YIT Slovakia sa opiera o viac ako storočnú tradíciu najväčšej stavebnej a developerskej spoločnosti vo Fínsku. Ambíciou YIT je byť vždy o krok vpred a udržiavať si vysoký štandard starostlivosti o zákazníkov, partnerov i zamestnancov. Patrí k ojedinelej skupine developerov, ktorí sú zapamätateľní nielen svojím prístupom k vlastným projektom, ale aj k ich bezprostrednému okoliu. Moderný prístup, otvorená komunikácia a čisté línie sú znakmi, vďaka ktorým je značka YIT výnimočná.

Rezidenčné projekty spoločnosti YIT nesú v sebe filozofiu fínskeho štýlu bývania, ktorej základom je nielen budovať nové byty, ale aj vytvárať lepšie prostredie pre život, budovať domovy. Na Slovensku ponúka stavebné riešenia, ktoré zodpovedajú miestnym špecifikám, no pridáva k tomu aj kvalitu a esprit fínskeho životného štýlu. Typickými znakmi sú premyslené architektonické riešenie, efektivita alebo dômyselné využívanie denného svetla.

Rozhodujúci je výber lokality.Koncept fínskeho bývania je založený na spätosti s prírodou. Rezidenčné projekty developera nájdete v zalesnených častiach Bratislavy, napríklad Byty VILLINKI v Karlovej Vsi či TARJANNE a TAMMI v Dúbravke. V projektoch situovaných v zastavaných mestských častiach, ako napríklad NUPPU, PARI či STEIN2 buduje YIT parky a zelené vnútrobloky. Veľmi dôležitá je aj občianska vybavenosť, dobrá vzdialenosť od centra mesta a možnosti na oddych a šport. Tieto aspekty sú zohľadnené v každom projekte, pričom súčasťou niektorých z nich budú aj oddychové a fitnes zóny, ktoré ich obyvatelia určite ocenia.

YIT Slovakia chce byť developerom, ktorý prináša na trh inovatívne myšlienky a postupy. Jedným z nich je jedinečná online služba YIT PLUS. Predstavuje unikátny komunikačný kanál, ktorý zákazníkom, vlastníkom bytov v projektoch YIT poskytuje nielen možnosť komunikovať medzi sebou, ale aj s developerom a správcom bytového domu. Vlastník bytu tu však nájde oveľa viac, napríklad všetku potrebnú dokumentáciu k svojmu bytu, od kúpnych zmlúv, až po pôdorysy dostupné na jednom mieste, kedykoľvek ich potrebuje.

Okrem rezidenčných projektov sa YIT Slovakia venuje aj konverzii bývalých priemyselných areálov, ako sú objekty bývalého pivovaru Stein (dnes projekt STEIN2) či areálu bývalej bratislavskej cvernovej továrne. Práve na jej území by mala vzniknúť vitálna nová štvrť, ktorá bude prepájať historický odkaz jedinečnej lokality s novou modernou architektúrou a zároveň s funkčným zakomponovaním národnej kultúrnej pamiatky – objektu bývalej Pradiarne. V koncepte nových priestorov Pradiarne sa uvažuje o využití progresívnych trendov v oblasti energetickej a prevádzkovej efektívnosti, tzv. cooloffices. Zámerom developera je podporiť faktor jedinečnosti tejto unikátnej industriálnej budovy tak, aby dokázal osloviť rôznorodé portfólio klientov, ktorí sa chcú na trhu odlíšiť.

Compass cvernovka Page 3 Image 0003
V areáli bývalej bratislavskej cvernovej továrne by mala vzniknúť nová vitálna štvrť mesta.

 

 

YIT STEIN2 Blumentalska parter
Projekt STEIN2 prináša konverziu niekdajšieho slávneho pivovaru.

 

 

YIT TAMMI birdview
Úspešný projekt TAMMI sa nachádza v Dúbravke.

 

 

1 Parickova vnutroblok
Súčasťou objektu PARI na Páričkovej ulici v Bratislave je zelený vnútroblok.

 

 

NUPPU obyv izba 3 izb byt
YIT sa snaží vo svojich projektoch o efektívne využitie denného svetla a projekt NUPPU nie je výnimkou.

Foto: YIT