľností načrtli výzvy, očakávania, riziká a nové trendy na realitnom trhu.

 

Industry seminár, ktorý sa konal ako súčasť medzinárodnej vedeckej konferencie ITCRES 2013 v oblasti nehnuteľností, manažmentu, technológií, inovácií a vzdelávania. Jeho cieľom bolo nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmena informácií a skúseností medzi odborníkmi v stavebníctve a na realitnom trhu z praxe, univerzít a výskumných pracovísk zo Slovenska i zo zahraničia. „Odborná vedecká konferencia ITCRES 2013 a Industry seminár predstavovali výnimočnú príležitosť pre ďalší rozvoj a podporu zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti realitného trhu. Zároveň sa vytvoril priestor pre budovanie aktívneho partnerstva medzi univerzitami a podnikateľskými subjektmi," hovorí Andrej Adamuščin, garant Industry seminára zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

Industry seminar foto 1Zľava: Michaela Horeličanová, konzultantka prenájmu administratívnych priestorov zo spoločnosti Colliers International, viedla diskusný panel, v ktorom vystúpili Silvia Szenková Szabóová zo spoločnosti Západoslovenská energetika, Regina Schmidt z IMMOFINANZ Group, Tomáš Liška z TriGranit Development Slovakia a Ján Bukovský z Carlton Properties.

 

Industry seminarKľúčové parametre projektov
Industry seminár otvorili profesor Koloman Ivanička a docentka Daniela Špirková, ktorí vo svojom príhovore predstavili aktivity univerzity a možnosti rozvoja študijných programov v oblasti realitného trhu. Po príhovore nasledovala úvodná prednáška Martina Varačku zo spoločnosti Colliers International. Stručne načrtol aktuálny stav a predpokladaný vývoj realitného trhu v regióne CEE. „Trh s komerčnými nehnuteľnosťami naďalej čakajú výzvy. Zákazník je v súčasnosti orientovaný predovšetkým na výslednú cenu prenájmu. Úspechy projektov v jednotlivých segmentoch závisia od dobrého nastavenia ich jednotlivých parametrov, akými sú napríklad lokalita, cena a pod.," uviedol Martin Varačka.

 

Certifikácia budov
Po úvodnom prehľade situácie na trhu s komerčnými nehnuteľnosťami sa v panelových diskusiách a prednáškach priblížili témy zo základných segmentov realitného trhu. Panelovú diskusiu o rekonštrukciách kancelárskych priestorov a ich budúcnosti viedla Michaela Horeličanová, konzultantka divízie prenájmu kancelárskych priestorov Colliers International. Očakávanou témou bol diskusný panel o udržateľnej výstavbe nehnuteľností a certifikácií budov. Pozvaní hostia potvrdili narastajúci záujem o certifikáciu budov aj na Slovensku, a to predovšetkým v segmente zelených projektov. Tento diskusný blok doplnili prednášky na tému nové trendy v oblasti tvorby kancelárskych priestorov a osvetlenia.

 

Industry seminar foto 2Zľava: Martin Varačka, partner v spoločnosti Colliers International, Klára Fritsch z Panattoni Europe a Martin Polák zo spoločnosti Prologis

 

Sľubná spolupráca
Nasledovala panelová diskusia o potenciáli bratislavského maloobchodného trhu a ďalších výhľadoch trhu priemyselných nehnuteľností. Veľkí hráči v tejto oblasti predstavili pri tejto príležitosti svoje industriálne projekty. Seminár zakončila výmena skúseností a diskusia odborníkov o rezidenčnom trhu na Slovensku, ktorí sa venovali novej výstavbe, financovaniu, ako aj kvalite stavieb a ich vývoju na trhu. Industry seminár priniesol aktuálne informácie, ale aj inšpiratívne príklady z domova i zo zahraničia. „Verím, že Industry seminár je významným signálom, na základe ktorého sa nám podarí aktívne rozvíjať spoluprácu komerčného sektoru a akademickej obce, napríklad aj v podobe spoločných prednášok, projektov v oblasti vedy a výskumu a podpore študentských projektov na Slovenskej technickej univerzite," dodáva Andrej Adamuščin.

 

zdroj: Industry Seminar
foto: Industry Seminar a Stavba roka

 

 

 

Pin It